Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 31 januari 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 31 januari 2022
Prisa Gud och Prisa er Själva för den Väg ni har Valt
Mina kära vänner. Er väg i livet bestäms  på många sätt innan ni föds ner i en mänsklig kropp. Er själ granskar de lärdomar som är nödvändiga för er största tillväxt, och väljer sedan de livserfarenheter som kommer att ge er dem. Från ett mänskligt perspektiv är dessa val ofta svåra att förstå. Många, utåt sett, fasansfulla livstider har kraftfulla lärdomar och verkar bortom mänsklig förståelse.
För att verkligen förstå själens tillväxt är det nödvändigt att ha ett utvidgat perspektiv som ser helhetsbilden. När situationer uppstår i livet som verkar mycket svåra att hantera,  ges en viss balans i att veta att det på själsnivå uppstår en stor lärandeupplevelse och att ni får allt ni behöver för att hantera situationen, för alla inblandades bästa.
Det innebär inte att era känslor inte finns, eller att ni på något sätt inte ska känna er upprörda, för i mänskliga termer är era upplevelser mycket verkliga och era känslor äkta. Men i er själs kraft finns det en stor gåva i er situation.
Oavsett hur meningslöst ett tillstånd kan verka i era mänskliga ögon, finns det en större sanning tillgänglig. Det kan hjälpa er att minnas detta och att be om att förstå det. Det kan också hjälpa er att komma ihåg att ni lever i ett välvilligt Universum där Guds nåd är tillgänglig hela tiden.
Från ett mänskligt perspektiv är det ofta också svårt att uppleva otrolig lycka och glädje. Det finns många i er värld som säger: ”Det är alldeles för bra för att vara sant, se upp när saker och ting går för bra, etc. etc.” Änglarna säger till er att ni är Guds älskade barn som förtjänar att vara lyckliga och att ha otroliga välsignelser i era liv.
Om det här är vad ni upplever just nu, njut av det. Lev dessa välsignade stunder till fullo. Tvivla aldrig på att goda saker händer, och att glädje och mirakler är det naturliga tillståndet att vara i.
Tvivla inte på den väg ni har valt. Om det finns något i er värld som ni skulle vilja ändra på, be att det förändras till det allra bästa för alla berörda. Lita på era Änglalärare och på Guds närvaro, som för evigt finns inom er. Var tacksamma för ert liv och mest av allt:
Prisa Gud och prisa er själva för den väg ni valt.
Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...