Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 12 november 2019

Via Daniel Scranton

Anledningen till att dåliga saker händer

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som vi ser er göra, men vi letar alltid efter fler sätt att hjälpa er på er resa. Ett av de sätt som vi har upptäckt att göra det på är att lätta på er börda. Om ni kan släppa den tunga börda som ni personligen bär på, kommer den att frigöra er för mer expansion, mer integration och ni kommer att stiga upp med större lätthet och glädje. Det stora ansvar som ni känner som individ, kommer från tidigare liv där ni fick en hel del ansvar, och ni såg planeten, kontinenten eller det land som ni var ansvariga för, falla på ett eller annat sätt.

Många av er känner fortfarande skuld från Atlantis, där ni trodde att det var ert jobb att stoppa asteroiden från att ta sig igenom Jordens atmosfär och träffa Atlantis. Några av er skulle bara skydda er by men somnade, eller så var ni helt enkelt oförmögna att stoppa den inkommande armén eller barbarerna. Så ni har burit på denna skuld som tynger er, fram tills nu. Det här är en tid då ni återigen fått veta att mycket står på spel. Ni har fått höra att Jorden kanske kommer att förstöras, eller åtminstone delar av den, att en stor del av befolkningen kanske förgås, vilket gör att de gamla rädslorna bubblar upp till ytan.

Dessa olösta trauman håller på att komma upp i ert medvetande, och vi vill att ni gör ert arbete och bearbetar era rädslor genom att känna dem, men vi vill också lätta er börda. Vi vill också låta er veta att hur traumatiskt det än har varit att se så mycket död och förstörelse i era tidigare liv, var det aldrig ert fel. Allt som någonsin har hänt har hänt genom överenskommelser. Det har alltid tjänat ett syfte och det syftet har alltid varit för själens tillväxt.

Vi vill att ni ska veta detta, eftersom vi vet att det finns en hel del saker som händer på Jorden just nu som inte verkar vettiga. Ni undrar hur denna tragedi på något sätt kan gagna någon, men vi försäkrar er att det alltid finns en positiv aspekt på allt som händer på Jorden nu, i er historia och i hela galaxens historia. Så vi är här nu för att befria er från det ansvar som ni känner, att skydda alla era medmänniskor under denna tumultartade tid av förändring i medvetandet, som redan är på god väg.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...