Världarna av Ljus via Ute Posegga-Rudel, 27 september

 

kanalsol

Meddelande från Världarna av Ljus

Via Ute Posegga Rudel

 

Kära Vänner! Det finns inget som kan skilja oss åt. Med oss menas det Hjärta som är mänskligheten. Det finns bara Ett Hjärta och det är Gud, det är mänskligheten, det är Gudomligt Medvetande och Välsignad Kärlek.

Jag vet att tanken på icke-separation är något skrämmande för många. Ni skulle hellre föredra lite distans, men denna distansering hör bara till en viss värld i hjärnan, det hjärntvättade sinnet som aldrig kan tolerera Enhet och som inte tillhör mänskligheten.

Vi är En Enda Mänsklighet, och Den delar Ett Enda Gudomligt Hjärta. Dessutom finns det kroppar, förmodade separata identiteter och entiteter med olika läggningar, funktioner, företräden, känslolägen, skillnader i kroppsbyggnad, ålder, kultur, förmågor och trosföreställningar, och mycket mer. Allt ni kan tänka er, alla variationer av Universum, men vi delar ändå Ett Enda Gudomligt Hjärta.

Om vi samtidigt skulle röra vid det – du och jag och du och du – skulle vi känna Enheten, vår Enighet, denna Icke-Separation bortom tid och rum. En känsla av Evighet eftersom vi rör vid Guds Evigt Gudomliga Hjärta, som vi alla tillhör.

Och ändå slåss vi mot varandra, vi förråder varandra, vi ljuger, stjäl och dödar varandra och vi orsakar smärta och sorg och vi lider. Ja, vi gör allt det här, eftersom jag är du och du är jag, det finns ingen separation.

Vad andra gör, det gör vi. Vi är ansvariga för varandra. Det är svårt att förstå och ännu svårare att acceptera. Men om vi tänker på någon som en god människa, kommer den att känna det och bli en bra människa. Om vi anser att någon är en dålig person, kommer den att känna sig så och vara en dålig människa. Det kan dock finnas undantag för de som inte har några känslor alls.

Kom ihåg att separation är en illusion och skapades av sinnet i matrisen, som vi identifierar mer som en kropp. Detta sinne har Merkurius egenskaper, det är ombytligt och osäker om allt och ingenting, svekfull och aldrig ärlig. Det finns inget äkta sinne i matrisen, eftersom det här kortvågssinnet bara försöker beskriva Verkligheten och Hjärtats vetande. Det är en härmapa.

Den här efterhärmningen skapar en artificiell verklighet, en spegelvärld, en dålig kopia av Hjärtats inspirerande Sanning och Lycka.

Ibland möter vi någon och omedelbar samhörighet (Enhet) uppstår. Vi blir kära, men det som verkligen händer är ett igenkännande av en tidigare Enhet tillsammans, en upplevelse av Enighet bortom matrisen där alla skillnader försvinner, där all tid försvinner och där inga tankar någonsin har existerat.

Vi är i det stadiet nu, och vår energi ökar i omfång som kan vara strålande och tyst och kraftfull.

Verkligheten håller på att krackelera, mycket fint och varsamt. Har ni någonsin upplevt detta subtila krackelerande? När det inte finns några tankar utan bara evighetens fullkomlighet, en utvidgad Verklighet – strålande, utan innehåll och form, endast Varat, självlysande, som ersätter tidens och rummets begränsningar, en solid Verklighet, mer solid än berget med en stillhet som vibrerar kraftfullt och ni glömmer världen och är Ett med Varat, med det Varat som är allas Gudomliga Hjärta.

Där finns ingen rädsla. När ni känner rädsla för att komma någon riktigt nära hitta då Enheten av allt. Det är Allt och Alla. Vi lever i Den. Ge Den inget namn, Den talar av sig själv utan ord.

Människan skäms för sin längtan efter Den, deras längtan efter intimitet utan gränser. De skäms därför att de förväxlar denna Äkta Gudomliga Intimitet med den sexuella intimiteten, med utbyte av vissa betingade vibrationer, lägre eller högre, behagliga eller obehagliga.

Men Sann Enhet är bortom matrisen. Ni vill leva i Gudomlig Verklighet för evigt, en Verklighet som alltid är Närvarande även i denna värld av falskhet, slaveri, förnedring och smärta.

Vi behöver inte resa till andra världar. Perfekt Lycka finns redan här och den största segern är när den uppnås här. Vår tro, att Gud finns utanför oss, har blivit en naturlig verklighet. Avstånd finns inte och ingenting kan separera oss från Guds Kärlek.

Med kärlek

Ute

 

 

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2015/09/ute-posegga-rudel-arising-oneness.html 

Du gillar kanske också...