Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 15 oktober

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff,

15 oktober:

Segerns karaktär

 

Älskade Ni,

Jag vill diskutera en karaktär hos kärleken som är känd som seger.

När man vaknar upp till medvetandet att man är mer än bara en människa och börjar sin resa på den spirituella vägen är det många tester och utmaningar man måste gå igenom för att inrätta sin mänskliga vilja och sitt medvetande med sin gudomliga potential.

Man måste konfrontera och övervinna alla sina lägre tankar, tendenser och vanemönster vilka man upplever och konfronteras med i sitt dagliga liv.

Genom att bemästra vacklandet mellan spirituell idealism och materialism i sin personliga erfarenhet, konfronterar man dualismen hos motsatta krafter. Man strävar mot segra över de lägre tendenserna i sin mänskliga natur för att föra in balans hos de båda polariteterna inom sin personlig dynamiska struktur.

De ger sin uppmärksamhet till de högre användningsområdena av sina mänskliga förmågor vilka manifesteras i deras liv genom utmaningar och möjligheter för lärande och utveckling. Dessa tjänar som hjälp till deras mänskliga själv för att utveckla visdomen och insikten att se nedanför ytan av saker och ting till det gudomliga syftet bakom vad det verkar vara, så att de styr sitt liv till ett högre syfte

Varje utmaning i deras liv för fram potentialen att utveckla de gudomliga kvaliteterna inom sin mänsklighet för att segra över deras mindre gudomliga önskningar, tankar och tendenser. De lär sig att har tro på de osynliga krafterna som arbetar i deras liv och genom det utvecklar den spirituella kvaliteten av, måtta, ståndaktighet, mod och de rätta handlingarna i alla deras aktiviteter och val.

Varje lägre tanke och tendens de segrar över, och ersätter med dess högre spirituella motsvarighet är en seger på deras väg. Det är genom deras ansträngning av intensivt strävande efter förståelsens ljus och kraften att besegra allt som hållit dem tillbaka, som de uppnår spirituell seger.

De söker för att se och förstå det eviga perspektivet bakom det som verkar vara i världen. De inrättar sina ansträngningar mot ett högre moraliskt uppförande i alla sina mänskliga förbindelser så att kvaliteten förtröstan i det gudomliga syftet hålls som ett positivt ideal i alla deras aktiviteter och mänskliga affärer.

Då varje individ strävar efter att göra det som känns rätt för deras samvete i varje stund och följer denna inre guidning, uppnår de seger över de rådande attityderna i det mänskliga samhället vilka skriver under på konceptet av den starkaste överlever och att vinna över sina medmänniskor i en ändlös tävling. Deras koncept av ett framgångsrikt liv mäts genom i vilken utsträckning deras inre frid och mentala kontroll ger dem möjlighet att vara lycklig och kärleksfull under alla omständigheter.

De har lärt sig att vilka deras omständigheter än är, om de fortsätter att försöka att göra det som är rätt, kommer universum att skapa förutsättningarna genom vilka deras ansträngningar kommer att hitta sin rätta belöning. De vet att om de fortsätter att inrätta sig med den gudomliga viljan oavsett vad som händer i nuläget i deras liv, kommer de att segra, få framgång och ökade möjligheter att hjälpa andra.

Genom denna inrättning får de kraften att övervinna alla sina svårigheter. De tror att deras mod, övertygelse och tro på det gudomliga öppnar upp nya och bättre vägar för dem.

Individen som fortsätter sträva, som är obesegrad inom sig, är verkligen en person som segrat. De tror att med kvaliteten av gudomligt initiativ som kommer inifrån dem, kan de besegra ödet och gå fram segrande i sina liv. De vet att oavsett hur många gånger de misslyckas, måste de fortsätta försöka och fortsätta göra så gott de kan.

Genom kraften av koncentration, lär de sig att använda obegränsad sinneskraft för att uppnå det som de önskar växa fram segrande i deras ansträngningar. När de ställer in självet till den kreativa spirituella kraften, är de i kontakt med den gudomliga intelligensen som kan guida dem att lösa alla problem. Denna kraft från den dynamiska källan i deras varelse flödar ostörd så att de kan agera kreativt i alla sfärer av aktivitet.

Denna segrande bedrift av en person med initiativ demonstrerar att det omöjliga blir möjligt när man anlitar den stora kraften i den inneboende anden när de tar möjligheten eller skapar dem genom deras inriktning med den gudomliga viljan och ansträngning. Personen som uppnår seger i sitt personliga liv för med sig kärlek, harmoni och välgörande resultat till självet och delar sedan detta med andra.

De fylls med glädjen av att göra andra glada genom att ge dem vänlighet, frid och en hjälpande hand. De ger till världen det bästa de har och det bästa kommer ofelbart tillbaka till dem i en ändlös cirkel. Detta ger dem flexibiliteten att använda deras unika talanger på toppen av deras förmåga och göra underverk med de unika kreativa sätten som de segrande har uppnått livskraftiga lösningar i sina dagliga liv.

Jag önskar att ni uppnår många välsignelser och segrar när ni lever ert triumferande liv!

Jag ÄR Ärkeängel Gabriel

 

© 2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages. www.therainbowscribe.com  www.movingintoluminosity.com

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

http://www.therainbowscribe.com/archangelgabriel2015.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...