Areon och Det Lyriska Rådet av Tid via Jamye Price, August 6th, 2017

Areon och Det Lyriska Rådet av Tid via Jamye Price

6 augusti 2017

Välsignade Varelser, vi talade senast om bön, eftersom bön är ett lugnt utrymme av kommunikation med den subtila sfären. Om ni ber till Gud, till universum, till kärlek eller till ert högre själv så kommunicerar ni med den subtila sfären. Ni kommunicerar med ert högre själv och den gudomlighet som finns inom er och Allt Liv. Bön utformas ofta som en begäran. Ni upplever något i den fysiska sfären och önskar förändring och bön är aspekten av begäran till det Gudomliga för förändring. Ni söker förändring och förbättring i den fysiska sfären.

Det ni lär er på en djup nivå är att denna kraft finns inom er. Ni är Gud i mänsklig form, ni är universum i mänsklig form, ni är Kärlek i mänsklig form.

Inre Gudomlig Kommunikation

Skiftet som sker innebär att bön nu transformeras från bara en begäran till något utanför er till en kommunikation med det som finns inom och utanför er. Det som finns inom och utanför er.

Ni sammanför det som ”dualiteten” har uppfattat som separat. Ni rör er bortom linearitet, markörerna för separation, till anslutning med Allt.

Ni integrerar en fullare förståelse av er gudomliga kommunikation med Livet.

Med medveten gudomlig kommunikation ber eller kommunicerar ni med det som finns inom er och det som finns utanför er. I denna fysiska sfär finns båda. Det finns inom och utanför er.

Ni överbryggar kommunikation som inte längre bara är en begäran, utan en kommunikation som med lätthet flyter i båda riktningarna. Ni lär er djupt och upplevelsemässigt att ni har Gudomlighetens styrka inom er – styrkan att kommunicera med Allt Liv och att samskapa denna mänskliga upplevelse med era önskemål.

Offerroll eller växande

Offerrollens energi – det är bara en varelse som inte förstår att den inombords är genomsyrad med skaparens sanna kraft. Det finns motsägelser i antingen förståelse, handling eller ord, som håller människor borta från förståelsen att de är rent gudomliga. Inga misstag har begåtts – rent gudomliga.

Utifrån offrets energi får bönen ofta en underton av ”Snälla, jag kan inte, men du kan”. Denna form av bön kommer att ha en underton av styrande omständigheter av självet eller att styra andra, därför att offret inte förstår att styrkan att samskapa finns inom.

Det är inget fel med denna känsla. Den blir inte bedömd som felaktig eller mindre-än från Anden. Det är bara ett skede i växandet. I en tid av behov är det naturligt att be om hjälp.

Dess energi måste förstås inombords då ord kanske inte överensstämmer med avsikten. När ni observerar er egen energi och avsikt måste ni slutligen vara den enda faktor som avgör huruvida er energi i ögonblicket står i resonans med offerrollen eller med växande. Det finns inget rätt eller fel, bara information ni använder för era val.

Det är viktigt att inte döma sig själv, för i stunden av behov, är samarbete för att hjälpa en värdefull tjänst för er och för den andra. När två människor hjälper varandra blir det ett naturligt växande. I alla upplevelser finns potential för växande, så observera er själva utifrån den potentialen.

Som vi ofta säger, om ni för en stund känner er som ett offer, fira det, för ni har upptäckt att ni vill ha förändring. Om ni erkänner det har ni påbörjat den förändringen. Om ni erkänner det, bestraffa inte er själva. Fira er själva, för erkännande påbörjar förändringen.

Bön började med denna starka energi av offer när mänskligheten inte längre trodde att den var ansluten till allt liv. Ni förstår att ni är anslutna till allt liv, och ni håller på att lära er tillämpningen av det i den fysiska sfären. Ni förstår att Jorden är levande och svarar er. Ni förstår att energifälten runt Jorden lever och svarar er och är anslutna till er.

Vi ger er denna information för att ni ska känna igen er resonans, men det gäller generellt för mänskligheten i tiden. Ändå finns det människor som djupt står i resonans med offrets energi, och det finns platser inom er som kanske fortfarande gör det. Återigen, fira det då ni känner igen det för då har ni påbörjat energin av växande. Ert medvetande är en kraftfull katalysator.

Att kommunicera Tro

Bön skiftar från offrets energi när den har resonansen av tro i sig. Detta startar en brygga, men fullgör den inte.

Återigen, ni måste vara den enda bestämmande faktorn av er energi, för tro är en underbar energi och kan ha en öppenhet och anslutning till det okända, eller tro kan frisläppa ansvar. Observera var ni finns i den resonansen.

Tro är en kraftfull öppning till det okända. Det är en grad av tillit, det är en grad av överlämnande som är en positiv upplevelse för er öppenhet och tillväxt. Tro öppnar er för det okända magiska som kan ske därför att ni låter saker orientera och magnetisera sig till er på ett sätt som inte är möjligt om ni styr alla era handlingar.

Tro öppnar er på ett mycket positivt sätt till det okända. Vi har tidigare givit en akronym för tro(Faith): Full Acceptance In The Heart(Full Acceptans I Hjärtat).

