Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 1 mars 2019

 

Den Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

1 mars 2019

 

Hej, hej, hej på er! Nåväl, surret surrar alltsen jag i förra veckan lade upp en video där White Cloud och jag nu kan samverka på ’samma nivå’. Jag kan växla över från mig själv till honom och viljemässigt föra ett samtal. Han var glad över att få visa och ge bevis på att slöjan håller på att lyftas. Jag skulle mycket gärna vilja höra er ta er an allt detta … om ni kan vara så vänliga?

 

Välkommen till dig Blossom och alla som är intresserade av det som vi har att säga. Vi skulle verkligen vilja säga att en ’milstolpe’ har uppnåtts med dina egna Energier och White Cloud, som nu sammansmälter till Ett på ett djupare, men ändå … ett plan som är lättare att få kontakt med.

Vi har så mycket talat om de Högre Energierna som är på väg till er Planet och den skillnad detta gör … inte bara för er Planet utan för ALLA ting inom och hos den.

 

När ni tänker på en slöja som lyfts, så är föreställningen som man ’föreställer sig’, att den är ett dis … och det som ligger bortom diset blir nu mer synligt i och med att slöjan tunnas ut.

 

Får vi vara så rakt på sak att vi säger att därinne ligger er nya värld som vi också så ofta har berättat om.

När denna slöja lyfts … så visar den vägen till de Högre Vibrationerna. Man kan inte bara alltmer tydligt se den, utan också KÄNNA den. Det blir som om ni ’hade kommit fram’ och ni själva förmår se det som ligger på andra sidan Bron.

Oerhört ’Spektakulära Händelser’ står i färd med att träda fram i det öppna … för att er värld nu är redo.

Ja, jag måste säga att jag har förväntat mig ett stort antal elaka kommentarer gällande mitt förstånd. Men bara tre har uttryckt sina negativa åsikter, jämfört med de hundratals som har känt sig så upplyfta.

 

För alla som fick uppleva din övergång, Blossom … förenades med Sanningen om VILKA DE ÄR. De VET att också detta i mycket hög grad är något som SAMTLIGA är kapabla till.

Det som White Cloud talade om … gällande att man inte ska ställas på en piedestal, var en viktig del i hans tal.

DETTA ÄR VAD VI HAR FÖRSÖKT TALA OM FÖR DIG.

Det finns ingen skillnad mellan oss. Det är helt enkelt att ni frivilligt ställde upp och blev utvalda för att … komma för att/finnas här/i detta experiment … skiftet från marken och hela vägen upp!

Men någonstans längs med vägen, blev vissa delar av era ’aktiverings’-komponenter antingen blockerade eller avstängda, genom metoder som var både sluga och råa. Men vi skulle kunna säga … ATT DET VAR EN DEL AV SPELET.

Er position på Jorden … OCH DETTA VISSTE NI NÄR NI KOM HIT … var att ’klara er igenom detta’ och ta in Ljusets fullständighet tillbaka till själen från den Jordiska aspekt som ni vistas i … och nu, Käraste Ni … efter en så lång period av väntan, kan ni nu … kan ni nu … se/känna … att ni har uppnått detta?

När ni väl accepterar …vilket ni gör genom självaste detta slag av bevis … att NI ’ÄR’ KÄRLEKENS HÖGRE LJUS … så är det den väsentliga nödvändighet som ni behöver känna till. När ni väl har absorberat, förstått och inpräntat detta inom er MEDVETENHET … NÄR DETTA VÄL HAR BEKRÄFTATS AV ER … så betyder det att SAMTLIGA SYSTEM ÄR REDO!

Skillnaden som DENNA INSIKT kommer att göra på er och er Planet och självaste den Vibration som ni vistas inom … kommer att lyfta allt som är, genom taket!

Var redo för avfärd … som ni skulle säga.

Och VAR OCKSÅ MEDVETNA OM att inom denna acceptans … så ska allt fortsätta röra sig i en sådan hastighet för att förståelsen om ’hur allt detta fungerar’ kommer att bli ett naturligt sätt att Vara.

Käraste själar … vi är så väldigt förväntansfulla angående det här.

Jag vet! Mina fingrar kan inte skriva tillräckligt snabbt. Så, skulle ni kunna säga att nästa steg är att VETA djupt inifrån, att slöjan håller på att lyftas?

