Lady Quan Yin via Natalie Glasson, 24 september, 2015

kwan-yin

 

Skiftet i Jordens kärna

När ni befinner er i er mänskliga existens, finns det vissa egenskaper som ständigt behöver finnas närvarande inom er, för att ni ska kunna må bra i er verklighet och få uppleva förnöjsamhet. Den viktigaste av dessa egenskaper är att kunna lita på Skaparen. Ni existerar inom en verklighet som för er är utmanande att begripa och förstå, eftersom många saker inom Skaparens universum och på Jorden sker helt utan ert inflytande, agerande eller förståelse. Det kan tyckas att det finns en ständig, nästintill automatisk energi som ombesörjer att allting fortsätter att existera, växa och flöda både inom er fysiska kropp, på Jordens yta och inom Skaparens Universum. Lättast kan ni märka detta inom er fysiska kropp, som fortsätter att leva, andas, tänka och röra sig; det verkar ske helt automatiskt, utan några större ansträngningar från er sida. Huruvida ni inser detta eller inte, har ni som en själ och ande full tillit till er fysiska kropp och vet att den fortsätter att existera tills den inte längre behövs. Ändå hindras ibland er fysiska kropp genom sjukdom, skada eller obehag och ändå skapades detta inte av den fysiska kroppen, snarare av ert sinne och era känslor när de återkallar smärtfyllda minnen eller övertygelser, som attackerar den fysiska kroppen och hindrar dess naturliga rytm och harmoni. Men ni tror ändå på det ständigt naturliga i er fysiska kropp och detsamma gäller också för Skaparens Universum.

Fastän ni inte helt kan förstå hur Jorden och de inre nivåerna fungerar och inte heller helt begripa er på Jordens syfte, så finns det inom er en vetskap av tillit, som tror på att när vi alla rör oss genom energiskiften så kommer harmoni och jämvikt att upprätthållas och vi alla kommer att förbli trygga och väl omhändertagna. Detta är en synnerligen kraftfull energi inom er, som behöver betonas och uppmärksammas vid denna tid då uppstigningen sker. Rädsla är motsatsen till tillitens energi, den skapas utifrån en brist på förståelse och ett vidmakthållande av osäkerhet. Den föds ur illusionen att ni måste känna till allting för att allt ska fortsätta ha sin jämna gång. Ni kan aldrig förstå hur balansen inom Skaparens Universum upprätthålls, hur Jorden tar emot sina rätta energiuppdateringar och hur era kroppar fortsätter att leva dag efter dag. Till och med utan att ni begriper dem, så fortsätter dessa saker att ske. På många sätt finns det ett behov av att lösgöra sig, och att inse att huruvida ni är närvarande eller inte, så kommer allting inom Skaparens Universum att ha sin gång och ändå har ni kraften att påverka, aktivera och utvidga energier för att betona upplevelserna för er själva och för alla. Det enda sättet att betona Skaparens energier är att först betona er tillit till Skaparen för att allting ska omhändertas.

’Lady Quan Yin och Skaparens kärleksfulla Universum, jag bjuder in er att fylla min naturliga närvaro av tillit med kraft, inom min kropp och själ. Jag har tillit till mig själv, mina förmågor och min verklighets välgång, jag har tillit till Skaparen, att allting är ändamålsenligt och perfekt på Jorden och på de inre planen. Vänligen förstärk min tillit.

Också när rädsla och osäkerhet uppstår inom mig och situationer på Jorden uppmanar mig att inte ha tillit till Skaparen som älskar allting, så ber jag att få framhäva, förstärka samt ge energi till min inre tillit till att allting kommer att bli perfekt. Vänligen stötta mig i att mödolöst kunna få healing och att kunna släppa taget om all rädsla och osäkerhet, så att vibrationen av tillit till Skaparen fritt kan pulsera genom hela min kropp och projiceras till mina upplevelser och min verklighet. Jag tillåter denna healing att ske med tillit och tro i mitt hjärta, tack.’

Ta ett ögonblick för att observera er kropp och den healing energi som strömmar in i er. Placera händerna på ert hjärtchakra för att kunna känna att tillitens närvaro ökar, föreställ den som en magisk energi som strömmar genom er kropp och aura, stärkande, renande och harmoniserande i er närvaro med Skaparen.

Jag, Lady Quan Yin, ville påminna er om er inneboende vibration av tillit, för att uppmuntra er att överlämna hela er existens till Skaparen. När ni känner igen tilliten och betonar den, blir det mycket lättare att överlämna er, eller med andra ord, förena er själva med Skaparen. Detta i sig är en helande och djup uppvaknandeprocess. Det betyder att ni avtäcker er inför Skaparen, från alla objekt, idéer, koncept, önskningar eller tidigare upplevelser. Ni behöver inte klä av dem fysiskt, det är fråga om ett energimässigt överlämnande, som tillåter er att se Skaparens spegelbild inom er själva. Skaparen kan alltid se sanningen i er existens, huruvida det finns ett behov för er att upptäcka Skaparens sanning inom ert varande, och som kan äga rum genom ett energimässigt överlämnande.

Nu är det dags för er att överlämna er till Skaparen, när storslagna strålar av Ljus från Skaparens kärna intensifieras och kulminerar med sina fästen i era kroppar, i Jordens kärna och i mänskligheten. Gudinne-energin som har understötts av Det Kristallina Medvetandet och Ljuset, har förankrats i några månaders tid, nu kommer den att kulminera och den sanna energin samt det medvetande som behövs för att kunna bli inpräntat och aktiverat inom er, Jorden och mänskligheten, är nu närvarande.

