Vara i Enighet via Jamye Price, 12 februari

Jamye Price ~ Vara i enighet

 

Att följa sitt hjärta är ett stort steg för många människor, eftersom informationen är okänd. Hjärtat förhandlar med potentialer, möjligheter, samband med andra och liv. Detta är en obehaglig upplevelse för många som inte har en inre styrka, eller som är beroende av en externa omständigheter för att må bra.

Det är en jordisk dualitetsparadox – som ni är kopplade till för att söka anslutning med livet, men ni måste inte ha denna koppling för att verkligen få en grundlig, djup och meningsfull anslutning. I kärnan måste detta sammanhang komma från inre styrka snarare än svaghet eller brist. Förväxla inte svaghet med ett felaktigt tillstånd av varande. Er sårbarhet är dörrar till nya styrkor.

Hjärtats Sfär/Rike – expansionen av anslutningen – är det som förenklar er nuvarande tid.

När ni öppnar era hjärtan, kan det bli överväldigande då ni känner andras smärta. När era inre styrkor växer, känner ni igen denna smärta som andras möjligheter att hitta sin egen inre styrka, ibland med hjälp av någon annan, ibland utan.

Anslutningen är en del av varandet, det är bara inte hela historien.

I denna jordiska erfarenhet, anslutningen som upphöjer er separation till en ömsesidig fördelaktig utveckling av ett större sammanhang. Det är en process i kommande. Det är en vidareutveckling av förståelsen, tillämpa den i era liv och varande.

Anslutningen och Enigheten betyder inte enformighet. Det betyder inte bara efterlevnad eller offer av er själva för helheten. Allt medan det kan vara unika upplevelser inom anslutningen, definierar det inte helheten av era upplevelser här på jorden.

När ni ser era fysiska kroppar, ser era organ unika ut och med en vital separation. De separata organen skapar en hel varelse. Ni kan strukturera organen i en hierarki av betydelse, som bygger på många olika faktorer. Vad är mest viktigt, hjärtat som pumpar, lungorna som andas eller venerna som enbart transporterar? Att bara vara en ven verkar inte lika viktigt som ett hjärta eller en lunga, men utan vener, hur viktigt är ett hjärta eller en lunga då?

Många av argumenten som avskiljer och dominerar, titta på anslutningen av dem alla. Hedra det unika och uppskatta anslutningshelheten. Det är en nödvändig anslutning för alla organ arbetar i samförstånd med beaktande av sin unika funktionalitet, som stödjer det hela. När ni helt omfamnar era egna unikum, er skönhet, er fulländning av varande, ansluter ni till hela livet. Ni är öppnare. I detta tillstånd får ni mer, och ni ger mer. Livet frodas.

Observera att genom skönheten i separationen och anslutningen – skapas de dubbla aspekterna av Livet till en större helhet. Det är dualiteten inom er. Ni är anslutna och separerade. Detta är jord- erfarenheten. Ni, som ni är, är viktiga delar av livet. När ni omfamnar era anslutningar och era separationer, era Själv, förenar ni två motsatser av Enighet inom era egna varelser. Denna förening skapar en helhet som är öppen och stark, stödjer andra för att utvecklas på sitt eget sätt.

Nu i dessa tider sker en förändring, dominans för att skapa enighet genom en växling till att hedra det unika för att skapa samstämmighet.

Hedra era Själv fullt ut, välsignade varelser, för ni ger bra näring till livet. Livet som upplevs genom era ögon är en välsignelse. Livet genom orden från era munnar är en helig sång. Livet rört av er är omfamningen av en Ängel på Jorden. Ge det till era Själv helt och fullt, och det paradoxala är att ni får det genom en osynlig magnitud och era hjärtan expanderar till mer styrka, mer kärlek och mer förbindelse med hela livet. Livet frodas genom er.

Då vi med en sprängladdning (blast) tar oss till att Vara i Enighet, hedrar vi våra unikum som vi fått som gåva för våra jordiska liv och med sång skapar våra själar en symfoni av Livet är underbart. Vi förbättrar vår styrka för att uppleva de utmaningar som kommer under livet och som är lämpliga att omvandla till möjligheter för kreativ anslutning. Vi är kraftfullt ljus i stormen, som alltid har känt till friden i de säkra hamnarna, men Livsäventyret kontaktar oss med ny styrka. Vi uppfattar livet genom en förbindelse med sin största potential, den potential som ligger vilande tills en ny sanning sätts fri. Vi är paradoxen som beslutade att genom fred genomföra en ny förståelse.

Gå på! (Blast on !)

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...