Antariska Kollektivet via Galaxygirl, 31 augusti, 2020

 

Antariska Kollektivet via Galaxygirl

31 augusti 2020

Hälsningar, mänskliga vänner. Vi är det Antariska Kollektivet. Vi arbetar närmare och närmare många av er på era astralresor och det skänker oss stor glädje att återigen få kontakt på det här sättet. När vi träffas i det fysiska i er inte så avlägsna framtid – vi kan inte säga när detta blir, men vi kommer att träffas – när vi är tillsammans kommer det att vara mer av en eterisk förbindelse. Vi är 9:e dimensionella. För närvarande förkroppsligar vi de högre dimensionella aspekterna av Gaia, vilka verkligen existerar och är en bikupa av aktivitet, av förberedelse och nöje. Gaia är en så vacker värld. Så många har njutit av hennes kärleksfulla närvaro. Hennes kärlek syns och känns överallt i hennes fantastiska topografi. Många andra planeter är mer basala, tråkigare. Hon är en fröjd, ett tropiskt paradismål så att säga. Och vi har glatt oss åt våra interaktioner med er väldigt mycket. Vi är mycket långa, vi ser inte ut som ni och ändå är vi på många sätt lika er. Några av oss är era högre själv, eller aspekter därav. Några av oss tjänar som era intergalaktiska väktaränglar. Vi gör vår del för att beskydda ljusarbetarna från de mörkas missdåd. Allt är väl.

Vi är det Antariska Kollektivet. Vi är ljusvävare i vår egen rätt. (Jag ser ljusspråkskoder bli tunt blankt vävlikt tyg i vibrerande pasteller. De väver ljusspråket till ett tyglikt material). Vi vill genomsyra er och/eller era hem med detta speciella tyg av frid. Vi är en fredlig ras och nation. För länge sedan lämnade vi de krigiska sätten och vi gläds åt att förankra frid. Dessa ljuskoder i vårt språk och vår värld är en gåva till er idag. Vi erbjuder dem fritt till er. (Jag ser att de nu är genomskinliga ljusrockar av vibrerande pastellfärger). Skulle ni vilja bära dem? (Ja tack). Vi erbjuder dem fritt med kärlek och djup respekt till våra ljusarbetare och familjer förkroppsligade på marken. Ni har många aspekter, ni har många former. Var så säkra på att er framgång ligger nära, ni har faktiskt redan lyckats. Dessa rockar gör att ni känner er mer inbäddade i ljus. Vi ser att den största utmaningen för våra ljusarbetarfamiljer är att inte låta den yttre världen påverka deras inre värld. Denna oas av högre dimensionell frid duschar vi över er idag. Åh, vi inser att vi kanske inte är lika spännande som några av våra andra vänner, (jag ser drakar), men vi håller i stadigt, vi håller i starkt, precis som ni, vår älskade familj, våra kära. (De väver en virvel av regnbågsljus och färger omkring mig. Jag ser andra ljusarbetare från hela världen göra mig sällskap. Vi adderar vårt ljus. Vi väver vårt eget tyg och vi har slagit en bro över världen med detta lätta tyg av högre dimensionellt ljusspråk från inte bara Antarerna, utan nu gör fler och fler av våra galaktiska vänner oss sällskap. Det är ett tyg av multidimensionellt ljusspråk från många system. Det sjunger. Det hörs skratt, det finns glädje. Det blir en orb av ljusspråk som omsluter Gaia och alla på henne). Ja. Vi sänder förlåtelse till de mörka. Vi fyller denna förlåtelse med frid. Vi sänder frid till våra bröder och systrar som varit så insnärjda i spelet. Vi sänder healing till alla. Den ljuskvot som mänskligheten förmår hålla just nu expanderar vidare. Vi ser stor expansion, stor kärlek.

Vi är det Antariska Kollektivet. Vet att också ni har bidragit med er egen unika energisignatur till denna interkosmiska, interdimensionella ljusspråks-orb-rock för Gaia. Sålunda skall allt bli välsignat. Källan finns överallt omkring er. Vi ser Nova Gaia tydligt från vår utsiktspunkt. Det som är lågt kommer inte att vara så mycket längre. Det tonar bort i den interdimensionella dimman av förändring. Vibrationer måste ligga i linje för att kunna existera. Vi ser den vibrationella kodexen för människorna omvandlas till det nya för en ny och ljusare existens. Vi sänder vårt ljusspråk av frid och healing till er nu. (Jag ser gyllene strömmar av symboler strömma ner omkring mig i form av DNA. Jag känner dem stående runt mig, 3-5 meter långa, glimrande pastell, beende bönsyrsevarelser. Deras antenner rör sig så snabbt då de också väver energin med dem, och de kittlas). Vi sätter på mer av era kristallina strukturer. Mycket har redan fullgjorts i detta ögonblick av er tid. Mycket har redan gjorts. Acceptera er uppstigning, ert eget ljus. Ni är Källenergi-varelser, inte syndarna i era böcker. Nej. Ni är Källenergi-varelser som har upplevt brist på sig själva, i en obalanserad matris som kidnappades av dem som söker makt över andra. Vi sänder ljus och healing till detta. Vi sänder ljus och healing till er. Till Gaia. Gaia står nu i lågor av vår kärleks ljusspråk. Vi är nöjda. Vi förbinder oss att tjäna de uppstigande på hennes form.

Vi är det Antariska Kollektivet. Ni kan be om healing från oss. Vi healar med färger och ljusspråk av frid. Alltid i tjänst till Alltet. Vi är det Antariska Kollektivet. Vi älskar er och är så glada och stolta över ert framskridande.

-galaxygirl

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...