Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 15 mars 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 15 mars 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 15 mars 2018

Idus av mars börjar – kommer det att bli en betydande händelse idag? Kanske.

Alliansskällor hävdar att NESARA inte längre behövs sedan förra månaden (februari) när Trump undertecknade det reviderade Parisavtalet (bakom stängda dörrar).

GESARA är hemligt inbäddad i Parisavtalet. Därför har NESARA (som ursprungligen var för Republiken) sammanslagits med GESARA.

Meddelandet om GESARA vid FN kommer nu att beröra Republiken tillsammans med resten av världen som uppgår till totalt 206 suveräna nationer.

Det nya finansiella systemet är en del av GESARA-lagen.

IMF kommer att tillkännage ett ”globalt monetärt guldstandardsystem” (d.v.s. ett nytt finansiellt system) när GESARA tillkännages i FN

Den förväntade aktiemarknadskollapsen är faktiskt en stor korrigering som krävs i förväg för det nya finansiella systemet.

Det nya finansiella systemet är hostat på en skyddad kvantserver som inte kan hackas eller nås utan tillstånd (tack vare teknologi given av Galaktikerna).

Det nya finansiella systemet har varit online i flera månader, därför ”back screen kurserna”. Bakskärmskurserna är de nya uppräknade kurserna i det nya finansiella systemet.

RV-inväxlingarna/inlösningarna kommer att behandlas privat via det nya finansiella systemet. Därför behövs inte meddelandet om det nya finansiella systemet före RV.

Era valutor kommer att bytas ut/ersättas i guldstandardekvivalenten (bakskärmskursen) i er lokala valuta (eller valfri valuta) som redan finns i det nya finansiella systemet.

För att kunna använda dina medel efter att du har växlat in ut måste du tillfälligt ta ut fiat-valuta som konverterats från guld-standardvalutaekvivalenten.

När det nya finansiella systemet meddelas av IMF efter GESARA, kommer alla återstående fiatvalutor att bli inkasserade mot guldstandard valuta.

Papperspengar kommer så småningom att fasas ut och alla valutor kommer att bli digitala under det nya finansiella systemet.

Frisläppta teknologier som replikatorer kommer att reducera det monetära systemet till att endast användas för inköp av mark, handgjorda produkter, arbetskraft och mer. I grund och botten saker som inte kan tillhandahållas av replikatorer.

Allt ni ser på nyheterna är skriptade handlingar och var redan klart/överenskommet bakom stängda dörrar innan det blev offentligt. Kim Jong-Uns senaste åtagande för nukleär avveckling och hans möte med Trump till exempel.

RV skall börja innan den stora korrigeringen sker på aktiemarknaden vilket kan vara vilken dag som helst.

Alliansens mål är att göra övergångsevenemanget enkelt, smidigt och snabbt.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...