Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff 29 oktober

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Marlene Swetlishoff

29 oktober, 2015

Harmonins egenskap

 

Kära Ni!

Låt oss samtala om den av kärlekens egenskaper som kallas harmoni.

Harmoni är en ursprunglig och naturlig lag i universum. Det är en energi som kontinuerligt vibrerar inombords och runtomkring allt liv, den sammanbinder allt levande, inklusive Jorden och dess riken. Den förenar livet med det konstanta flödet av universell energi och alla händelser som äger rum.

Denna energi kan i hög grad utvidga ens potential att leda till den förändring man önskar uppleva inom sig själv, inom sina förhållanden och inom mänsklighetens kollektiva medvetande. När en individ fokuserar på den harmoni som man önskar uppleva, förenar man sig med den kraften tills man manifesterar detta tillstånd av varande och man får då många harmoniska upplevelser som berikar ens liv.

När man skapar harmoni inom sig själv och med andra, samt harmoniskt justerar sig till universum, börjar saker och ting i ens liv falla på plats. Hjälp kommer till en från många oväntade håll, för att assistera ens visioner mot förverkligande. Man får användbar och behövlig hjälp i rättan tid, genom underbara tillfälligheter och synkroniciteter. Man känner av rytmen och harmonin i universell glädje.

Varje tanke i ens sinne är en kommunikation med det universella sinnet. Hur man väljer att leva sitt liv avgör graden av harmoni med sig själv. När man blir medveten om hur man använder sin fysiska och emotionella energi, väljer man i varje situation medvetet fred, harmoni, tillit och kraft. Man har ett kärleksfullt engagemang att arbeta tillsammans med andra, i harmoni och frid.

Genom att man justerar sig till det gudomliga, befinner man sig i harmoni med dess kärleksfulla avsikt för allas högsta goda och man rör sig inom flödet av dess välsignelser. Man upplever större klarhet i allt som man gör och lever ett balanserat liv som är i harmoni med sig själv, andra och universum. Man tränar sitt sinne och hjärta att omedelbart sända kärlek till alla som man interagerar med eller som man tänker på. Man ger till andra utan förbehåll eller utan att förvänta sig någonting tillbaka. Detta skapar en harmonisk balans mellan det som man har gett till andra och det som man får tillbaka.

Det finns harmoni, endräkt och enhet mellan alla och allting; alla är förbundna med varandra i samma gudomliga essens. I varandets harmoni blir livet ett strålande äventyr fyllt av glädje och underverk och ger en känslan av inre frid. Personliga ögonblick av harmoni inträffar när man är stilla och avslappnad.

Man är förbunden med en djup reservoar av stillhet och välmående, där pladdret i ens medvetna hjärna upphör och man får uppleva skönheten och storheten i sin omgivning. Detta leder till ett stilla sinne som hjälper en att uppleva skönheten i det nuvarande ögonblicket, istället för att tänka tankar i det förflutna eller i framtiden. Denna övning ökar flödet av harmoni och frid.

Tillståndet av harmoni sammanbinder en med högre andliga inflöden, som hjälper en att göra förändringar som är bra för allt liv överallt. Dessa harmoniska influenser underlättar en snabbare personlig tillväxt. Att uppleva stillhet inombords tillåter ens sinne, hjärta och kropp att sjunka ner i ett tillstånd av harmoni.

Varje individ försöker ständigt finna den mest allomfattande harmonin i allt man gör. Harmonin inombords är förankrad i kärlek och respekt för sig själv och andra. När man har uppnått inre harmoni, öppnas man upp till att upptäcka mer inom sig själv som varande en helt och fullt integrerad varelse, som är en del av livet i stort.

Ens tillstånd av harmoni hjälper en person att handla utifrån en plats av äkthet och integritet, vilket tillåter en att befinna sig i fred med sig själv. Inre frid skapar kontinuerligt känslor av harmoni, jämvikt, lycka, godhet, självkärlek och stabilitet. Inre frid och harmoni medför en djup känsla av tillit för en själv, och för världen runtomkring.

Man måste tro på att man lever i ett välvilligt universum och förvänta sig att saker och ting alltid kommer att utfalla väl. Man tror på godhet och man har en positiv syn på allting i sitt liv. Man är alltid sann mot sig själv, gällande sin egen unika intelligens och sina förmågor och man har en känsla av inre trygghet och självförtroende som leder en till upplevelsen av inre frid och harmoni.

Då man förstår och upprätthåller en balans med sig själv rör man sig varsamt mot harmoni och känslan av djup respekt för den naturliga världen. Det krävs en ståndpunkt som inte strävar efter att dominera, kontrollera eller pådyvla sina åsikter på andra eller på naturen, utan man är respektfullt dämpad och har en önskan att uppnå harmoni och medkänsla för allt.

Man försöker hylla naturen och återställa harmonin på planeten, sitt samhälle och varje individ som är en del av det. När ens förening med det gudomliga blir inspirationen i allt som man gör, blir ens kropp ett instrument för upplevelsen av kärlek, harmoni och skönhet i denna värld.

I sitt liv uppnår man en fullständighet som man har längtat efter, medan man följer vägledningen och den djupa inspirationen i den stilla rösten inom sig. I sitt eget hjärtas rena, harmoniska djup har man en källa av sanning, kärlek och förståelse samt ett flöde av betydande vägledning, som är långt större än något som ens medvetna hjärna kan erbjuda.

Ens hjärta förstår omedelbart vad ens hjärna har förbisett. På det sättet förenar man sitt sinne, sitt hjärta och sin kropp med det gudomliga, i en direkt upplevelse av kärlek, harmoni och skönhet. Man finner långvarig frid, tillfredsställelse och glädje i sitt vardagsliv.

Måtte er inre harmoni och lycka vägleda och inspirera er mot upplevelser av större kärlek och skönhet, alltid.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel.

© 2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com    www.movingintoluminosity.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...