Ärkeängel Azrael via Natalie Glasson, 16 oktober

th

Natalie Glasson ~ Dödsprocessen genom Ärkeängel Azrael

Kanal : Natalie Glasson –16 Oktober 2015

Original Source: Sacred School of OmNa

Dödsprocessen är något som alla människor är skyldiga att begrunda i åtskilliga former, så väl som upplevelser. För några kan dödsprocessen dra fram en djupt rotad rädsla orsakad av, oavsett om de är medvetna om det eller ej, med smärtsamma dödsupplevelser från tidigare liv. Rädslan kan också komma från det okända, liksom minnen från tidigare liv av förlust, förstärkt genom nuvarande verklighets upplevelser. Dödsprocessen är något som inte kan undvikas, när det i fysisk form behöver upplevas en gång, som en del av den Jordliga erfarenheten. Det verkar som om människor inte är förberedda för dödsprocessen, och ändå när ni börjar att erkänna er själ och andliga väg, inser ni att ni varje dag uppmuntras att fundera på att uppleva en form av död. När man går en andlig väg, inträffar de största upplevelserna av döden inom er, som en process av andlig utveckling, innan er fysiska kropp dör.

Varje dag i er fysiska verklighet är ni inbjudna att fundera på fasthållande och lösgörande, att erkänna att det ni är fästa vid är en illusion medan avskiljande tillåter kärleken i er själ att växa i sin skönhet och överflöd i era fysiska kroppar. Ni blir ständigt inbjudna att avskilja er från er verklighet, materiella saker, era kära, och även drömmar och önskemål, det är att släppa taget om behovet av allt detta, och istället bygga band av evig kärlek och medkänsla, vilket härrör bortom den fysiska verkligheten. När ni tillåter er själva att lösgöra och älska villkorslöst, accepterar ni att det väsentliga i er själ är evigt och så att en förening aldrig kan brytas, att allting ni behöver finns inom er, redo och tillgängligt för er att acceptera och att Jorden är en del av en kontinuerlig resa, som er själ förstår fullständigt. Ni kan också börja inse att det finns en avsikt med allting, och en större gudomlig plan river upp, vilket är designat att frambringa uppfyllelse för er, er verklighet och varje själ, om ni tillåter detta att ske. Med förståelse som detta blir dödsprocessen mer acceptabel, och tillåter rädslor att bli lösta. Ni börjar också förstå att processen om avskiljande tillåter illusionen att dö, och därför energierna inom er, ständigt fullbordas, avslutar och dör.

Mycket i er verklighet är utformat för att uppmuntra er att släppa det ni har fäst er vid och att älska villkorslöst, det vi betecknar som lösgörande. Om ni i er dagliga verklighet kan lösa upp inom er varelse, perspektiv och energier i alla former av det ni är fästa vid, inse det att villkorslös kärlek är en starkare renare bindning och förening, sedan när döden av en älskad kommer, eller även möjligheten om er egen fysiska kropps död, kommer ni att inse allt ni hade att dela i det ögonblicket, är kärlek.

Varannan reaktion såsom känslor av förlust, smärta, ilska, lidande, skulle för länge sedan ha suddats ut och helats (eller ni kan säga, hade tidigare haft sin död) eftersom det finns bara kärlek kvar att dela. För att uppleva sådana känslor som förlust, smärta, ilska eller lidande är naturligt och inte på något sätt förminskar er nivå av andlig tillväxt, i sanning är avskiljande en process av helande inom, som skapar bara kärlek, som en källa till reaktion på alla situationer. Ifall sådana känslor uppstår är det viktigt att uppleva dem som en väg till kärlek, hellre än att tvinga er själva att existera i kärlek när detta kanske inte kan vara sättet som ni sanningsenligt känner. Lösgörande är villigheten att överlämna sig till Skaparen, det kan bli uppfattat som en förlust av aspekter av er själva, såsom er identitet, karaktär eller personlighet, men lösgörande handlar inte alls om förlust, hellre tillåter det er att ta emot större uppfyllelse och kärlek.

Det är viktigt att tillåta varje situation inom er fysiska verklighet att bli vägledning, att se inom er varelse för att upptäcka mer om er själva och sanningen. Även i de mest utmanande tider och omständigheter förblir detta sant; Varje situation uppmuntrar er att upptäcka överflödet av kärlek inom ert väsen, er förmåga att dela kärlek, er eviga förening med och enhet med alla själar, och er förmåga att ta emot kärlek. Genom upplevelsen att släppa taget, eller lösgöra för ni fram er naturliga kraft, förståelse och helande vibrationer, vilket tillåter er att se, känna och erkänna bortom slöjorna av illusionen, som Jorden till synes håller.

När den fysiska kroppen dör, kan det ses som slutet på en illusion, den fysiska kroppen som trots allt är en illusion, medan själen är den sanna och eviga. Den fysiska kroppen rymmer själen och stödjer också skapandet av andra illusioner såsom ego, personlighet och identitet, rakt igenom era hela liv, ni upplever omvandling (död) av dessa låter sanningen av er varelse att kliva fram, vilket också sker vid den fysiska kroppens död. Skaparens gudomliga plan är kraftfullt inflytelserik när det gäller döden av den fysiska kroppen och slutet på en livstid. Själen hos varje människa skapar också ett resekontrakt före födelsen, så själen känner redan till födelseögonblicket till den fysiska kroppen, liksom det ögonblick som den ska lämna sin fysiska kropp, det har redan blivit förberett.

