Arkturierna via Marilyn Raffaele, 9 oktober

kanalsol

Arkturierna, 9 oktober 2016
via Marilyn Raffaele

Hälsningar kära ni. Vi kommer i Ljuset av en ny dag och möter er på den platsen.

Förvänta er inte att något kommer fortsätta som det har varit tidigare. Detta beror på att den materiella världen ni är bekant med bildades av energin hos föreställningar som inte existerar längre. Var öppen för och omfamna förändringar i stället för att stå emot de, för ingenting verkligt går någonsin förlorat och idéer baserade på sanning (verkligheten) kommer alltid att dyka upp i nya och högre uttrycksformer när det behövs.

Den Arkturiska gruppen vill tala om rättvisa som i själva verket är en andlig idé, en aspekt av det Gudomliga Medvetandet, de begrepp som nu skiftar till högre uttryck.

I en tredje-dimensionell värld – en baserad i dualitet och separation, är rättvisa vanligtvis betraktad som ett ”öga för ett öga” och många religiösa trossystem lär fortfarande ut detta koncept och använder Bibeln som sin referens. Vad som ofta ignoreras är att detta citat är hämtat från gamla testamentet i Bibeln och skrivet för länge sedan för det oupplysta medvetandet hos de tiderna.

Det finns sanning dold i många av berättelserna för dem som läser dem med ”ögon att se och öron att höra”, men de flesta tolkar dem fortfarande bokstavligen. Begreppet ”öga för öga” var tänkt att försvinna när mästare Jesus lärde ut; ”Jag kommer med ett nytt testamente”, men människorna i de tiderna och även nu, var ännu inte redo att omfamna detta.

Rättvisa är en balans av energi. Eftersom det bara finns En Energi, försöker Den alltid förena sig med sig själv (komma in i enhet) och upplevs som rättvisa i en värld som ännu inte känner till Enhet. Det visar sig ofta genom det som den metafysiska världen kallar Karma, som är en balansering av energier och inte straff eller hämnd som många tror att det är.

Karma är upplevelsen av energi som bildas och hålls genom okunnighet av en individ, och som ofta bärs över livstider tills personen är andligt redo att uppleva och lära sig av sina skapelser. Karma har varit en del av varje själs lärande resa – fram till nu.

Karma blir irrelevant när ni har utvecklats bortom det medvetandetillståndet. Släpp alla begrepp om karmisk återgäldning som ni kanske fortfarande har om er själv, för nu kan ni rensa, balansera och lösa problem på en högre nivå, via er uppnådda medvetenhet om sanningen.

Att gå till en högre känsla av rättvisa utgör ofta ett dilemma för seriösa sannings-elever som försöker ”göra det rätta”. I sin iver att vara öppen och andlig och tron att de utövar villkorslös kärlek, hamnar de ofta i att de ignorerar eller ”sopar under mattan” de aktiviteter som måste fram i ljuset till gagn för alla inblandade.

Sann rättvisa innebär att hjälpa en annan på ett sätt som deras uppnådda medvetandetillstånd kan relatera till (som kan vara allt från fängelse, skyddstillsyn eller bara en bra föreläsning). Det gör ingen nytta att citera Bibeln eller tala om det inneboende värdet av personliga rättigheter, om individens medvetande helt enkelt inte kan relatera till det betraktelsesättet.

Rättvisa är en andlig aktivitet, en aspekt av allas dagliga liv och inte begränsat till lagen och domstolarna. Lärare, föräldrar, familj och vänner upplever alla möjligheter att utöva rättvisa från den minsta av händelser till den djupaste.

Rättvisa i dagens värld är fortfarande för många en godtagbar ursäkt för hämnd, hat, ilska etc. Men, världsmedvetandet öppnas snabbt för insikten att alla är hopkopplade och att det ni gör, ser, tror om en annan, det ser och tror ni om er själv. Det är därför ni bevittnar intensiva sammandrabbningar mellan ett gammalt trossystem som kämpar för att stanna kvar vid makten och det nya medvetandet som värderar alla inom En. Var aldrig rädd, för majoriteten är en med Gud.

Rättvisa är ovillkorlig kärlek uttryckt i enlighet med behoven hos individen. Det kan inte finnas en ”en storlek som passar alla” inom den högre känslan för rättvisa, och som utvecklande själar måste ni börja förstå och acceptera rättvisa på ett sätt som återspeglar detta. Rättvisa som helt enkelt ses som straff reflekterar dualitet och separation, men rättvisa som ses som en möjlighet att hjälpa en annan att växa bortom sitt nuvarande medvetande-tillstånd återspeglar den nya och mer utvecklade medvetenheten.

När ni observerar andras lidande frestas ni att önska hämnd åt de som orsakar det. Tron på separation är fortfarande stark efter att ha varit en del av allas trossystem under många livstider. När ni upplever dessa negativa känslor, försök att inte driva bort dem i en ansträngning att begrava, förneka, motstå dem, utan bara erkänn dem som en del av den ni är vid den här tiden. Sedan…

Utan självdömande eller självkritik kan ni undersöka och börjar skifta ert trossystem – ”Vilka föreställningar har jag fortfarande om andra? Är dessa föreställningar sanning i Ljuset av vad jag vet nu och det jag uttrycker som sanning?” Efter en ärlig granskning går ni helt enkelt vidare med er dag, ge inte några kvardröjande gamla begrepp och föreställningar någon makt de inte har.