Realistiskt sett har det funnits tillfällen när ni stått i resonans med något även om ni varit tveksamma. Full Acceptans i Hjärtat behöver inte betyda 100 %-ig kunskap; det betyder bara att ni är öppna, det betyder att det finns en högre andel öppenhet än tvivel; liten andel tvivel, hög andel öppenhet. Det är Full Acceptans I Hjärtat.

Tro hjälper er in till anslutning med det gudomliga där ni överlämnar begränsningarna i fysikaliteten till en anslutning med det osynliga, det okända, det osedda. Det är då saker inträffar som ni inte tvingat fram till skapelse, eller handlat till skapelse och ändå orienterar de sig för er. Detta händer oftare än vad som märks i linjär form. Denna magnetisering och detta formande sker hela tiden.

Det ni gör är att ni leder förståelsen av denna process, och det är en stor förståelse.

Att förstå hur det fungerar när upplevelser orienteras i ert liv kan förefalla svårt, ändå är det naturligt för er, ni formar konstant era upplevelser, ni är i en samskapande upplevelse med ert mänskliga själv, ert högre själv eller ert subtila själv, och livet omkring er.

Inre Tillit

Ni lär er att lita på det okända både inom och utanför er. Låt oss beskriva denna tillit till det okända inom, för det är där ni har er största potential.

Då ni känner tillit till det okända inom, öppnar ni er själva för att tydligare ansluta till er subtila brygga.

Då ni känner tillit till det okända inom, öppnar ni er själva för växande.

Då ni känner tillit till det okända inom, öppnar ni er själva för en större förståelse för och anslutning till den subtila sfären, det subtila ni.

Att känna tillit till det okända betyder att ni litar på era infall, era handlingar, er uppfattning och litar på att sådant som ännu inte är känt kommer i resonans med er. Det som ännu inte är känt är gudomligt, magiskt, kärleksfullt och kärt för ert hjärta. Det som är okänt är hur livet utvecklas och öppnar er för större medvetenhet om gudomligheten inom er. När något okänt är farligt eller inte bra för er, kommer era fysiska, känslomässiga och mentala kroppar att varna er.

Att känna tillit till det okända inom er hjälper att lära er kommunicera med det subtila språket, språket i den subtila sfären. Det är inte så rakt på sak och linjärt som ert fysiska språk. Det är inte så direkt. Det handlar mer om att öppna sig till sin potential.

Då ni börjar känna tillit till det okända inom, låter ni den enorma potentialen inom er blomma ut. Att känna tillit till det okända inom är skillnaden mellan att förvänta att ni redan ska veta och vetskapen att det finns en större gudomlighet inom. Detta håller er öppna för växande.

Det är ganska vanligt att för det mesta se vad som är fel, och döma och jämföra med hur fel ni nu är i jämförelse med vad ni vill uppleva. Men om ni fokuserar på det okända med en inre tillit expanderar ni er själva till mer gudomlighet i mänsklig form.

Medvetenhet Skapar Tillväxt

Det kräver en del medvetenhet. Detta är orsaken till att vi alltid börjar tala om er medvetenhet, för det är mycket enkelt att se på ett ämne, jämföra och döma er själva beträffande er kapacitet inom det ämnet, och inte lämna öppningar för livet att magnetisera er till en stötte potential, en som redan finns inom er.

Känn tillit till det okända i er själva.

Praktiskt, för att göra detta, observera närhelst ni känner någon form av obehag inom er, ovetande om ni kan åstadkomma något, ovetande om ni kan läka något, ovetande om ni kan förändra något.

Om ni känner någon form av obehag inom, andas i det ögonblicket in medvetenheten om ” Jag litar på den okända potentialen inom mig. Jag litar på den okända potentialen inom mig.”

Det känns ibland frustrerande från er linjära ståndpunkt sett därför att resonansen av den information som finns inom er inte alltid är så tydlig för er. Ibland känner ni att ni vill något, men vet inte hur ni ska forma framtiden. Ni har inga garantier för tidpunkter eller resultat.

Ni lär er, i detta skede, vilken kraft som finns inom er. Det går åt en del ansträngning att förstå den skillnaden mellan nu-ögonblicket och den potential som finns tillgänglig i framtiden. Det krävs lärande av nya regler för växelverkan med livet då ni lär er kommunicera med livets subtila natur snarare än bara dess fysiska natur.

Denna kommunikation har alltid funnits där, men ni blir mer medvetna i er subtila kommunikation. Denna kommunikation är var ni börjar kommunicera mer direkt med den fulla naturen av Tid, snarare än med den linjära naturen av Tid.

Detta börjar öppna er till mer av vad ni redan är. Detta för energin av skapelse eller bön från offer till en öppenhet med tro, sedan överbryggande till vetskap. Det börjar med er Vetskap om er storslagenhet, och utsträcks till undret av samskapande med Livet.

Som alltid, det är en gåva att mötas i er medvetenhet. Allt liv är begåvat med er medvetenhet. Vi tar emot er, Vi Älskar er, Vi är för evigt förändrade genom kontakten med er.. Eeshah, Ehmah, Ehtah. Source – Channel: Jamye Price

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...