Ärkeängeln Gabriel, 10 mars

Ärkeängeln Gabriel

10 Mars 2015

Kanal: Shelley Young

Hälsningar, kära ni!

Vi är så glada att vara i er närvaro idag. Vi hedrar er för att utföra den heliga uppgiften att förankra energierna i gruppen. När vi säger grupp menar vi naturligtvis inte bara de som är här i rummet vid denna tid, utan också de som kommer att uppleva denna sändning på internet vid ett senare tillfälle.

Vid den här tiden är ni väl medvetna om att det har skett djupgående energi förändringar de senaste tolv åren på er planet, men särskilt sedan mitten av 2012. Ni är alla mycket medvetna om att ni har förändrats och utvecklats, befriats och flyttat tillbaka till er kraftfulla sanning. Det har varit mycket arbete som har gått åt, för att släppa det som har blockerat er från er inre kärna.

Det här har varit en mödosam process för många av er, men det är också en andlig process, och det har skapat de grundläggande energier, som krävs för att få er att kunna gå framåt på allvar för helheten i ert livsuttryck, på ett långt mer berättigat, upplyst, autentiskt och förkroppsligat sätt.

Förutom de omfattande cellulära energiska förändringar som ni har utvecklat, genom att ni har varit andliga sökare i många många liv, som förberedelse för tiden som ni är i nu. Ni har nu blivit utsatta för många olika trossystem, ni har fått ompröva vad som är er sanning. Och som så många av era gamla trossystem, gammal religiös övertygelse, gamla tillstånd har släppts, håller ni på att lära känna ert autentiska själv. Från denna process av att lära känna ert sanna själv, finner ni nu den djupa gudomlighet som alltid har varit er sanning.

Ni upptäcker att ni är en andlig, viktig och älskad aspekt av källenergi. Ni har skalat bort lagren för att komma i kontakt med ert eget mästerskap och förståelse att ert mästerskap är ert, och bara ert. Ni har kommit till en punkt, där ni förstår att det finns många vägar som leder till personligt mästerskap, och vad som verkligen betyder något är att ni har funnit en som fungerar bra för er och er personliga själs agenda.

Ni har blivit bekanta med ert inre väglednings system, med mästaren som finns inuti var och en av er, som om ni tar er tid för att stilla er själva och lyssna, kommer alltid att leda er ansträngningslöst till ert nästa, bäst utvecklade steg. Och från den platsen av mästerskap börjar ni tillslut stiga fram med säkerhet. Det är vad vi skulle vilja diskutera med er idag – kraften av säkerhet.

Säkerhet är vad som ligger bortom rädsla och tvivel. Det är det förlovade landet bortom era egon, eller ert lilla jag. När ni kan närma er livet från en plats av visshet, blir ni kraftfulla medvetna skapare. Tänk på det en stund. Varje problem som ni har märkt att ni någonsin har känt er fast i, har sannolikt kommit utav osäkerhet, att inte äga sin äkta makt, rädsla, tvivel, att försöka göra andra nöjda, när hela tiden era inre väglednings system har puffat på er, passat på er, bett er, i vissa fall för att gå vidare på det sätt som hedrar er.

Säkerhet är en mycket grundad energi. Den vet vad ni vet, och lyssnar till den inre rösten. Vissheten bekymrar sig inte över vad andra människor håller på med. Säkerheten förstår att ert mästerskap passar in på er, att ni är den enda experten på er, och varenda annan människa på planeten är deras egen expert på sitt eget livs uttryck.

Säkerheten vet att ni kan gå vidare på det sätt som känns bäst för er, och kommer alltid att ta er till det högsta goda. Visshet fångas inte upp och förknippas som resultat eftersom när ni går en väg av mästerskap och säkerhet, känner ni att saker alltid utspelas på ett sätt som är gudomligt perfekt. Ni är helt enkelt helt säkra på vad som är rätt för er.

