Saul via John: Allt är Väl, Mänskligheten vaknar 7 November, 2022

 

Saul via John: Allt är Väl, Mänskligheten vaknar

7 November, 2022

Av John Smallman.

https://tinyurl.com/5n9436ws

Det uppstår tvivel för dig som läser eller lyssnar på detta, och naturligtvis för många, många andra. Och jag kan fullt ut förstå varför de uppstår; det verkar som att ni redan har väntat länge på mänsklighetens kollektiva uppvaknande, en underbar händelse som till synes utlovades för december 2003, och sedan igen för 2012. . . och fortfarande väntar ni.

Det är, helt förståeligt, väldigt frustrerande och minskar er tillit till oss här i de icke-fysiska världarna vars enda avsikt är att hjälpa er alla att vakna upp NU!

Håll ut, det kommer verkligen att förverkligas mycket snart, även när ni fortsätter att uppleva overkligheten och förvirringen som är tid i ert illusoriska men mycket smärtsamma och frustrerande drömtillstånd. Fortsätt att lita på oss som ni har gjort och gör, för ni vet djupt inom er själva att det är fullständigt vettigt att göra det, och att allt kommer att levereras i mycket större förundran och överflöd än ni kan föreställa er.

Alla ni gör ett fantastiskt arbete, tillsammans med oss, era stödteam i de icke-fysiska världarna, för att etablera det fullt medvetna och uppvaknade tillståndet i hela mänskligheten som är er förstfödslorätt. Det är Moderns/Faderns/Guds vilja, och det uppnås, så fortsätt att ha tro och fira, för det har verkligen redan hänt, på ”ingen tid alls”, och ni kommer, på ett ögonblick, finna er själva i ert naturliga tillstånd av stor och fantastisk glädje. Det är oundvikligt, eftersom Gud vill det!

Här i de icke-fysiska världarna ser vi med stor glädje när fler och fler människor väljer att engagera sig i kärlek och förlåtelse istället för ilska och konflikter för att lösa sina problem med familj, vänner och affärskollegor och statliga myndigheter. Fler och fler inser att de mellanhänder som de interagerar med i företag eller statliga myndigheter är människor som de själva – oroliga ängsliga individer som gör sitt bästa för att stödja sina nära och kära och betala sina räkningar i dessa tider av osäkerhet som är mycket oroande för hela mänskligheten. Sannerligen Alla är Ett, och Allt är bra.

Den illusoriska eller overkliga miljön där ni upplever livet som människor, uppenbarligen skilda från Gud, orsakar er också mycket osäkerhet eftersom att inte veta vad du kan förvänta dig från dag till dag är en av dess viktigaste aspekter. I Verkligheten, i Guds Närvaro, finns och kan INGEN osäkerhet finnas bara för att där endast finns Kärlek.

Att ha valt att uppleva separation och den osäkerhet som är en aspekt av den är därför mycket oroande. Även när livet flyter på ganska smidigt för dig finns den känslan av osäkerhet kvar inom dig på grund av tidigare oväntade och möjligen mycket smärtsamma händelser som har inträffat under ditt liv. Du kan aldrig känna dig riktigt tillfreds, och den mycket negativa ”tänk om”-tanken verkar alltid lura i bakgrunden av era sinnen och väntar på ett tillfälle att störa er.

Men trots allt det är detta verkligen en fantastisk tid att inkarnera som människa i form, även om MSM och sociala medier ständigt fyller etern och internet med alarmerande rapporter om konflikter, sjukdomar, brister och andra former av smärta och lidande över hela världen.

Mycket av detta har hänt under lång tid, det är inte nytt, men media får det att verka nytt genom att nästan ständigt flytta sin tyngdpunkt från ett område av intresse till ett annat, för att hålla er på tårna och uppmärksamma dem. Det är deras syfte. Var därför hjärtcentrerade och tillåt er själva att känna flödet av gudomlig Kärlek som översvämmar var och en av er och planeten när ögonblicket för ert uppvaknande snabbt närmar sig.

Ja, det närmar sig med stormsteg, även om tecknen på detta inte är lätta att se. Att se är en illusion, så gå in och engagera er helt och hållet i er vetskap om att allt kommer på bästa sätt att förverkligas, och var i fred med er själva. Era individuella energifält – KÄRLEK – är mäktigt stärkta och effektiva när ni själva är i fred. Ni väcker verkligen er själva och mänskligheten.

Det jag säger till dig här är inte fel- eller desinformation – en term som har åberopats mycket och mest löjligt använd av media världen över – det är den gudomliga Sanningen! Du är i form nu för att väcka och för att på ett härligt sätt hjälpa andra att vakna tillsammans med dig. INTE genom proselytisering eller entusiastisk övertalning, utan genom de mest milda och kärleksfulla beteenden som ni alla visar när ni engagerar och interagerar med era nära vänner och familjer, och även de människor ni möter, ringer till, sms:ar, mejlar eller bara tänker på under er ”normala” vardag.

Er uppgift här är mycket enkel och absolut nödvändig – Lev och demonstrera Kärlek, er sanna natur, bara genom att vara er själva. Att göra det är ert livs syfte, och trots alla känslor ni kan ha som indikerar att ni som individer praktiskt taget inte har någon effekt, fortsätt ATT VARA, för det är faktiskt extremt effektivt.

Släpp greppet om era egoistiska masker som frågar: ”vad kommer han/hon att tänka, säga eller göra om jag . . .?” Var bara det verkligt kärleksfulla jag som du är och släpp all önskan att ”ha rätt”, ”rättfärdiga” eller att ”försvara” dig själv när du interagerar med andra.

Och snälla sluta och avstå från att döma er själva! Påminn er själva ofta om att ni är där ni behöver vara, var och en av er följer de vägar som är perfekta för er. Ingen är på en bättre eller en sämre väg, var och en av er är på sin egen helt passande väg, den som ni inkarnerade på för att följa, och det är vad ni gör, i varje ögonblick.

Glöm inte att komma ihåg att var och en av er är ett gudomligt Guds barn som efter bästa möjliga mänskliga förmåga följer de inkarnationella vägarna ni planerat för er själva, för det är precis vad som efterfrågas av er.Kom också ihåg att ni är precis där ni är menade att vara i varje ögonblick, fullt upplyfta av era icke-fysiska supportteam som alltid är i jour, redo att trösta och hjälpa dig när du ber; du är aldrig ensam!

Du är inkarnerad NU för att delta i mänsklighetens kollektiva uppvaknande. Det händer just nu. Så gå in regelbundet under dina hektiska och tidsstressade dagar; känn Kärleken som omfamnar, stärker och entusiastiskt uppmuntrar dig framåt, och vet att allt fortskrider helt som gudomligt planerat.

Allt är bra, mänskligheten vaknar verkligen.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...