Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 december, 2019

December 1, 2019, ShantaGabriel.com

https://tinyurl.com/th27aj2

Acceptera vad som är och tillåt förändringar ske omkring dig utan att tillsätta beroenden.

Jag har uppmärksammat att när jag är i en dömande sinnesstämning för vad som är, och gör motstånd mot min nuvarande verklighet, så orsakar det en extrem stress i min fysiska kropp såväl som min känslokropp.

Det är medvetenheten om min stressnivå som slutligen får mig till att minnas att mitt tillstånd inte kommer att förändras till det bättre förrän jag gör mig fri från greppet av den delpersonlighet i mig som försöker att få kontroll. Sedan kan jag koncentrera mig på vad jag verkligen avser att uppleva i mitt liv och förlita mig på att Universum tillhandahåller det som jag bör prioritera för min fokuserade uppmärksamhet.

Ibland går den processen lättare än andra tillfällen….

Jag kommer ihåg att jag fått detta budskap förut och också de svårigheter jag hade med detta koncept ”acceptera vad som är”.

Hur kunde jag ens överväga att acceptera de fasansfulla och traumatiska händelser som händer i världen? Hur kan jag acceptera det som kom in i mitt liv som förlusten av allt jag satte värde på?

Det är ett utmande koncept, speciellt i dessa tider av omedelbar informationsförmedling med större insikt om vad som pågår inte bara i andras liv men i livet på Jorden och dess kris. Ändå vad jag lärt mig är att inget kan förändras innan jag accepterar det ”som är”.

Jag måste vara mycket klar och tydlig med vad jag erfar och upplever så att jag kan be om något annat. Ofta behöver jag känna igen de återkommande mönstren så jag kan rensa bort det från mitt förflutna och min historia. Jag är verkligen medveten om att när jag accepterar det som är i min nutid så kan jag fokusera på vad jag behöver därför att kontrasten är så stor mellan vad jag erfar och vad jag vill ha i mitt liv.

Vi kommer in i denna världen som varelser som vill göra erfarenhet och lärdom av ett liv vi har valt. Vi uttryckte vår villighet att komma till denna tid och plats så att vi kunde skapa den förändring på Jorden som behövs för Uppstigningen och blomstringen i de högre dimensionernas liv som vaknar upp nu. Detta inkluderar att vara i samstämmighet med våra Själslektioner och de kraftfulla undervisningar vi behöver för att föra våra egna liv in i en högre tillvaros ordning.

Nästa nyckelord är Tillåta. Vi blir alltmer uppmärksamma på detta ord och dess betydelse för att leva det glada och lyckliga liv vi vill leva. Det är så mycket vi gör som kommer i vägen för oss själva på vår väg i livet. Att praktisera Tillåtelse visar vår tillit till att vi lever i ett välvilligt universum som har ett kraftfullt inbyggt stödsystem.

Det uppmuntrar oss att gå tillbaka från ständigt arbete och gå in i vårt inre centrum av balans så vi kan emottaga all den kärlek och hjälp vi behöver. Även om det känns oviktigt är det en fantastisk nödvändighet för större Välbefinnande.

Sedan 2012 har vissa ord blivit alltmer frekventa. Vi kan bokstavligen skapa ett område med Gudomligt Ljus inom oss och omkring oss när vi fokuserar på dessa ord och tillåter deras frekvenser att arbeta inom vårt varande. Jag har blivit inspirerad att använda tre otroligt livstransformerande ord som alla börjar på bokstaven A. Dessa är  Acceptance/Accepterande,  Alignement/Anpassning,  Allowing/Godkänna.

Anpassning till Källans energier är begynnelsen för varje förändring du önskar göra i ditt liv och för förverkligandet av hälsa och lycka. För nästan varenda fråga jag tar upp har Anpassning, Acceptans och Godkännande varit svaret. När jag tar de stegen i mitt dagliga liv erfar jag en ny nivå av lättare och mer obesvärade framsteg.

Så när du ser över alla de förändringar du vill se i manifesterade i ditt liv, kom ihåg att applicera dessa A ord för att underlätta manifestationen.  Acceptans, Godkännande och framför allt vertikal Anpassning med din Källas energier – de är dina nycklar. Sanningen är enkel, men den kräver uppmärksam medvetenhet för att kunna tillämpas. Det är också en anledning till att det heter Andlig Praktik.

Gudomliga Närvaro

Tack för gåvan av medvetenhet och styrka att Acceptera situationer i världen som inte känns rätta eller goda. Jag ber om personlig transformation för en Anpassning till min Källa för Livet och min Själs högsta verklighet. Från denna plats av Anpassning ber jag om hjälp att bli inspirerad att efterfråga vad jag behöver för att Godkänna den förändring som är för mina bästa intentioner.

Jag har Tro på att den Gudomliga Planen arbetar med alla människor i alla situationer i världen. Som jag har villighet och tillit till det Gudomliga är jag lugn och avslappnad och Godkänner livet att utvecklas på förunderliga och välgörande vägar.

Må alla varelser vara välsignade med Anpassning till Källan av Ljus och leva i Harmoni med det högsta goda för allt Liv på Jorden.

Och så är det.

Shanta Gabriel
December 1, 2019
ShantaGabriel.com

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...