Precis och det är inget svårt steg att ta. Blossom, du har erfarenheten av ”The Way-shower” med dig, för att låta andra VETA att även de kan ta kontakt uppåt med det Högre Ljuset gällande vilka de är.

Det betyder inte att varje själ kommer att börja kanalisera med … ’tungomål/röster’ … för er värld skulle anses bli en aning galen om detta var fallet. Men det BETYDER att den fortfarande lilla rösten inombords … inte längre kommer att hållas tyst … inte heller kommer den att vara så liten.

HA TILLIT till era KÄNSLOR gällande dessa nya Energier som kommer igenom och tar kontakt med er.

Det är TILLITEN TILL KÄNSLAN som kommer att leda er. Ifall er känsla inte åtföljs av Glädje, så ha då inte Tillit till den. Om ni känner er osäker för att det som ’kommer igenom’ inte känns som om det vore … utifrån/genom Kärlek, ’stäng då av’.

Det här säger vi för att ’skydda’ sin service, Käraste vänner. Det finns de som fortfarande väljer att ’införa kaos’ med ens sinnen och införa förvirring. Men detta är endast möjligt när ens avsikt inte är … inte kommer från/för … det Högsta Goda … därtill, önskan att ’vara någon’ … om det låter vettigt för dig?

Ja, det gör det. Men de som önskar ’införa kaos’ tar sig inte genom slöjan, eller hur? Med all säkerhet så är det som är… det kan bara vara utav en Högre Ljusare Vibration?

Detta är vad vi menar, fullständigt. Håll koll på hur det KÄNNS … så kommer ni att VETA varifrån det kommer.

Detta är inte sagt på något sätt för att vara utmanade. Men se bara till att ni checkar in med självet – hela tiden – om HUR NI KÄNNER ER.

Under de kommande dagarna, såsom förutsagt … så kommer alltmer Ljus att tränga igenom … som gör det möjligt för alltfler spektakulära uppvisningar att bli synliga. Det som kommer att … visas/bli känt … kommer igenom i en sådan hastighet att det får er att häpna fullständigt.

Vågar jag säga, att vi ska hålla i hatten?

Och inte ramla omkull!

Nivån på er humor har förbättrats en hel del alltsedan våra första kommunikationer!

Vi har en bra lärare.

Käraste själar … Det här nya sättet kommer att göra det möjligt för er att lysa med ert Ljus med en mycket större intensitet. Ni kommer inte längre ha de kamper som ni tidigare har ’påtvingats’.

FÖR JU MER NI UPPMÄRKSAMMAR DETTA LJUS SOM NI ÄR … DESTO MINDRE KÄMPANDE KAN FÄSTA SIG VID ER.

JU MER NI UPPMÄRKSAMMAR DETTA LJUS SOM NI ÄR … desto Högre i Vibration blir ni, vilket inte kan genljuda med det som förekommer på en lägre frekvens.

Därmed, återigen … så kommer hastigheten i vilken dessa förändringar uppträder, att vara exponentiell.

BARA FÖR ATT NI VET.

BARA FÖR ATT NI KÄNNER.

BARA FÖR ATT … DET ÄR SANNINGEN.

Vissa människor har ställt frågan ifall jag kommer att kunna göra samma sak med er, som jag nu kan göra med White Cloud. Hur skulle ni besvara den?

Vi skulle vilja säga att för tillfället … så kommer det inte att ske. Det finns en skillnad mellan förbindelsen med dig och White Cloud … jämfört med oss som är kända som FEDERATIONEN AV LJUS. Fastän i det förflutna, så har vi talat igenom dig och verkligen, så kommer vi att göra det på nytt … men det kommer inte att ske (på ett tag) … denna kommunikation … kan/kommer att bli … av det nya slaget … detta nya … äventyr/åtagande … som nu håller på att framträda mellan er båda.

Så det är vi båda … eller är det bara den ena? Många har trott att jag var White Cloud hela tiden och därför är detta en naturlig utveckling. White Cloud har sagt samma sak. Jag kan ännu inte känna mig helt bekväm med det. Inte än. Jag har i tjugo års tid känt ’honom’ som en annan ’individ’ än jag och varthelst detta äventyr leder … så gissar jag att jag kommer att bli alltmer accepterande gällande dess resa alltmed att jag färdas på den. Så är vi två eller är vi en?

