Arkturierna via Natalie Glasson, april 10, 2020

 

Arkturierna via Natalie Glasson, april 10, 2020

 

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Arkturierna

Audiolänk: www.sananda.website

Stärk Ert Immunsystem och Allmänna Hälsa, av Arkturierna

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Med respekt, ära och kärlek, stiger vi fram för att dela vår visdom och insikt med er, för att höja er energivibration och utöka er medvetenhet. Vi är Arkturierna, vi håller det Arkturiska ljuset från planeten Arkturus. Vi har en intensiv ljuskälla inom oss, som vi vill dela med andra för att hjälpa till att upplysa dem. Den Arkturiska energin är av hög vibration och har många verktyg och tekniker, som kan hjälpa mänsklighetens utveckling och hälsa. Men vi kan inte hjälpa till såvida inte mänskligheten öppnar sina energier och hjärtan för oss, så att vi ingripa på ett gudomligt sätt och hjälpa deras sak. Det är många energier som förankras på Jorden nu, vissa är gamla bekanta medan andra är ny ljusteknologi, som kommer från Skaparens universum för att stödja mänsklighetens uppstigning. Vi, Lord Arkturus och Anthena Arkturus vill föra fram en speciell energi- och ljusteknologi från den Arkturiska planeten för att hjälpa till att öka människans immunsystem, främja en större hälsa och välbefinnande, lösa upp rädsla och omprogrammera energier, för att kunna existera i perfekt harmoni med en strålande hälsa. Vi vill föra fram Arkturisk Ljuskristallteknologisk Energi, för att rensa och heala immunförsvaret och tron hos de som är mottagliga för våra energier, och på så sätt säkerställa en perfekt hälsa.

Processen av Skapelse på Jorden

Era fysiska kroppar är mottagliga för många influenser, och kan fungera som svampar vilka absorberar tankemönster, övertygelser, idéer och insikter från sinnet och medvetandet hos mänskligheten.

Som fyrar av ljus kan vi på de inre planen uttrycka en affirmation av kärleksfulla vibrationer som, ”Jag är otroligt frisk och intonad till min kropps behov, för att kunna manifestera en ren existens.” Denna affirmation kommer att skickas med den högsta vibrationen av kärlek, vilket kommer att ta den till människans respektive sinne. Omedvetet eller medvetet, kommer de att ta upp denna affirmation såväl som de positiva och kärleksfulla vibrationer den utstrålar, och dela dess positivitet med andra. De positiva och kärleksfulla vibrationerna som vi utstrålar, sprider sig sedan över Jorden och integreras med sådana som har ett liknande tankesätt och vibration, eller är i behov av healing. Människor som ännu inte är redo att acceptera våra positiva vibrationer kan placera en osynlig energivägg runt sig på grund av rädsla, och kan kanske inte dra nytta av energivibrationerna just nu. När de börjar lösa upp energiväggen bestående av rädsla, så kommer våra energier att börja smälta in i deras varelser och verkligheter.

Vi hoppas att ni kan förstå hur mottagligt sinnet och kroppen hos en fysisk person kan vara, och varje aspekt av en fysisk kropp innehåller trosuppfattningar och tankemönster, särskilt inom muskelstrukturen och de vattenpartiklar en fysisk kropp innehar. När ni förankrar ljuset i er fysiska kropp, kan ni förvandla negativa trosuppfattningar och tankar i alla aspekter av er kropp, vilket kan göra att ni healas. Det är sant att era tankar och övertygelser påverkar er hälsa och välbefinnande; negativa tankar kan försvaga ert immunsystem och uppvisa sjukdom på grund av den kraft och de vibrationer som den negativa tanken har och utstrålar. Det finns många faktorer som kan påverka ert immunsystem, men era och andras tankar, är de kraftfullaste av alla.

Skapandet av Massjukdom

Massjukdom kan bero på rädslans inflytande och kraft, om vi då tänker på den förklaring som tidigare givits om hur vi med positivitet kan påverkar oss själva och stödja energierna, så kan vi också förstå att motsatsen kan uppnås var som helst på Jorden, genom negativa tankar av rädsla för sjukdomar, vilket gör mänskligheten svag. Detta blir extremt kraftfullt; många människor skulle ta till sig den negativa bekräftelsen och manifestera sjukdomen själva, på grund av sin rädsla och oförmåga att heala eller fokusera sina tankar på kärlek. Sjukdomen kan ha en potential att sprida sig genom mänskligheten, inte för att den är smittsam, utan på grund av att varje individ som använder den negativa affirmationen, då också förstärker och aktiverar den genom sin rädsla.

Det är bra att fundera över detta koncept, för att förstå om ni accepterar andras medvetenhet och övertygelse, eller om ni valt att skapa era egna övertygelser om verkligheten ni existerar inom och upplever, för att skydda er själva genom att inte fokusera på rädsla.

Arkturisk Energimeditation med Ljuskristallteknologi

Mänskligheten har förmågan att själva heala sina kroppar, genom sina egna inre energier, tankar och känslor. Detta är något som måste utvecklas. Men det kommer att manifesteras naturligt när mänskligheten vaknar upp till sanningen, och skaparens närvaro inom dem. Fram tills dess vill vi dela våra energier med er för att stärka era fysiska kroppar, höja era vibrationer och rensa er från föroreningar, så att ni med stöd från oss ska kunna arbeta för att uppnå er andliga framgång, med hälsosamma och perfekta kroppar. Arbeta med våra energier för att rensa ert immunsystem och hela energisystemet, förankra nya positiva övertygelser och öka er naturliga hälsa och välbefinnande.