Säkerheten är inte o-flexibel. Den fattar beslut i varje Nu ögonblick, utifrån vad som är bäst för att ära er. Den lyssnar till sanningen om dig i varje Nu ögonblick och det är det som är skillnaden mellan visshet och att behöva vara rätt, eller rättfärdighet. Behovet att vara rätt eller rättfärdig kan vara väldigt stelt. Det flödar inte och det försöker ofta att sätta sin tro på någon annan. Säkerheten vet helt enkelt att ni vet hur ni ska fortsätta på det sätt som är bäst för er.

Säkerhet är ett kraftfullt manifesteringsverktyg. När ni använder lagen om attraktion, när ni sam-skapar med anden, när ni medvetet skapar för er själva, när ni har visshet om att det absolut kommer att bli så, är när ni kraftfullt förankrar den i er existens i det ögonblicket. Säkerhet är ett stort magnetiseringselement. Det är en aktiverare. Det lugnt och förvissat meddelar din avsikt utan att späda ut med energier som rädsla, eller tvivel, eller att försöka vara andra till lags.

Det är ett rent och gediget uflöde från er avsikt. Det är en ren och solid deklaration om vem ni är och hur ni vill uttrycka er. Det är kraftfullt. Detta förklarar varför människor kan manifestera små saker men kämpar med större saker. Ni är säkra på att ni kan manifestera en kopp kaffe. Ni är inte så säkra på att ni kan manifestera något av stort värde. Det är den enda skillnaden.

En del av er kommer in i kroppen med en komplett visshet om vad ert syfte är. Ni kan ofta se det med artister. De flesta artister kommer till sitt livsuttryck väldigt tydligt, och vet vad deras gåva till världen är. Ni kommer att höra deras föräldrar säga: ”Åh, de sjöng och dansade så fort de kunde gå eller prata. Och det är aldrig någon tvekan i deras sinne vad de är avsedda att göra. De följer sin passion, för dem finns inget annat alternativ. Det är en högt aktiverad väg av visshet, den som artisten, och det är därför de är framgångsrika. Det har aldrig ens kommit in i deras sinne att det inte skulle vara så för dem – de är helt enkelt vad de gör och vilka de är.

Att göra framsteg i er säkerhet är att ni omfamnar ert mästerskap. Det är ni som håller en ren och konsekvent energi som hedrar vem ni egentligen är hela tiden. Om ni har ett problem i livet, som ni inte tycks kunna utvecklas bortom, föreslår vi till er att ni är det för att ni inte säkra på det. Så, vi skulle råda er att komma i kontakt med era inre väsen och leta efter den vägledningen inom, och skala bort alla de saker som ger er anledning att tvivla, att frukta, att vara osäker.

Det är er visshet som är en demonstration av ert mästerskap. Och som andra människor kämpar i sina liv eftersom de inte riktigt har börjat gå sin upplysnings väg ännu, kommer det att ge er en vacker vägledande energi som de kommer att söka. Eftersom ni är allt, tillslut, och söker er egen gudomlighet, och sen omfamna den glädje som kommer från att uttrycka det med säkerhet.

Omfamna er autentiska förmåga. Omfamna skönheten av att du är en upplyst människa och en viktig del av denna uppstignings process på er planet. Gåvan att komma bortom energier i mars 2015 kommer att vara, att ni kommer att ha mycket större tydlighet än någonsin tidigare, med energier som matchar era skapelser som aldrig förr. Det är dags att börja leda era liv med er säkerhet, med erinring, med ert varande, med er gudomlighet i täten, och det är därifrån som alla stora saker faller på plats för er. Det här är vad ni har arbetat emot så länge. Vi uppmanar er att njuta och trivas med det, eftersom ni verkligen börjar se frukterna av er möda, och det är en fröjd för oss att skåda. Detta är vad vi vill dela med er idag. Det har varit vår stora glädje.

 

Ärkeängeln Gabriel genom Shelley Young

 

 

Översättning: Mie Fjällvide – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...