Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 6 oktober 2021

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 6 oktober 2021
Det är säkert att möta det förflutnas rädsla
Var villiga att möta rädslor från det förflutna och gå in i nya dimensioner av Kärlek.
Mina kära, ni har kommit till en punkt där ni vet att så som ni alltid har uppfattat er värld verkar inte fungera längre. Det kan även kännas som om era barndoms trauman eller andra saker från ert förflutna, som ni inte är stolta över, tränger sig på i ert medvetande. Detta är ett mycket bra tecken, eftersom alla minnen kommer upp i er hjärna för att frigöras, så att ni kan leva i nuet.
Vi uppmuntrar denna frigörelse av tidigare minnen och rädslor, så att ni kan gå vidare med ert liv. Oavsett om ni gör det här genom bön, personlig dagbok, talar med en vän eller får rådgivning, är det viktigt att ni är beredda att möta era rädslor från det förflutna, ger dem kärlek och ljus och sedan släpper dem.
När helande ljuset av Kärlek, Medkänsla och Acceptans lyser på gamla mönster och rädslor, förlorar de sin kraft och är lättare att släppa. När ni väl släpper gamla vanor av tankar och känslor, blir ni fria att vända er uppmärksamhet bort från det förflutna och fokusera på att skapa den framtid ni vill ha för er själva och för er värld.
Slöjorna mellan himmel och Jord är tunnare nu. Det innebär att ert hjärtas önskningar kan åstadkomma manifestationer av det som är bäst för er. Era tankar skapar nu er nuvarande och er framtida verklighet.
Vad ni än fokuserar på ökar energin, så att den blir den dominerande kraften i er värld. Ni kan välja att fokusera på det goda, det vackra och den kärlek som finns i allt. Eller så kan ni välja att fokusera på det gamla, vilket kan öka nivån av rädsla inom er. Om ni börjar leta efter det goda, kommer ni att hitta det. Och ju mer ni letar efter det goda i er värld, desto mer kommer det det att öka, eftersom ni ger det energi genom ert fokus.
Ni kommer också att börja märka att ni känner er mer kärleksfulla, mer fridfulla och mer optimistiska. Människor kommer att vara mycket trevligare mot er. Er dagliga strävan kommer att bli lättare. Allt detta är möjligt, därför att ni började leta efter och fokusera på det goda, och är villiga att ha mer kärlek och harmoni i era liv. Det kommer att verka som ett mirakel, men mirakler är tillgängliga för alla som vill ta emot dem.
Änglarna är också tillgängliga för er nu på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Vi kommer att hjälpa till med hela processen att förändra ert sätt att uppfatta er värld, om ni bara ber oss. Era tankar är böner som flyter ut i etern och ger er det ni fokuserar på.
Vad har ni att förlora på att kalla på er Skyddsängel och be om mer Kärlek, Frid och Harmoni i era liv? Vad skadar det att be om att få se det som är gott, istället för det som orsakar smärta? Det finns en otrolig enkelhet i sanningen om Universums lagar. Ni behöver inte vara ensamma i er kamp. Änglarnas hjälp finns alltid tillgänglig för er. De är här för att införa Gudomlig Kärlek och Ljus till världen.
Vårt budskap är alltid ett av Frid och Harmoni. Vi försöker bara att föra in det Goda i era liv.
Ponera att möjligheten för att det vi säger faktiskt är sant, att det ni fokuserar på kan skapa er framtida verklighet. Notera ert tankemönster under dagen. Är det här vad ni vill ha i er framtid? Börja att bara fokusera era tankar på det som ni vill ha i ert liv.
När ni märker att ni tänker negativt säg till er själva: “Det är inte en acceptabel verklighet. Det här är vad jag vill ha … mer Kärlek, större Överflöd, Harmoni i mina relationer och Skönhet i min värld.” Ganska snart kommer ni att märka förändringar i ert liv, eftersom det som ni ber om kommer att manifesteras. Dessa förändringar är den nya dimensionen av kärlek som ni har blivit lovade. Det är ni som har nyckeln till er framtid med det som ni harmoniserar med idag.
Kom ihåg budskapet från Ärkeängeln Gabriel idag:
Var beredda att möta rädslorna från det förflutna och gå in i nya dimensioner av Kärlek.
https://tinyurl.com/c9w6a8na
Översättning Ulla Krogh

You may also like...