Tiden för födelse och död skapas i enlighet med själens större bild av dess färd genom livstider. Föreställ er alla de själar som är närvarande, önskar uppleva Jorden. Jorden ses som en härstamning av tid, och ändå sker allt samtidigt. Föreställ er nu att varje själ har en lista av erfarenheter och roller som de vill möta för att förbättra deras självupptäckt. Alla dessa roller och erfarenheter måste pusslas ihop som ett pussel, vilket betyder att en jordisk upplevelse ibland är kort, på grund av en överhängande öppning för andra jordiska erfarenheter, medan andra jordiska upplevelser är långa på grund av den rikedom av tillgängliga upptäckter i livstiden. Ibland, som själar på Jorden finns det ingen anledning att leva en hel livstid, då upptäckten som fordras snabbt kan gripas, under passande förhållanden med lämpliga människor omkring. Om ni kunde se den större bilden av era många livstider på Jorden, skulle ni inse att ni har varit närvarande med era kära gång på gång, i alla olika scenarier och erfarenheter. Ni skulle inse att ni verkligen aldrig har förlorat kontakten, och att alla era många livstider liknar en lång dag tillsammans, där ni poppar in och ut, och upplever en variation av saker.

Era erfarenheter på Jorden är skapade genom de trossystem ni tar i bruk från andra och era tidigare liv, så väl som vad själen önskar uppleva. Alla upplevelser, känslor, tro eller lidande som inte har lösts i en livstid, medförs till en annan livstid. Det kanske inte är er nästa livstid, som i er framtid, det kunde föras in i en livstid i den förflutna historien på Jorden.

När ni rör er genom livstider, kan upplösningen av vissa erfarenheter öppna upp för att tillåta nya upplevelser, så att en evolutionsprocess och självupptäckt, eller skaparupptäckt kan ske. Då en själ lämnar Jorden på ett smärtsamt sätt, om det är en olycka eller självförvållat såsom självmord, fortsätter inte själen att uppleva smärtan på de inre planen. Det är bara då själen går tillbaka till en fysisk kropp, som den fysiska, psykiska eller känslomässiga smärtan uppenbarar sig än en gång, för att bli löst och genomarbetad. Många självmord sker därför att själen är på en kraftfull resa, för att upptäcka självkärlek, och samtidigt uppmuntra de omkring dem att komma in i ett utrymme av självkärlek. I livstiden där självmord sker, inser inte personen att deras själs största önskan är att uppleva självkärlek, är det ofta att motsatsen till vad själen önskar, upplevs i syfte att driva själen till dess önskade utgång, även om det är i en annan livstid.

Att behålla en förbindelse och vision av kärlek till dem som har passerat, tillåter för er egen tillväxt och för deras, att fortsätta stödja den eviga sanningen, att alla själar är förenade och existerar unisont. Om en älskad har lämnat sin fysiska kropp, då kanske ni vill åstadkomma denna övning att bekräfta på nytt, Skaparens sanning inom er själva och den andra.

Tillåt först dig själv att sitta i meditation, andas in och ut genom framsidan av ditt hjärt-chakra, uppmuntra din själs ljus att fylla ditt hjärt-chakra. Känn din själs ljus som en ledstjärna av kärlek.

Kalla på Skaparen för att omge dig i helig ren kärlek, som inte känner några gränser och kan tränga igenom alla illusioner. Föreställ dig att Skaparens kärlek genomtränger ditt hjärta och smälter samman med din själ. Känn volymen av kärlek inom ditt hjärta öka och intensifieras.

Tänk dig själv som en miniatyrversion av dig själv, existera inom ditt hjärt-chakra som i en helig kammare av kärlek.

Tänk på personen som har lämnat sin fysiska kropp, om nyligen eller för ett tag sedan, och uppmana den att vara närvarande inom ditt hjärt-chakra. Föreställ dig personen som sitter framför dig, som säger till personen framför dig: ”Skaparens Sanning är kärlek, vi är evigt förbundna med kärleken till Skaparen som skyddar, stödjer och vägleder dig för evigt. Jag älskar dig villkorslöst, fri från fasthållningar, alla negativa influenser av detta eller andra livstider frigörs. Kärleken jag delar med dig är evigt närvarande inom ditt hjärta och din själ. ”

Tänk dig kärlek flöda från ditt hjärt-chakra i miniatyrversionen av dig själv, flöda in till hjärtat och själen i personen. Du kan få ett svar från personen, släpp alla dina förväntningar och behov av ett svar, tillåt dig själv att helt enkelt att uppleva kärlek.

Känn att den kärlek som du skapar manifesterar helande, stöd och en känsla av Skaparens enhet inom er båda. Andas ut djupt, som om din andning bär personen eller energin vart än de är närvarande i detta ögonblick, vare sig det är på de inre planen eller på Jorden, de upplever en annan livstid. Denna övning kan uppnås av en person eller ett djur, oavsett omständigheten av passerandet eller deras anslutning till dig.

Ert liv är evigt, Ärkeängel Azrael

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...