Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele | 19 april 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele | 19 april 2020

 

19 april 2020

Kära läsare, förstå att ni för närvarande är engagerade i en aspekt av jordens uppstigningsprocess och att något mycket större än sjukdom äger rum. När ni bevittnar kaos måste ni tänka på att dessa tider förändrar många universellt accepterade men falska tredimensionella begrepp.

Lösningar på världens problem av alla slag har hittills alltid varit baserade på att lösa problemet på problemets nivå, vilket helt enkelt inte fungerar. Nya, högre och bättre sätt att hantera alla frågor kommer att dyka upp från detta. Bli inte otåliga i processen för de nuvarande tiderna är bara början. Ni är de som måste åstadkomma förändringar samtidigt som ni stöds fullt ut från andra sidan.

Uppstigningsenergin började för länge sedan men har till stor del passerat obemärkt av de flesta. Evolution är den pågående och ostoppbara processen att vakna upp till verkligheten av Gudomlig Enhet. Många börjar nu öppna upp för en ny känsla av enhet eftersom alla upplever aktuella händelser samtidigt.

Dagens andligt kraftfulla tider guidar allt fler individer till att ifrågasätta vissa allmänt accepterade aktiviteter, övertygelser, lagar och traditioner. Detta i sin tur öppnar dem för att undersöka vad de anser som sanning i sitt eget medvetande antingen det är religiösa läror, politiska åsikter, ord från tv-nyheterna, familj/rastradition eller andra vanligt accepterade gruppmedvetenhetsuppfattningar.

Många upplever en intern kamp eftersom de tvingas upphöra med sin normala strävan efter mer, större och bättre i tron att dessa saker representerar framgång. Vi refererar inte till småföretag som verkligen står inför överlevnadsfrågor under dessa tider utan till de som har baserat sina liv på förvärvandet av allt mera i hopp om att det kommer att ge dem lycka.

När fler individer börjar undersöka det allmänt accepterade konceptet om att mer är bättre, kommer de att öppna upp för att förstå att ansamlingen av materiella saker eller framgång på den yttre scenen kan och kommer aldrig att göra någon mer acceptabel och älskvärd än vad han/hon redan är, vilket leder dem till frågan; ”Vad är det egentligen då som gör en människa acceptabel/älskvärd?”

Ingenting utanför jaget kan eller kommer någonsin att uppnå uppfyllelse för det existerar inte på den yttre scenen. Glorifiering av de rika, vackra och berömda genom att efterlikna deras handlingar, klädsel och utseende indikerar helt enkelt den andliga omedvetenheten hos dem som tror sig separata från och ”mindre än” de få som har uppfyllt det tredimensionella framgångskonceptet.

Detta betyder inte att de talangfulla och begåvade eller de som på allvar har tillbringat sina liv i tjänst för andra inte bör erkännas och uppskattas, utan hellre än med blind beundran baserad på något begrepp om framgång eller värdighet, låt det vara erkännandet och bekräftelsen av de Gudomliga egenskaper som manifesteras i, som och genom personen.

Tyst, allvarligt ifrågasättande börjar öppna nedsänkta innerdörrar som länge hållits stängda av rädsla och övertygelser baserade på dualitet och separation. Allt fler individer börjar inse att så mycket av vad de har accepterat som sanning helt enkelt hade överlämnats till och accepterats av dem från någon myndighetsfigur. Andlig utveckling är gradvis uppvaknande av personligt och kollektivt medvetande till ny och högre medvetenhet. Möjligheten är här nu.

De som är fast etablerade i och drar nytta av det tredimensionella trossystemet som det har varit känt känner inget behov av att ifrågasätta sig själva eller någonting i världen och föredrar att behålla status quo för att fortsätta att dra nytta av det. De arbetar för att hålla allt på samma sätt och försena uppvaknandet av kollektivt medvetande till det nya på olika sätt som är avsett att främja rädsla. De förstår dock inte att uppstigningståget har lämnat stationen.

De flesta människor lever tredimensionella liv som tjänar dem väl under många liv. Men det finns en punkt av beredskap hos varje individ där de upplever att deras liv inte längre resonerar på samma sätt och de börjar söka efter något annat. Sökandet börjar alltid med det som redan är känt och bekant på den tredimensionella nivån men som med tiden expanderar när personen börjar förstå att det han söker helt enkelt inte verkar existera där han letar.

Överanvändningen av droger, sex och alkohol samt självmord finns i överflöd dolt men okontrollerat i världen för många som faktiskt har uppnått vad de avser att uppnå enligt världens standard. Efter att de har uppnått sina mål men de fortfarande känner sig ouppfyllda, vänder sig dessa kära ofta till och blir beroende av deras utvalda ”lyckodocka” i ett försök att täcka och hejda denna ouppfyllda längtan inom sig, en längtan som aldrig kan tillfredsställas med materiella medel oavsett hur rik, berömd, vacker eller framgångsrik individen är.