Vi ber er att sitta i stillhet och fokusera på er andning, slappna av i hela kroppen och känna att ni är trygga och skyddade.

Vi åkallar det Arkturiska platinaskyddet för att omsluta all er energi, och skydda er från alla negativa energier, tankar eller övertygelser, så att endast positiva energier av ljus och kärlek kan komma in i era energisystem. Föreställ er att hela er varelse och aura är omslutet av ett totalt platinaskydd, som alltid garanterar er trygghet och säkerhet. Ha tillit till skyddet.

Vi åkallar den Arkturiska energin med den för er mest ändamålsenliga vibrationen, för att höja och förankra er varelse och själ. Vi ber den Arkturiska energin och ljuset att aktivera er själ, öka er ljuskvot och höja vibrationen i er energi, vilken ökar er andliga sensivitet. Känn energin som flödar genom er och ansluter till Moder Jords själ i Jordens kärna. Ta er tid för att uppleva och fundera över den Arkturiska energin som nu flödar genom er, känn dess inverkan och influens.

Vi åkallar nu att en Cylinder med Arkturisk Ljuskristallteknologisk Energi sänker sig ner över er, se färgen på ljuset som nu omsluter er; det är den mest ändamålsenliga vibrationen för er.

Den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energini är en våg av ljus som rymmer miljontals små kristaller, vilka existerar i form av eterisk energi. Varje eterisk kristall har laddats med en Arkturisk hög positivt ljusvibration, såväl som den Arkturiska medvetenheten, som är Skaparens medvetenhet. Ljusvågen är oerhört kraftfull och kan användas för många olika ändamål, eftersom de eteriska kristallerna kan laddas efter individens behov.

Vi programmerar nu den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energin som kapslar in er varelse, i syfte att rensa ert immunsystem från negativ energi, föroreningar eller sjukdomar som inte längre ska finnas. Vi ber negativiteten i alla former att lösas, och att de vidhäftningar eller påverkan som hindrar er hälsa och ert välbefinnande ska brytas med kärlek. Föreställ er de eteriska kristallerna som utstrålas i vågor med rensande och healande energi, vilka pulserar och vibrerar genom hela er varelse. Kristallerna aktiverar och utstrålar ett vitt ljus för rening och renhet i hela er varelse, särskilt i er fysiska kropp och immunsystem.

Vi programmerar nu den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energin som kapslar in din varelse i syfte att lösa upp alla sjukdomar som har manifesterats i din energi eller fysiska kropp och som hindrar dig från att gå framåt längs din andliga väg. Vi ber den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energin att omsluta all stagnerad energi eller sjukdom med renheten av Arkturisk kärlek, så att alla ej relevanta energier kan upplösas, skingras och transformeras till ett kraftigt kärleksfullt ljus. Vi ber att djup rengöring och healing ska manifesteras.

Vi programmerar nu den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energin som kapslar in er, med syfte att öka ert immunsystem med hundra procent, eller till den lämpligaste nivån för er. Vi ber om att ert immunförsvar stärks och närs med kraftfullt Arkturiskt kärleksfullt ljus, så att perfekt hälsa och välbefinnande manifesteras i överflöd. Kraften hos ert immunsystem förbättras, så att det får kraft att lösa upp negativa energier, övertygelser eller tankar, som kan tränga in i er kropp och orsaka sjukdom. Föreställ er ert immunsystem som en ljuskälla, visualisera, känn eller erkänn att ert immunförsvar strålar och förbättras, tills det är lysande och livfullt och symboliserar dess kraft, styrka och välbefinnande. Strålningen av ert immunförsvar påverkar och stärker er fysiska kropp naturligt, så att ni kan känna er alerta, entusiasmerade med energi, vitalitet och vigör.

Acceptera, ta emot och bekräfta denna affirmation när ni finns i den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energin, så länge ni önskar.

‘Mitt immunsystem stöds och stärks med den renaste vibrationen från Skaparen och det Arkturiska ljuset. Mitt immunsystem och min kropp är helt rengjord, healad och programmerad, för att lösa upp och skingra all form av negativitet som kan hindra min hälsa. Mitt immunförsvar har nu ökat med hundra procent, så att jag kan leva med strålande vitalitet, hälsa och välbefinnande, och jag strålar ut min livsglädje till andra för att hjälpa till att heala mänskligheten.’

När ni känner er rensade, healade och stärkta, kan ni be den Arkturiska Ljuskristallteknologiska Energins Cylinder, att stiga tillbaka till Arkturus. Kom ihåg att energin ni accepterat kommer att stanna inom er kropp och aura. Denna meditation kan utföras så många gånger ni vill, det är en underbar meditation att göra varje dag om ni påverkas av sjukdom eller är rädda för att bli sjuka. Alternativt kan det göras en gång i veckan, för att stärka ert immunsystem och er hälsa. Vi hoppas att ni kommer att acceptera vår gudomliga intervention och assistans i ert liv.

Med många välsignelser och överflödande hälsa,

Arkturierna Lord Arkturus och Anthena Arkturus

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...