Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 24 december

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Marlene Swetlishoff

24 december, 2015

Kära Ni!

Låt oss samtala om den egenskap i kärleken som är känd som att vara ständigt närvarande. Det gudomliga är närvarande överallt i det universum som har skapats, samt är skaparen av allt som är synligt och osynligt. Denna gudomliga närvaro är allt som finns till; perfekt liv, intelligens och substans, kunskap och kraft. Det gudomliga är helheten av varande, ren ande, oföränderligt och ständigt förutseende, allvetande och vist gällande allting. Det gudomliga är inte begränsat av tid eller rum och kan vara på oräkneliga platser och samtidigt involverat med många olika situationer. Det gudomliga är ständigt närvarande för det skänker kraft, kapacitet och förmåga till alla varelser, för att de ska kunna fortsätta existera i dess ständiga närvaro som omsluter allting. Denna ständiga närvaro upprätthåller allt liv och fyller den materiella världen såväl som den andliga, jordliga, himmelska och universella. Denna ständiga närvaro är en gudomlig källa som är evig, gränslös och självbärande. Den är oändlig, gränslös och odelbar. Det gudomligas eviga egenskaper är kärlek och visdom, glädje och frid, helhet och perfektion. Allt liv är ständigt närvarande gudomligt liv, alltid perfekt i handling och aldrig beroende av någon form eller synbarhet för att kunna fortgå.

Mänskligheten är det manifesterade uttrycket för det gudomliga och är alltid en del av detta perfekta liv, denna intelligens och substans. Dessa förekommer alltid i närvaron av den oändliga och eviga energin, ur vilken allting blir manifesterat. I och med att varje individ vaknar upp och blir upplyst till sanningen om sin enhet med det gudomliga, börjar man i sitt medvetande åtnjuta en genuin varseblivning, som bor inom hela skapelsen. Det gudomliga är närvarande i ens innersta tankar och man känner i sitt människohjärta till de inre attityderna. Varje framåtsträvande själs längtan är att få lära känna denna inre ande som evigt liv, alltomfamnande kärlek, hälsa och oändlig andligt överflöd. Man förstår att alla och allting är fyllda av detta ständigt närvarande medvetande, samt att inget och ingen är separerad från det. Man får insikten om att universums verklighet består av oändlig kärlek och oändligt liv. Man lär sig att förena sig med det, att ha tillit till det, lita på det och kärleksfullt manifestera och acceptera det som sin ständiga kompanjon genom livet. Denna ständigt närvarande följeslagare får en allt större betydelse för en för var dag som går och man litar på den visdom som genomsyrar ens medvetande i varje beslut som man ska fatta. Man bemödar sig att för sig själv inse sanningen i den underliggande ständiga närvaron i varje facett i det dagliga livet. Alla delar den gudomliga källans gemensamma ständiga närvaro, men varje individ har fullständig kontroll över sin egen upplevelse, för den baserar sig på det sätt man svarar på händelserna i sin omgivande värld.

Denna inneboende ständiga närvaro är fröet, gnistan i det gudomliga inombords, en gudomlig gåva och nåd till allt liv, oändligt och inom räckhåll för var och en. När man utvecklar sin tillväxt i livet genom att lägga till en andlig dimension till det, börjar man leta i sin inre värld och dess samverkan med världen utanför. Man får större självkännedom och upplysning och det tar ens hela livsupplevelse till en högre nivå. Man uppnår en intensiv grad av vitalitet, en mer direkt varseblivning, ett mer livfullt medvetande. Man har med sina fotsteg stadigt vandrat på vägen mot sin själs frihet, från medvetandets lägre dimensioner. Det sker ett upplyftande av ens medvetande, från att ha varit självcentrerad når man en gudomligt centrerad värld. I ens intuitiva liv sker en enorm utveckling till högre nivåer av förståelse och insikt.

Dessa upphöjda krafter i ens varseblivning möjliggör det för en att ta emot budskap av en högre verklighetsgrad. Hela livets ständiga närvaro blir inom en ett utövande av gudomlig närvaro.

Jaget blir alltmer renat genom ens strävan att uppnå upplysning, men ser sig själv fortfarande som en separat enhet åtskild från den gudomliga källan. Man överväger det och observerar vad ständig närvaro innebär, hellre än att sluta sig samman med den. Man har en uttalad klarsyn och denna betonar i högre grad verkligheten i allt naturligt liv. När dörrarna till ens varseblivning blir renade, ter sig allting oändligt. Man tar sitt liv till en högre nivå av tillvaro och man känner sig mer pulserande och också lyckligare. Det ankommer varje individ att förstå att det som inträffar för en, påverkar allas gemensamma upplevelse. Ens val och handlingar kan ge kraft och stärka hela mänsklighetens hjärtan, sinnen och själar och bidra till ljuset och kärleken i hela världen. I sin själstillväxt och utvidgande lär man sig vikten av att ha ansvar över sig själv och att ha självkännedom. Självförverkligande är en vetskap inom hela kroppen; i sinnet, hjärtat och själen, om att man är justerad till det gudomligas ständiga närvaro.

Alla står nu på tröskeln mellan världen av varande och världen av blivande. Även om man fortfarande tidvis i sitt medvetande upplever ett svajande av dualitet, upplever ens själ ett glädjefyllt medvetande av den gudomliga närvaron inombords. Känslan av närvaron av ett transcendentalt medvetande blir en central sak för en. Denna ständigt närvarande upplevelse och vägledning dominerar och lyser upp ens dagliga liv. Ens Jordliga sysslor och yttre liv fortsätter att stadigt och framgångsrikt bli uppfyllda, medan man tonar in sig till sin kontemplation för sin förening med den gudomliga ständiga närvaro, som råder inom ens hjärta. Denna förhöjda förståelse för verkligheten lyser upp resten av ens liv. Det ökar ens förmåga att tillfredsställande ta hand om sin normala alldagliga existens. Med sitt sinne inställt på ett högre fokus, blir det inte distraherat och det arbete som presenteras för en, blir utfört på ett mer effektivt sätt. Man upplever ofta en verklig och överväldigande medvetenhet om ett strålande ljus som man med en mystisk genomskinlighet berörs av, när man dagligen transformerar sitt medvetande, genom inåtblickande justering och integration.

Må er tilltagande förträfflighet av er själva uppfylla ert åtnjutande av universums rikedomar, när ni höjer er upp mot en sann förening med det gudomliga.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel.

 

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

You may also like...