Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 16 maj 2024

 

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson

16 maj 2024

Hälsningar, älskade fyrar av ljus på jorden, vi är de Himmelska Vita Varelserna. Vi kallas så på grund av vår rena vita energi och våra himmelska vibrationer. Vi träder fram som en, men vi är många varelser. Idag vill vi tala om energin av oändlighet. Oändligheten utsträcker sig från Skaparens kärnas vibrationer och sammanflätas genom varje aspekt av livet och existensen på jorden och de inre planen. Den symboliserar för alla att energi och skapelse pågår och alltid utvecklas.

Allting, alla, alla energier … till och med en avsiktlig tanke … har en resa.

När ni tillgår energi och skapar med den energin, tar ni tag i en energi som redan varit ute på en resa och en transformation, och denna energi möter den rätta vibrationen … för er.

Den dras genom er varelse. Ni skapar med denna energi, ni kanske transformerar den, kanske skapar en avsikt, kanske förhöjer den avsikt den redan har. På många sätt leker ni med den energin och ni håller igång den, ni fortsätter dess resa. Ni kanske fortsätter dess resa i flera år och sänder sedan iväg den. Denna energi kommer att fattas tag i och erhållas av någon annan, och denna kan hålla energin inom sig en tid. Den kan transformera energin eller förhöja den, men håller igång den tills den inte längre behövs, eller tills den skapat vad som önskats, eller till och med vad energin önskat, och så fortsätter resan.

Det finns en cykel av oändlighet, där energin fortsätter och fortsätter. Jag inbjuder er att låta era händer cirkulera över varandra som om ni skapar en cirkel med en hand och sedan går ihop med den andra och skapar en cirkel tillsammans, över varandra. Detta representerar energin av oändlighet.

Om ni skulle fortsätta denna process kan ni uppleva energin av oändlighet eftersom ni skulle skapa och dra in en energi i er varelse, kanske från er själ eller er själsgrupp, eller Skaparen, eller Skaparens Universum. Bara denna enkla handling med er fysiska kropp skulle attrahera och dra energi, och ni skulle skapa en energi som skapar detta momentum.

Ni skulle ha nästan som en boll av energi som ni kunde skicka in i något; skicka in den till er själva, till någon annan, skicka till en skapelse, en situation eller en plats på jorden. Den processen skulle låta er förstå energin av oändlighet; en kontinuerlig energi som hela tiden växer och hela tiden utvecklas, och har en avsikt. Den avsikten kan förändras under dess resa, men den har alltid en avsikt. Den har alltid ett syfte.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, delar detta med er nu därför att vi vill föra denna förståelse till er verklighet; det sätt på vilket ni uppfattar er själva, det sätt på vilket ni uppfattar andra och era skapelser. Tillåt er erkänna att allt har energin av oändlighet. Den befinner sig på en kontinuerlig resa, den växer och utvecklas hela tiden.

Som ett exempel, det är lätt att förstå att när man planterar ett frö så planterar man en energi och en avsikt. Man har fattat tag i en energi, samlar in den och lägger den i jorden.

Den jorden kommer att näras och fröet kommer att växa. Det kommer att utvecklas och kanske bli ett stort träd. Och när det trädet har levt sitt liv … och faller ner och förmultnar och blir till jord … så har det fortfarande en energi och ett syfte. Den är alltid flödande, alltid växande och utvecklas hela tiden. Den är kontinuerlig.

Den energi av oändlighet vi vill att ni ska förstå, eller fatta tag i, är den kontinuerliga naturen. Det handlar också om frihet och om att vara utan gränser, men vi vill fokusera på den kontinuerliga naturen hos oändlighet.

Vi kan, när vi planterar ett träd, se att det är kontinuerligt, men kan ni se att när ni lagar mat, så tillgår ni den kontinuerliga energin av oändlighet?

När ni skapar en tanke tillgår ni den kontinuerliga energin av oändlighet. Allt ni tänker, allt ni gör, allt ni skapar, så tillgår ni den kontinuerliga energin av oändlighet.

Detta betyder också att om ni kastar skräp i er miljö så har det energin av oändlighet; kontinuerlig rörelse, kontinuerligt flöde.

Ni kan börja erkänna att allt ni skapar är ett kontinuerligt flöde – en oändlighet – därför kan ni börja titta på er verklighet och tänka efter, tycket ni om flödet? Tjänar detta flöde er?

Genom att bara erkänna flödet – den kontinuerliga naturen, oändligheten – hos något ni kanske vill skapa, eller kanske skapar men inte vill det, kan ni faktiskt transformera dess kurs – dess väg – genom att bara vara i dess vibration och frekvens, och erkänna att det har energin av oändlighet.

Med detta erkännande kan ni bekräfta er kraft och hur er avsikt kan ändra vägar för energi och frekvens.

Ett annat exempel, ni kanske är involverad i en situation som är smärtsam för er. Ni kan känna igen att det i den situationen finns energin av oändlighet – ett kontinuerligt flöde. Ni vill inte att denna smärtsamma upplevelse ska fortsätta. Ni vill inte att den ska fortsätta för er själva eller för andra.

Om ni kan erkänna att det är en kontinuerlig sak och att den kanske pågått genom många livstider för er, många generationer, eller till och med förts över från person till person, då har ni makt att transformera detta kontinuerliga flöde. Det kan inte stoppas eftersom energi inte kan stoppas. Den kräver alltid att få flöda och om ni stoppar den, blir den en fastlåst energi av oändlighet; kontinuerligt momentum av att vara fast.

Ni kan känna igen att det föreligger ett behov av transformation; en ändrad kurs eller väg för denna energi. Ni kan faktiskt fråga energin, eller den smärtsamma situationen, ni kan säga till den att ni känner igen dess energi av oändlighet och dess energi av transformation och kontinuerligt flöde. Ni kan fråga den hur det skulle vara att transformeras för att kunna hålla Skaparens vibration, eller hålla en högre/renare vibration av Skaparen, och se vad som händer, känna/bekräfta vad som händer.

Det ligger inte på oss att börja manipulera energier, men vi kan erbjuda avsikter. Vi kan erbjuda öppningar för transformation. Vi kan hålla plats för transformation.

Det är en mycket kraftfull process att erkänna att all energi är kontinuerlig, oändlig och flödande. Det ger er kraft att transformera eller förhöja energier ni vill uppleva mer.

Ni kan också kalla på Skaparen att omge er med den högsta, renaste vibration av oändlighet för att stötta er, heala er, väcka er, till och med bringa er större lycka.

Ni kommer att känna att blockeringar, gränser och begränsningar som ni satt upp för er själva … vilka faktiskt är kontinuerliga energier … också kommer att transformeras till något som erbjuder er mer frihet, mer kontakt, mer kärlek och mer ljus.

Vi tackar er. Välsignelser vare med er.

Vi är de Himmelska Vita Varelserna.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *