Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 3 oktober

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 3 oktober 2016

Via Shanta Gabriel

 

 

I själva hjärtat hos er finns Guds rena ljus. Detta ljus har förmågan att förändra ert tänkande, såväl som er yttre värld. Det är ett ljus som, likt en eldslåga när den flammar upp, kan fylla varje cell, varenda fiber i er kropp och omvandla er. Att underblåsa flamman innebär att ge ljuset inom er en tid av ökad uppmärksamhet.

Er fantasi är nyckeln till att omvandla ert liv. Det ni tror på kan uppnås. Redan innan ni tror att något är sant, kan ni föreställa er att det är sant. Oavsett vad ni fokuserar er uppmärksamhet på kommer er livskraft att följa det.

Öva på att föreställa er att ljuset inom er strålar klart. Ta ett djupt andetag och medan ni andas ut, tänk er då en gyllene ljusstråle som rör sig från basen av er ryggrad och ner i jorden. När ni fortsätter att andas, känn då hur den djupa anslutningen med jorden får er att slappna av och skapar en stark grund inom er.

Ägna nu er uppmärksamhet åt ert hjärtcentrum, energifältet mitt på ert bröst. Föreställ er att det finns en glödande ljuslåga som brinner där. När ni andas in blir den här ljuslågan större och ljusare. När ni andas ut börjar ljuset från den här lågan att fylla er kropp.

Fortsätt att andas och föreställ er hur det här ljuset expanderar bakom era skuldror och nerför er rygg, och känn hur det fyller varje organ och varje cell. Detta är den rena andens ljus, Guds helande kärlek. Det här ljuset fyller er med den Gudomliga närvaron och strålar ut från er i vågor av kärlek.

Föreställ er nu hur detta ljus strålar ut från er och välsignar ert hus, området där ni bor och hela planeten. Tänk er att det här kärleksfulla ljuset välsignar alla människor ni möter idag. Det är en bra känsla att sända ljus till andra såväl som till sig själv. Ljuset befrämjar den helande energin i världen omkring er och i er egen kropp. Fred börjar i hjärtat hos varje individ. Guds Ljus, när det strålar från varje människas hjärta, skapar fred på planeten och omvandla den.

Det är tryggt och säkert att låta ert ljus stråla. Det kanske inte kändes tryggt när ni var barn att vara den ni verkligen var inom er – oskyldiga, tillitsfulla och fyllda med kärleksljus. Men människors medvetande håller på att förändras. Numera vänder sig människor överallt till andlighet som den enda plats där de kan känna sann frid och lycka. De längtar efter mer vänlighet och kärlek i sina liv. När ni strålar ut ert kärleksljus över världen kommer ni att bli en kärleksfull närvaro. Ni behöver inte säga någonting, men enbart er energi kommer att ha en transformerande effekt.

Visualiseringen av kärlekslågan i ert hjärta, som strålar ut till Jordens folk, är mycket kraftfull. Oavsett vad som händer runt omkring er så fortsätt att visualisera. Det krävs lite övning, men den har en helande effekt även om ni inte kan se den. Bara er vilja att föreställa er den är nog för att skapa ett ljus som strålar ut från ert inre. Detta ljus är det som förbinder er med alla omkring er till den Gudomlig Kärlekens oändliga kraft.

Mästaren Jesus föreslog att ert ljus inte skulle döljas under en skäppa. Låt ert ljus lysa för att välsigna världen inom alla områden i ert liv, och skicka Guds Heliga Gudomliga Strålglans in i uppvaknandet till ett nytt liv som ni alla upplever.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...