När en energi från Skaparen förankras, sänder den som en förberedelse först ut renande och utrensande energier. Sedan börjar den energi som behövs flöda, slutligen när ni medvetet eller omedvetet har justerat er till energin, kan kärnan och energins heliga sanning förankras. Nu är det dags för energins kärna och heliga sanning, som ni medvetet eller omedvetet har arbetat med i flera månaders tid, att förankras. Det är därför som jag bjuder in er att förstärka er tillit och fokus på överlämnandet till Skaparen eftersom en healing kan äga rum, vilket kommer att snabba på er åtkomst till er tillit och frihet från rädsla. Gudinne-energierna förankras för att föra fram större kärlek, själsnäring och vidare utveckla Skaparens medvetna uttryck.

’Lady Quan Yin och Skaparens Universum, under dessa tider av starkt ljus och inverkan av Skaparmedvetandet på Jorden och inom mig, bjuder jag in er att stötta mig så att jag ska kunna överlämna allt som Jag Är till Skaparen. Jag frigör mig från alla bördor och begränsningar, från alla rädslor och osäkerheter så att jag ska kunna tillåta mig själv att harmonisera och förena mina energier med Skaparen. Jag är redo att tillåta min inre Skaparsanning att stiga fram inom mig, för att upptäcka Skaparen inom min egen existens, när jag möter och förenar mig med Skaparens energier på ett djupare plan och på ett mer utvidgande sätt. Jag är redo att bli helad och tillåter Gudinne-energierna att beröra den innersta kärnan i min kropp och själ, och att samtidigt aktivera höga Gudinne-vibrationer som finns inuti mig själv. Jag accepterar mig själv som en större kärlek, jag accepterar min själ och låter den få ta emot näring, jag väljer att acceptera och jag upplever aktivt Skaparens kreativa medvetna uttryck. Jag tillåter ett skifte att äga rum i min innersta kärna och vet och har tillit till att detta skifte innebär healing, transformation, inspiration och att det fullständigt är väglett av Skaparen. Tack och så är det.’

När ett skifte i kärnan äger rum inom ert innersta, reflekteras det också inom alla andra områden i er verklighet, överallt i Skaparens Universum. Därför sker ett likadant skifte inuti Moder Jords kärna, en klimax av de energier som Moder Jord tålmodigt har väntat på att få ta emot. För Moder Jord, som håller Gudinnans skaparenergier, eftersom hon formades och blev understödd av bland annat dessa energier, och eftersom hon är här för att bära Gudinne-kodningar från Skaparens Universum, så blir detta en mycket kraftfull aktivering, som kommer att få hennes Gudinne-energier i rörelse för att förena sig med nya dimensioner. Detta låser upp helig visdom och information från Jordens kärna, vilket kan ta upp till flera år att laddas ner och accepteras av mänskligheten. Det är som om Moder Jord andas in och när hon andas ut så beströr hon Jorden och mänskligheten med uppskattade heliga gåvor till alla som är redo och villiga att ta emot. Moder Jord löser också genom denna process upp många rädslor och osäkerhetskänslor, som har samlats i hennes medvetande och kropp och som tidigare har varit förankrade hos mänskligheten. Det här är en underbar process för Moder Jords healing eftersom det skapar en möjlighet för onödiga energier att bli upplösta och så att Skaparens sanning vidare kan förankras och aktiveras.

Det är dags att ta emot fördelarna av alla ansträngningar och den hängivenhet som ni har inneslutit i er healing, andliga utveckling och uppstigning, när skiftet sker inom era kroppars kärna och i Jordens kärna. Ett skifte som avlägsnar rädslans skugga och som rikligt låter er ta emot Gudinnans välsignelser. Gudinne-Varelserna ber er endast att ni ska vara öppna, redo och villiga att ta emot från Skaparens kärna, Jordens kärna och kärnan i er existens. Gudinne-Medvetandet kommer att påbörja en nykodning i ert innersta, så att ni ska kunna justera er i enlighet med Skaparen och för att ni vidare ska kunna tillåta Gudinne-energierna att sända genom er kropp. Gudinne-Varelserna har mycket att dela med sig, att förankra och att förmedla i framtiden, i er uppstigning, medan de börjar genomföra nykodningar, allt för att alltmer skapa Kärlekens Tidsålder på Jorden. Gudinne-Medvetandets nykodning erbjuder vid denna tid en större känsla av andlig frihet, som kan upplevas som en expansion, en lätthet i flöde, en manifestering av fullkomlighet och en insikt av en själv eller en större tillit till egna förmågor.

’Lady Quan Yin och Skaparens Universum, jag önskar understödja skiftet som sker inom Jordens Kärna, jag sänder vid denna tid min helande energi och mitt stöd till Moder Jord, jag är närvarande för att på alla tänkbara lämpliga sätt stötta, så vänligen vägled mig via min själ och min intuition. Jag är redo att öppna och ta emot välsignelserna, Gudinne-Medvetandet och Gudinne-nykodningen från Moder Jords kärna för att understödja min uppstigning och allas andliga utveckling.

Lady Quan Yin och Skaparens Universum, vänligen stötta min innersta kärna i dess aktivering och skifte, medan jag återspeglar de skiften som sker inom Moder Jord inom mig själv. Jag tillåter Gudinne-Medvetandet och nykodningen i Skaparens kärna att aktiveras inifrån min egen kärna för att ge näring till min själ, frigöra rädslans skugga, uppmuntra medvetet kreativt uttryck, en större förening med kärleken och en ny upplevelse av frihet. Jag är redo att överlämna mig till skiftet som sker på Jorden och inom mig. Jag har tillit till Skaparen och att perfektion kommer att manifesteras i min verklighet. Tack.’

Varje ögonblick är en tid av storslagen andlig evolution och de är upplevelser som man bör värna om.

Lady Quan Yin.

Channelled through Natalie Glasson – 24th September 2015 – Original Source Sacred School of OmNa

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...