Anna Lindh och Olof Palme via Inger Noren, 6 augusti, 2021

 

Anna Lindh och Olof Palme samt flera forskare och läkare

 

Hej Inger. Detta meddelande är ett allvarligt och angeläget avslöjande när det gäller kvinnor och barns behandlande av sina män och då främst de från de muslimska länderna.

Vi har upptäckt att under dessa två åren under nedstängningarna att det har eskalerat i misshandel av kvinnor framför allt men även barnen har fått utstå mycket psykisk misshandel. Det är en anledning i att männen har varit knutna för mycket tillsammans med sina familjer och blivit isolerade från andra människor i stor utsträckning, men det är inte en ursäkt för att misshandla sin familj eller till och med döda dem. Detta tillstånd är vanligt i hela Europa efter all denna flyktingvåg som drabbade alla länder i Europa, men även i andra länder i världen.

Det är ett faktum att många fler flyktingar kommer att söka sig till Europa framför allt för att fly från fattigdom, torka och svält. Det kommer att bli väldigt svårt för de europeiska länderna att ta emot dessa flyktingar utan hjälp från andra länder i världen. Denna flyktingvåg är en global angelägenhet. Det är av stor vikt att ledarna i alla länder i världen ser detta som en möjlighet att samarbeta för att dessa flyktingar kan få en annan och bättre tillvaro och på det sättet bidra till en fredligare värld. Migrationen måste vara ett sätt att ge människorna en chans att förbättra sina liv även i andra länder och att försöka förstå hur svårt dessa människor har det i sina hemländer är det lättare att ge den hjälp de behöver och då speciellt för barnens skull. Det är många med väldigt annorlunda kultur som flyr diktatorer i sina länder de kommer ifrån och som endast har ett syfte, att sko sig själva i första hand och därefter hjälpa sin befolkning. Deras kulturer innebär att det är männen som styr landet och familjen. Kvinnor och barn är något som männen ser som deras egendom och kan behandla hur som helst. Dessutom är det inte straffbart i deras egna länder, även om han dödar sin hustru.

Dessa män tar med sig den kulturen till de länder de flyr till och tror att de kan utöva samma lagar i det nya landet som i det land de lämnade. På grund av att de tar lagen i egna händer blir det stora sammandrabbningar med den lokala befolkningen och dessa flyktingar som endast har sin religion som ett vapen och som anser att deras religion är den enda rätta. Alla andra religioner anses som smutsiga och orena. Det är inte rätt att komma till ett land som tar emot dem och ger dem möjligheter att överleva med sociala insatser för att omedelbart tala om att det är dessa män som bestämmer i det land de har kommit till. I de flesta länder i Europa har alla möjligheter att förverkliga sina drömmar i form av utbildning och arbete som ger en annan trygghet än vad man hade i sitt hemland. Möjligheterna finns för alla som vill förkovra sig och lära sig det man behöver för att kunna utöva ett arbete som har varit en dröm tidigare i stället för att utnyttja dessa länders gästfrihet med kriminalitet som tack för hjälpen.

Det har eskalerat med denna kriminalitet och då främst bland de klaner som har tagit sig till Europa för att leva på det sätt som de gjorde i sina hemländer. Mycket handlar det om narkotika och om att ha hela familjer involverade i denna verksamhet. Även unga pojkar som fortfarande är barn, är aktiva i detta arbete och som används i skjutningar i hämndaktioner, för att de är minderåriga och som betyder ett lindrigare straff. Detta måste få ett slut och i de nordiska länderna är det väldigt utbrett med denna kriminalitet med olika gängbildningar som följd. Dessa män är ett hot mot hela samhället. Deras mentalitet är att det är de som bestämmer lagarna i de områden de bor i och de skjuter även poliser som de tycker visar sig för mycket i deras område. Dessa män misshandlar sina kvinnor och barn som är ett stort problem i hela Europa och som blir en följd av att inga länder kommer att ta emot fler flyktingar som bidrar med ytterligare problem. Många av de maffialiknande gängen finns i alla nordiska länderna och de har ökat för varje år. All maffia finns representerade i de nordiska länderna och som kommer från södra Europa, Ryssland med flera.

Det krävs en annan inställning till migrationen i alla länder för att komma till rätta med dessa problem som olika kulturer kan skapa och det är upp till alla ledare i världen att inse att om de inte kommer överens om detta förblir världen i en osäker och riskfylld tid för fler krig. Aldrig tidigare har kommunikationen mellan länderna i hela värden varit så stor och alla har nu en uppfattning om vad som händer i alla länder. Därför är det så viktigt att ledarna i alla länder är de som kan få en förändring om de samarbetar om detta stora arbete. Att arbeta för en lösning som berör alla i befolkningen för allas bästa blir det en säker och hållbar utveckling för freden i världen och då först kommer miljöförstöringen att avslutas. Människors önskan om en fredligare värld för alla blir då en möjlighet som blir förverkligad av ledarna i alla länder i världen och även en renad och helad planet. Detta är oerhört viktigt och det är bråttom. Alla behöver vi få en försäkran om att ljuset har vunnit även om det inte riktigt lyser igenom än, men det kommer.

Anna Lindh och Olof Palme samt flera forskare och läkare

 

Stort tack för denna information och som jag hoppas ger genomslag för världens alla ledare.

I kärleksfull tjänst. Jag Är

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

Du gillar kanske också...