Återigen måste vi understryka att vissa individer behöver tas bort från samhället och mycket kraftfulla åtgärder kan utgöra lämpliga och kärleksfulla åtgärder för dem. Det o-utvecklade medvetande-tillståndet, ett som fungerar fullt ut i tredje-dimensionell energi, kan helt enkelt ännu inte förstå begreppet enhet. Lösningar finns på alla medvetandenivåer, eftersom lösningar faktiskt är den materiella bemärkelsen av Gudomlig fullständighet.

De i positionerna för utdelande av rättvisa, som har uppnått en medvetenhet om sann rättvisa, kan känna igen (de är ofta inte medvetna om detta) den verkliga essensen av varje person som står inför dem, och blir sedan intuitivt guidade till vad denne individ behöver för sitt lärande och tillväxt. Straffet speglar då så gott det kan, det som är mest lämpligt och kommer att flöda med högre energier.

Vid denna tid skiftar hela det tredje-dimensionella trossystemet – gamla idéer släpps och nya blir accepterade, kända och praktiseras från perspektiv som aldrig tidigare övervägdes. Vissa är oförmögna att acceptera en högre känsla för rättvisa och för dem blir det förvirring och konflikter, för de kan än så länge inte skilja rättvisa från straff och hämnd. Rättvisa, liksom alla gudomliga idéer, måste förstås i dess djupare mening om en individ ska utvecklas andligen.

Den högre känslan för rättvisa är en som hjälper en annan att lära sig, växa och utvecklas utifrån sina handlingar. Det handlar om att skapa situationer där en person kan börja öppna sitt hjärta för att älska sig själv liksom andra genom metoder som inte är baserade i självförakt men på sätt som hjälper personen att se en större bild.

Ett exempel på en enkel idé som återspeglar högre känsla av rättvisa kan ses i de fängelser som tar in härbärge-hundar för vård och utbildning av fångar. För många av dem är detta första gången de någonsin har upplevt villkorslös kärlek. De måste först uppleva och förstå vad kärlek är innan de kan börja leva och utöva det själva. Denna typ av program är ett bra exempel på hur Ljusenergier flödar på ett praktiskt sätt enligt vad som behövs, så det hjälper till att skifta de som är mottagliga till en ny plats, och öppnar dem för tanken att de kanske trots allt är älskvärda.

Brist på självkärlek och -acceptans är roten till nästan alla brott och våld. Individer som lärt sig att tro att de är ”mindre än” eller inte älskvärda, eller som bär dessa energier i sitt cellulära minne far ut mot alla runt dem, fysiskt, känslomässigt och mentalt, i ett försök att bevisa att de är värda respekt. De för vidare denna energi till sina barn och det fortsätter från generation till generation. Det finns också de som tror att de har alla de rätta svaren om Gud och livet och att det är deras plikt att tvinga dessa föreställningar på andra – helt enkelt ett annat försök att bevisa att de är värda respekt.

Som med alla aspekter av livet på jorden, är kärleken den enda lösningen – inte någon känslomässig, melodramatisk idé om kärlek, utan verklig villkorslös kärlek som är inget mer än det medvetna förverkligandet av Gudomlighet som den verkliga kärnan i allt levande. Ständigt praktiserad blir denna medvetenhet gradvis ert uppnådda medvetandetillstånd så att ni kan lätt kan känna igen Ljuset inom varje människa – även de som bedömts ovärdiga kärlek av samhället.

Rösta på domare som har uppnått en medvetenhet om nåd, och upprätthåll andemeningen av lagen istället för dess bokstäver. Stöd dem i lag och ordning som gör sitt arbete med ett öppet hjärta, även när det krävs styrka eller våld. Försök att inte automatiskt fördöma dem som arbetar för att göra världen till en säkrare plats för er, genom att sätta dem alla i samma kategori på grund av handlingarna av ett fåtal ouppvaknade.

Detta är det nya medvetandet och är vad ni har arbetat så hårt för att få till stånd. Några förväntade sig att de nya energierna skulle innebära att de kan luta sig tillbaka och njuta av livet utan problem eller skurkar eller förändring, medan deras bekväma trossystem bibehålls. Istället har ni upptäckt att ni har blivit arbetarna och de som oftast blir utskällda för att ni hedrar förändringar som en majoritet kanske inte tycker om. Bevara modet och lita på att ni gör exakt det ni, som en utvecklad själ, kom för att göra.

Då ni tillåter varje dag vara ny och fräsch, släpper alla idéer om hur saker och ting ”borde vara” kommer ni snabbt börja få upplevelser som är helt nya och kommer snart vara i frid, glädje, helhet och överflöd trots vad som kanske händer runt omkring er, eftersom ni har uppnått ett medvetande som vet att dessa saker är verkligheten.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. oktober 11, 2016

    […] via Arkturierna via Marilyn Raffaele, 9 oktober — […]