Denna djupa inre längtan är varje själs väntan på erkännande och bekräftelse som individuell Gudomlighet och Enhet med Gud. Alla måste så småningom förstå och acceptera att de är individualiserade Gudomliga Medvetenheter och att de själva bildade en fysisk kropp för att använda under tiden som de var på jorden medan de arbetar med lektioner och erfarenheter i liv som de levt i de tätare energierna. Ingen är eller har någonsin varit bara en fysisk kropp vilket är föremål för alla trosuppfattningar som förknippas med dualitet och separation.

Ni har alla levt många livstider och slutför nu det ni satte i rörelse under dessa livstider. Det kan vara balanseringen av energier som ni okunnigt deltog i (karma) eller det kan vara att uppleva något ni ännu inte har upplevt men som var nödvändigt för er tillväxt och medvetenhet.

Du som förstår och lever från de djupare nivåerna av andlig sanning har slutfört de flesta av dina tredimensionella upplevelser. Du har arbetat hårt och balanserat gammal energi och tillåtit cellminnet att rensas. Du är nu beredd på nästa fas av din utveckling, men för att göra det måste du gå längre än de välkända men urväxta metafysiska verktygen som tjänade dig tidigare för att ta dig till nuet. De flesta av dessa verktyg är baserade på att leta och söka efter Gud men du har hittat Honom/Henne.

Det kommer att bli ändringar i många bekväma aspekter av livet. Förvänta dig inte att allt ska återgå till exakt som det var. Långa favoritböcker, filmer och aktiviteter, mediciner, karriärer börjar kännas gamla och inte längre intressanta eftersom den tidigare energiinriktningen har förändrats. I stället för att kämpa för att behålla dem som de var, gå tillbaka och låt dem manifestera sig igen i en högre och bättre form.

När celler integrerar nya och högre frekvenser löser de automatiskt upp den tidigare tätare energin. Viss favoritmat och drycker blir svåra för din kropp att tolerera. Vissa ”livsmedel” (GMO, falska, bemängda med bekämpningsmedel) kommer inte längre att kunna anpassas till cellerna som har nya och högre frekvenser vilket orsakar matsmältningsproblem.

Trots vad ni har fått höra och så många fortsätter att tro är tredimensionell energi den lägsta delen av en mycket hög dimensionell stege, kära ni. Jordens övergång till högre dimensionell energi är bara början på er resa till en ständigt växande medvetenhet om enhet med Källan.

Fri vilja gör att varje person kan omfamna eller vägra valen i dessa tider. Vissa kommer att välja att fortsätta leva som tidigare, och helt omfamna illusioner av känsla baserat på dualitet och separation. Andra kommer att använda dessa tider för att på ett ärligt sätt granska personliga och globala övertygelser. Många väljer det som utgångspunkt. De är trötta, deras arbete är slutfört och de vill åka hem, vilket är varje individs frivilliga val.

Vi skulle rekommendera att du använder dessa tider till din fördel vilket inte betyder att du sitter och mediterar hela dagen, men att du blir medveten om dina reaktioner och svar på allt som händer både inom och utan. Det betyder att du är villig att sopa rent dina favorithörn i ditt trossystem utan att känna behov av att försvara, motivera eller underhålla dem. Det betyder att ha modet att låta några av dina mest tillfredsställande falska trosuppfattningar gå, de som kan ha gett dig acceptans och framgång.

Många vet sanningen men har inte helt accepterat den. Det kommer en punkt i varje människas andliga resa där de måste fatta ett beslut – Är sanningen helt enkelt en trevlig idé för liknande sinnen att fundera över i samtalen medan man spekulerar i för- och nackdelar eller skall sanningen accepteras, integreras och levas tills den blir ett uppnått medvetenhetstillstånd?

Sanningen måste bli ett uppnått medvetenhetstillstånd att upplevas eftersom medvetandet är formens substans. En intellektuell kunskap om sanning är bara det första steget mot att uppnå medvetenheten om den. Det finns ett citat från bibeln; ”Känn sanningen och sanningen kommer att göra er fria.” Många organiserade religioner, metafysiska grupper såväl som de andligt sinnade har glömt bort eller helt enkelt ignorerat delen ”Känn sanningen” i detta uttalande, och förlitar sig falskt bara på ”sanningen kommer att göra er fria”.

Ni är Gudomliga Väsen, fulla uttryck för Gud och förkroppsligar alla dess egenskaper och gåvor. Lita på att ditt Högre Jag alltid styr när du blir redo för ditt nästa steg mot full medvetenhet.

”Jag är redo att tillåta. För att släppa kontrollen trodde jag att jag var tvungen att upprätthålla den. Att komma ur mitt eget sätt genom att släppa begrepp och övertygelser som inte längre tjänar mitt bästa. Att acceptera att min Verkliga Identitet som ett uttryck för Källan redan existerar fullt ut som min säkerhet och mitt överflöd, min rikedom, min fullständighet och helhet, kreativitet, vägledning och inriktning, mina lösningar, min hälsa och allt förkroppsligat i det Gudomliga Medvetandet. ”

”Jag behöver inte längre söka efter det jag redan är, utan tillåter det jag ÄR att uttrycka Sig själv som mig.”

 

Vi är den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele Onenessofall.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...