Archangel Gabriel via Shanta Gabriel, 9 oktober

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 9 oktober 2016

Via Shanta Gabriel

 

Acceptera att ni är Strålande Ljussjälar som växer sig starkare för varje dag i ett mönster av helhet och sanning.

Ni är strålande själar. Det är er innersta natur, er anknytning till Guds Källa. Det är denna del av er som aldrig dör, och lever i symbios med allt som är, var och alltid kommer att vara. När ni erkänner sanningen om er rena essens, och kommer ihåg den, kommer ert dagliga liv att få en högre kvalitet. Ni kommer att kunna se på varje situation från ett utvidgat perspektiv.

Ni är en fantastisk varelse som går mot helhet, inre frid och glädjefylld medvetenhet. Genom denna tillväxt kommer ni att upptäcka att det finns en ultimat sanning som löper som en röd tråd genom ert liv. Denna sanning leder er hemåt till den plats inom er där Gud för evigt bor.

Om ni håller er till denna strålande sanning, kommer gamla tankemönster att börja försvinna. Ni förhåller er mer ärligt till livet i det ögonblicket, snarare än att reagera på gamla mönster som inte längre tjänar er. När rädsla och tvivel på er själva upphör med att styra er tankeprocess, kommer en strålande närvaro att framträda – ert sanna Jag, den som är i harmoni med allt liv.

Ni rör er modigt mot det ljus som ni vet är den ultimata sanningen. Ni känner att ni växer er starkare i det nya tankemönster ni nu anammar, ett mönster som uppmuntrar till kärlek och frid inom er.

Ni lever i en tid av genomgripande förändringar på planeten. Ni inser behovet av att komma tillbaka och finna det lugna, fridfulla centrum inom er när världen blir för tumultartad. Ni får glimtar av denna plats varje dag, så att den blir lättare att komma åt. Med övning och en klar intention att finna frid inom er kommer detta att ske.

Modigt ser ni bortom galenskapen i er värld och ber att Guds frid ska bli er enda verklighet. När ni gör det öppnas en ny värld – en värld där mirakler blir det normala och Änglarnas vingslag ständigt är närvarande och omsluter er i Gudomlig Kärlek.

Håll fast vid denna frid inom er. Tillåt er själva att ta emot ledning och visdom från den kraftfulla ljusfyllda Närvaron, som är Gud, i era liv och var medvetna om sanningen i budskapet från Ärkeängeln Gabriel idag.

Acceptera att ni är Strålande Ljussjälar som växer sig starkare för varje dag i ett mönster av helhet och sanning.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-german.se

Du gillar kanske också...