Sananda via James McConnell, 7 oktober 2015

Jesus Sananda

Sananda, 7 oktober 2015

Via James McConnell

 

Det är underbart att vara här med er igen på den här platsen, i det här ögonblicket efter den stora energivåg som har svept in över landet. Ni har alla hört talas om den, och ni har väntat på den, och den fortsätter att komma. Det är inte en engångsföreteelse, det är en serie av vågor, en serie av energier som har strömmat in över planeten under en ganska lång tid nu. Men de ökar i intensitet och styrka.

Det går inte att hindra det här, men förstå att om ”Vågen” hade kommit in med full styrka hade ni inte kunnat uthärda den. Så den har mildrats en hel del, eftersom det var nödvändigt för ett stort antal människor över hela världen att gå igenom denna Uppstigningsprocess. Och gått igenom den har ni! Enligt Ärkeängeln Michael, som nyligen talade genom en annan källa, har drygt 2 miljarder människor har gått igenom denna Uppstigningsprocess. Och jag kan bara bekräfta att så är fallet.

Ett stort antal har gått över genom portalerna och många av dem är nu på väg tillbaka och många har kommit tillbaka. De hjälper nu dem som fortfarande väntar eller är osäkra på vad de här energierna är. Energierna har ruskat om en massa människor och en massa människor förstår inte vad de här energierna gör. Ni kommer att få se människor som utför sina dagliga sysslor på ett annorlunda sätt, en del omedvetna om det, men de kommer att göra det.

Kommer detta att ske med alla? Nej, absolut inte, men vi skulle gärna se att det hände, men vi vet att det är omöjligt. Många har redan vänt sig bort från ljuset, det är bara så det för tillfället måste vara.

Men var medvetna om att ni alla är i en övergångsprocess, en övergång från de kolbaserade celler ni nu har, till en kristallin struktur, och det händer för alla. Varför? Därför att det håller ljuset kvar, det förankrar ljuset. Det låter mer ljus röra sig igenom er och när det gör det kan ni skicka det vidare till andra. Det är det som händer. Ni sänder ut ljuset till väldigt många. Ju mer ni vaknar, desto mer ljus kommer ni att sända ut till andra. De kommer att vakna och i sin tur skicka ljuset vidare till andra o.s.v.

I vissa fall kommer det att ske på en undermedveten nivå, men ljuset kommer ändå att spridas. Ljuset sprider sig och kärleken, det medvetna, sprider sig med den här ”Vågen” av energi. Allt är orkestrerat och allt förlöper väl.

Det är så många saker som händer bakom kulisserna. Ni har fått höra en del av dessa saker, men det finns så mycket mer som kommer att komma fram. Så många fler kommer fram som ”Whistleblowers”, som ni kallar dem. De kommer att förena sig med dem som redan har sagt sanningen, och många fler kommer att vakna upp som ett resultat av det.

Det går inte att stoppa. Den här ”Vågen” av energi kan inte stoppas och den kommer att sprida sig. Den sprider sig redan över hela planeten och den påverkar allt i sin väg och kommer att fortsätta att göra så. Ni har haft ett talesätt i ert liv, i många av era liv, som lyder ”att se är att tro”. Så är det inte längre. Vi ber er nu att ändra på det från ”att se är att tro” till ”att tro är att se.”

Det är det nya sättet. Det är den nya ”Vågen.” Det är det här ni behöver arbeta med, öva på. Öva på att tro och ni kommer att se. Ändra på denna motsats som har skapats över hela världen. Ni kan göra det! Ni kan göra det när ni skriver på Internet eller i era grupper, i er familj eller i er bekantskapskrets. Det kommer att göra en stor skillnad över hela planeten.

Precis som ”att se är att tro” blev ett talesätt – den slags energi som var nödvändig för Kabalen och de mörka krafterna vid den här tiden – använde de den energin och de gjorde det avsiktligt. De visste vad energin skulle föra med sig.

För att få till stånd dessa nya förändringar, börja med att säga till er själva att det inte längre är ”att se är att tro” som gäller, utan ”att tro är att se”. Tärningen är kastad! Allt är i förändring. När ni fortsätter att gå igenom övergången finns det ingenting som kan stoppa er.

Fortsätt på den här vägen och var i nuet hela tiden. Skapa er nya värld. Ni håller på att skapa den Nya Jordens Gyllene Tidsålder. Ni gör det med er fantasi. Fram tills nu har ni hållits tillbaka av er fantasi i tron att den inte är verklig. Men fantasin är verklig! Ni håller på att skapa ert nya liv, er Nya Jord, er nya Gyllene Tidsålder. Ju mer ni tror på det, desto tydligare kommer ni att skapa det.

Så var medvetna om det när ni fortsätter att gå igenom de olika förändringar som kommer att framträda och håller på att utvecklas nu. Och ja, ert tredimensionella medvetande kommer att se dessa utvecklingar, men om ni vill se femdimensionellt behöver ni använda era femdimensionella ögon. Försök inte att se den tredje dimensionen genom femdimensionella ögon eller den femdimensionella genom 3D ögon. Det fungerar inte. Börja nu öppna det femdimensionella centret och se världarna som har hållits tillbaka för er under en mycket lång tid.

Ni är på väg tillbaka till dem. Ni var där en gång, nej ni har varit där många gånger förut. Ni är Mästare, det har ni fått höra många gånger, och nu är ni på väg tillbaka till ert Mästarskap. Tro på det. Tro oss när vi säger att ni är på väg Hem. Det finns ingen som kan stoppa det längre. Det händer och det är verkligt. Det här är ert ögonblick. Det sker.

Jag är Sananda och jag lämnar er nu i frid och kärlek och att ni fortsätter på den här resan, och även om den här resan inte har något slut, har den utan tvivel en ny början.

Må frid och kärlek vara med er alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.ancientawakenings.org

 

Du gillar kanske också...