Ärkeängeln Gabriel

ÄÄ Gabriel

29 januari 2015
Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Kära Ni ,

Låt oss samtala om kvaliteten av kärlek som kallas vision. Att ha en vision är att fokusera på en önskad framtidssyn. En person med visioner i sitt hjärta kan förändra världen. Till exempel, en högre vision som en inre kvalitet är ett positivt sätt att reagera på händelserna i världen. Detta uppmuntrar varje individ att alltid agera utifrån sin önskan om det högsta goda för alla. Genom att hålla en högre vision och förbli fokuserad på sitt individuella liv som ett uttryck för ren ande, är det deras avsikt att växa in i den medvetenheten och rollen. Detta ger dem också grunden för att gå sin väg i livet i tron om och tillit till att allt är bra vad gäller deras angelägenheter. Varje individs försök att behålla sin högre vision uppfylls med universums hedrande som skapar och manifesterar fröet till att hitta andlig tillväxt i allt. När en person ser livet med en utökad andlig medvetenhet, är deras dygdiga handlingar som ett sätt att leva på, de enda som vettiga för dem.

Eftersom varje individ söker sanningen som sin högsta vision, så stärks deras egen känsla av ärlighet och de kan se klarare i sitt eget andliga hjärta. De börjar uppskatta perfektionen av sin andliga natur. De blir mer nöjda med vilka de är och hur de agerar i respons på världen omkring dem. Deras världsliga band och önskningar löses upp naturligt i strömmen av deras högre ambitioner och visioner. De blir fria från begränsad lust men söker mer då deras tro och tillit till universums välvilja ökar. Då deras kapitulation till sina högre visioner ökar, så tillåts universell godhet att styra alla deras steg. Deras framtidsvision utökas intill tacksamhet för fulländningen av allt som kommer till dem vid varje nytt steg i sitt liv. De har skapat en personlig vision som erkänner materiell mångfald och andlig enhet samtidigt. De inser att inom varje förkroppsligad form finns en individuell gnista av medvetande som samtidigt finns i hjärtat hos alla levande varelser, och därför är deras vision tydlig, perfekt, och universell i förståelsens omfattning.

Då varje individ gör framsteg inom andlig insikt, blir deras högre visioner alltmer renade, och denna vision blir en naturlig del av deras liv. Det orsakar en djupgående förändring i deras uppfattningar och medvetenhet om vad som finns i deras liv. De kan se hela verkligheten på det sätt som Gud har gjort det, inklusive deras individuella jag. De ser, hör och förstår allt liv med sina hjärtans medvetenhet. Deras hjärta förstår att det beror på deras egen karaktär, att veta att de måste vara renhjärtade för att deras andliga vision ska manifesteras i världen. De vet att det innebär att vägra skada andra eller att inte ens tänka skadliga tankar som kan manifesteras i faktiska fysiska skapelser. De har åtagit sig att föra fram sin högre mänskliga potential genom att alltid följa ett vanemönster, underordnat sina sinnen och lägre syften. De upplever krafter som väcker deras känsla av kärlek, medkänsla och service till alla. De begrundar den eviga fullkomligheten av Guds gudomliga natur som flyter som en flod inom varje levande form.

För att upprätthålla sin högre vision, krävs det av varje individ att vara konsekvent i sina ansträngningar att upprätthålla fokus på sin målsättning. De måste ha insikt och förståelse i var de står andligt och att kunna se från en högre synpunkt. De upptäcker nya insikter om hur saker och ting är och de olika synsätt på det som kan vara. De hittar sin egen inre visdom som de uppnår genom att anpassas med anden. Denna process innebär att utveckla gott omdöme, betänksamhet, och sunt förnuft. Den regelbundna övningen av att hålla en högre vision kommer att ge varje individ en mer balanserad syn på livet. Genom att visualisera sina mål och att tro på dem, manifesteras deras högre vision på oerhört starkare och mer kraftfulla sätt. De inser sin själs syfte då de anpassar sina mänskliga önskningar med sina högre andliga visioner. De strävar efter att förkroppsliga de nödvändiga kvaliteterna för att bli sanna visionärer, då de vågar kliva in på nya territorium utan att acceptera status quo. Eftersom de är klokare genom sina valda riktningar, så omvärderar de ständigt sina liv för att upptäcka dold potential, genom att tänka kreativt, utforska nya möjligheter, och är aktiva, inte passiva i sin inställning till livet.

Högre vision är perspektivet från vilken varje enskild ser livet. Oavsett hur mycket andlig information man tar emot, kan man bara ta in så mycket som ens nuvarande kapacitet tillåter. Ens förmåga att förstå informationen är begränsad till förmågan att bearbeta och tillgodogöra sig den. De måste urskilja och acceptera att det finns mer att lära sig när de är redo att införliva den, och inte ta det för hårt att ännu inte vara öppen. Ju större förmåga att förstå och ta till sig den visdom man fått, desto det mer kapacitet finns det för att ta emot den visdom som man eftersträvar. Genom att närma sig allting med förundran och med en tro på en bättre verklighet, så samverkar allt tillsammans för ens bästa. Det är viktigt att komma ihåg att när man har en högre vision för sitt personliga eller kollektiva liv så måste man tro att den visionen redan är förverkligad och manifesterad och då ges den till dem.

Då jag nu lämnar er, så uppmuntrar Jag er att utöka er egen andliga vision och er egna förmåga att känna och förstå genom handlingarna av bön, kontemplation och andlig medvetenhet.

 

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

www.therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...