EN!

Men vi ska få dig att känna dig mer väl till mods genom att säga att det som du känner till … det som ni ALLA vet … är att det bara finns EN.

Det som du får tillgång till, Blossom, och tar fram till din Planets Vibration, är helt enkelt en HÖGRE Vibration än den som du är van vid. Det är inte den HÖGSTA VIBRATIONEN SOM FINNS … den skulle få dig att explodera. Med det är en Högre grad av KÄRLEK än vad som nu finns tillgänglig.

ALLT DET … ALLT DET SOM ÄR … ÄR EN ENERGI. Vid detta stadium/i denna position … av Spelet som spelas ut på er Planet, så ’förefaller det’ finnas en sådan separation av denna Enda Energi. Men ju mer man förenar sig och släpper ’in’ de Högre frekvenserna … desto mer kommer man att förena sig med ’olikheterna’ i Vibration inom ALLT SOM ÄR.

Man kommer att få ’boa in sig’ i vibrationen hos träden och höra deras underbara berättelser. Man kommer att göra detsamma med haven och era fiskar och era grässtrån och till och med, kan vi säga … så kommer man att höra pratet i självaste luften som ni andas.

Detta är inte långsökt gällande beteenden när man ställer sig själv i linje med dessa Högre Energier … och ju Högre man tillåter sig själv att acceptera sin SANNING … desto Högre och Högre kommer man att höjas upp … och desto större KÄRLEK strömmar igenom SJÄLVASTE KÄLLAN AV KÄRLEKSLJUS och blir till en GUDOMLIG upplevelse alltmed vartenda andetag.

DEN HÖGSTA KÄLLANS ENERGI SOM FINNS … vill att ni ska finna er väg tillbaka hem … FÖR ATT ÅTERIGEN FÅ KÄNNA ert hjärtas Tacksamhet av att VARA … KÄRLEK.

Åh, Käraste Klaraste Energi-Själar … många av er har varit uppvaknade under en lång tid … många av er har varit så nära att ge upp … men nu … kommer bevisen på ALLT som vi har talat om att överösa er Planet med vår SANNING … som så många ofta har tvivlat på.

På grund av utmattning och förväntningar som inte har blivit uppfyllda …

Men vi dömer inte era tvivel, för vi är inte FRÅN er Planet. Allt vi har kunnat göra är att fortsätta med att uppmuntra er när ni har känt att ni har tagit ert sista steg.

Och nu ÄR ER GLANS KOMMEN.

VAR UPPMÄRKSAMMA PÅ LJUSGLIMTAR överallt runtom ert synfält.

VAR MEDVETNA OM de minsta tecknen som hör ihop med de största … som kommer att visa sig för att låta er FÅ VISSHET SÅSOM BEVIS … PÅ ATT FÖRÄNDRINGEN HAR INLETTS.

VAR MEDVETNA OM DE UNDERBARA LJUS SOM NI ÄR och låt allt detta Ljus lysa på dem som fortfarande sover.

Genom er Kärlek och ert exempel, kommer de att slå upp sina ögonlock och börja gnugga sig i ögonen … i vetskapen om att de har befunnit sig i en djup, djup sömn … och de är på väg ut ur de märkvärdigaste av drömmar.

FINNS DÄR för dessa själar, Käraste Ni. För ni är de som ska tala om för dem berättelserna om vad som har varit och vart man är på väg.

VANDRA MODIGT IN I LJUSET OCH IN I KÄRLEKEN.

Och måtte vi alltid förbli ödmjuka, för att kunna tjäna och ta emot. I Tacksamhet, i Kärleksfull Service … JAG ÄR.

 

 

The video spoken of can be found here . https://www.youtube.com/watch?v=lchEdpuW5o4&t=696s

The audio for this channeling will be posted below shortly.

A note from Blossom. These channellings are posted on many sites that I am unaware of and not everyone receives my newsletter. So I take this opportunity to let you know of this exciting Event I am holding in Bali: http://blossomgoodchild.com/upcoming-event/ Many thanks.

 

Source: Blossom Goodchild

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...