Ärkeägel Gabriel via Shanta Gabriel, 6 november, 2022

 

Ärkeägel Gabriel via Shanta Gabriel, 6 november 2022

Var villiga att konfrontera det förflutnas rädslor och flytta till nya dimensioner av Kärlek.

Kära Ni,

Ni har kommit till en tid när ni vet att det sätt på vilket ni alltid har uppfattat er värld inte längre förefaller att fungera. Det kan till och med kännas som om era barndomstrauman, eller andra saker från ert förflutna ni inte är stolta över, tränger sig fram i er medvetenhet.

Det är ett mycket gott tecken, eftersom alla minnen kommer fram i ert sinne för att släppas, så att ni kan leva i nuet. Vi uppmuntrar detta frisläppande av gångna minnen och rädslor, så att ni kan vidare med era liv. Om ni så gör detta genom bön, skriva dagbok, tala med vänner eller genom att gå på rådgivning, så är det viktiga att ni är villiga att konfrontera det förflutnas rädslor, hålla dem i ljuset av kärleksfull medvetenhet, och sedan släppa dem.

När det helande Ljuset av Kärlek, Medkänsla och Acceptans lyser på gamla mönster och rädslor, förlorar dessa sin kraft och blir lättare att släppa. När ni väl släpper gamla tankebanor och känslor, blir ni fria att vända er uppmärksamhet bort från det förflutna, och kan fokusera på att skapa den framtid ni vill ha för er själva och för er värld.

Slöjorna mellan himmel och jord är tunnare nu. Det innebär att ert hjärtas önskningar och ert sinnes fokus kan få till manifestation sådant som är för ert högsta bästa. Era tankar skapar nu er nuvarande och framtida verklighet.

Allt ni fokuserar på ökar i energi, så det blir den dominanta styrkan i er värld. Ni kan välja att fokusera på det goda, det vackra och alla tings inneboende kärlek. Eller ni kan välja att fokusera på det gamla, vilket kan öka rädslonivåerna inom er. Om ni börjar leta efter det goda, kommer ni att finna det. Och ju mer ni söker det goda i er värld, desto mer kommer det att öka, eftersom ni ger det energi genom ert fokus.

Ni kommer också att börja lägga märke till att ni känner er kärleksfullare, fridfullare och mer optimistiska. Människor kommer att förefalla mycket trevligare för er. Er dagliga kamp kommer att minska. Allt detta blir möjligt därför att ni börjar leta efter och fokusera på det goda, och är villiga att ha mer Kärlek och Harmoni i ert liv. Det kommer att verka vara ett mirakel, men mirakler är tillgängliga för alla som vill ta emot dem.

Änglarna finns också tillgängliga för er nu, på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Vi kommer att hjälpa er med hela denna process av att förändra det sätt på vilket ni uppfattar er värld, om ni bara frågar oss. Era tankar är böner som flödar ut i etern och för till er det ni fokuserar på.

Vad har ni att förlora genom att kalla på er väktar-Ängel och be om mer Kärlek, Frid och Harmoni i ert liv? Hur kan det skada att be om att få se det som är gott, istället för det som orsakar smärta?

Det finns en oerhörd enkelhet i sanningen om universell lag. Ni behöver inte vara ensamma i er kamp. Ängla-hjälp finns alltid tillgänglig för er här, för att bringa världen Gudomlig Kärlek och Gudomligt Ljus. Vårt budskap är alltid ett av Frid och Harmoni. Vi försöker bara bringa ert liv Gott.

Tänk er möjligheten att det vi säger faktiskt kan vara sant, att det ni fokuserar på kan skapa er framtida verklighet. Lägg märke till era tankebanor under dagen. Är detta vad ni vill i er framtid? Börja fokusera era tankar på bara det ni vill ha i ert liv.

När ni märker negativitet i ert sinne, säg ”Det där är ingen acceptabel verklighet, det här är vad jag vill … mer Kärlek, större överflöd, Harmoni i mina relationer och Skönhet i min värld.” Det dröjer inte länge innan ni kommer att märka förändringarna i ert liv, då det ni ber om manifesterar. Dessa förändringar är de nya dimensioner av kärlek ni blivit lovade. Ni är de som har nycklarna till er framtid genom det ni harmoniserar med idag

Kom ihåg att ert budskap från Ärkeängel Gabriel idag är:

Var villiga att konfrontera det förflutnas rädslor och flytta till nya dimensioner av Kärlek.

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...