Ter`Aka, Blå Fågelvarelserna via Galaxygirl 2 februari 2020

Ter`Aka, Blå Fågelvarelserna via Galaxygirl

2 februari 2020

Jag ser Blå Fågelvarelserna omge Gaia i blå sfärer. Jag ser dem arbeta med ljuskoder och ljusspråk, de justerar strömmarna av ljus från kosmos så att ljusarbetarna på bästa sätt kan ta emot detta ljus i sina kronor. Jag ser ljusspråkskoder och symboler gå ned linjärt in i ljusarbetarnas kronor på glödande vitt linne.

Hälsningar galaxygirl, hälsningar mänskliga vänner. Vi är Blå Fågelvarelserna. Jag är Ter`Aka. Vi visar denna lite av det arbete som görs för att mänskligheten på bästa sätt ska anpassa sig till dessa uppgraderingar. Ni har mått illa, många av er, eller känt er sjuka på grund av många rensningar, många uppgraderingar. För energi som fastnat måste röras om och den rör på sig. Ni går upp i frekvens mycket snabbt, många av er, och era kroppar försöker frenetiskt att hänga med. Vi är här idag för att ta bort det frenetiska, att lätta på uppstigningens sjukdomssymptom, för många av er har bett om healing, om hjälp under denna utmanande tid. Januari kändes mycket lång, som ett år, för många av er. Och er uppfattning och upplevelse av tiden har verkligen skiftat. Den skiftar sakta men säkert till nuet, så det ni känner är helt enkelt nu. Det är därför som sektionering av tiden, vilket människor alltid gjort inom en tidsmatris, är förbryllande, för tiden uppför sig olika allteftersom ni mer och mer kommer utanför den. För ni gör er astrala rening, ni arbetar på natten många av er, och ni vaknar upp mer utmattade än när ni somnade. Och ändå är det många av er som inte sover för era kroppar är upptagna med att integrera dessa ljuskoder, som denna har sett. Snart kommer ni att minnas ljusets hieroglyfiska symboler, de ljusspråkskoder många av er kommer att börja tala, börja minnas. Telepati kommer ni att börja anpassa er till med lätthet och behag.

Jag är Ter`Aka. Jag är kvinna. Jag är här som representant för vår sort till er sort. Många har talat genom andra kanaler och många i den galaktiska federationen, mästare, lärare talar nu aktivt genom er gemenskap av kanaliserare. Vi hittar alla vår röst, vårt bästa sätt att tala med er. För vi har alla anknytning till vårt jordbundna team. Vi tjänar alla med uppstigning som mål, med hjälp genom den energetiska förlossningskanalen. Jag är den första kvinnliga blå fågelvarelsen jag vet om som talar på detta sätt. Tiden för det feminina stiger och svävar nu. Det gudomligt feminina kommer i alla former, alla storlekar. Den gudomliga modern är här i full fart nu och det är en mycket spännande tid att bevittna.

Jag är Ter`Aka. Ni är inte ensamma. Ni omges i skyarna och under era fötter av ljusstyrkor. Gaia själv är en stor källa av ljus nu. Vi föreslår att ni använder hennes tongaffel-förmåga och tonar in er på de högre vibrationerna genom att gå barfota, vara utomhus när ni kan, för det kommer att hjälpa er. Det finns många olika metoder för healing. Välj en eller två och gör anspråk på er framgång. Gör anspråk på att ni är i linje med Källan, med ert högsta själv. Gör anspråk på ljuset och sedan kommer allting, alla omständigheter att vara i linje med att tjäna er vibrationellt med healing. Välj hälsosam mat, mycket vatten. Välj frukt och grönsaker. Välj att äta medvetet. Fyll er mat med ljus innan ni äter, välsigna den, tacka den, och den välsignelsen kommer i sin tur att välsigna era celler vilket när dem på djupet. För era kroppar är inte desamma som de var förra året. De vibrerar högre. Tinnitus, värk, smärta, yrsel, extrem trötthet, rensning av bihålor, hjärtklappning – det finns många fysiska bieffekter av uppstigning inom en fysisk form, och ni måste vårda era kroppar så att de klarar av blixten. De äldre och de svaga kommer kanske att hjälpa till från andra sidan, för deras kroppar kommer helt enkelt inte att klara av det, att vibrera tillräckligt högt på den här sidan av livet. Mycket död, mycket övergång sker och kommer att ske. För illusionen splittras, rör på sig, omvandlas till ljus, vilket är sanningen. Vi säger inte det här för att ingjuta rädsla, utan för att ni känslomässigt ska kunna förbereda er för de kommande förändringarna. Illusionens dimma rensas bort av ljusets vind som rensar luften, bokstavligt talat.

Ljusets budbärare! Jag är Ter`Aka. Med er tillåtelse vill jag röra ert tredje öga med min hand och tända det ytterligare. Släpp in dessa ljuskoder av frid och bli tröstade. Låt dessa ljuskalibreringar hjälpa er ytterligare, på sätt okända för er. Acceptera healingen. Ni behöver inte förstå alla effekterna, bara ha tillit och vet och påbjud:

”Alla fysiska symptom uppkommer för att gagna min healing, för uppstigning i kroppen på det mest perfekta, härligaste och högst gudomliga sätt möjligt. Jag accepterar min uppstigning. Jag kommer inte att kämpa emot. Jag kommer att tillåta de helande ljuskoderna och jag kommer att vara i frid i alla omständigheter. För jag förvisar stress. Det har jag fått nog av. Jag väljer frid nu och upplevelsen av äventyret av inre frid på ett djupt och renande sätt. Jag accepterar och välkomnar alla de välsignelser som Moder Fader Gud, som universum fyllt av mina galaktiska vänner och familj, har att erbjuda mig. Jag väljer spänning och lycklig förväntan på alla goda ting.”

Andas in detta. Det är en ljuvligt hög vibration för er att vara i linje med. Det är alldeles för lätt att komma i linje med det som inte tjänar er. Välj medvetet ljuset i varje andetag. Visualisera dessa ljusspråkskoder som glatt, starkt glödande, kommer in i er krona, fyllande er kropp med ljus. Och alla runtom er kommer att dra nytta av det.

Jag är Ter`Aka. Det gudomligt feminina stiger, likställt, starkt med hennes manliga motpart av ljus. Spännande tider ligger framför de jordbundna. Sök efter goda ting och de kommer att lyckligt finna er. Var i linje med vibrationen av frid. Jag är Ter`Aka.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

You may also like...