Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson 18 december 2020

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson 18 december 2020

 

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

Ärkeängel Gabriel

Julspecial: Fredstriangeln av Ärkeängel Gabriel

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade varelser av ljus, jag är Ärkeängel Gabriel. Jag kommer fram med Skaparens harmoniserade balanserade frekvenser, kreativiteten och Skaparens högsta ljus, som jag delar med er nu.

Min första gåva

Jag inbjuder er i detta enkla ögonblick att andas in, andas in ljuset jag delar med er och andas ut med vetskapen om att ni strålar ut detta ljus i alla riktningar. Att andas in och andas ut är en så normal upplevelse för dig som människa och ändå är det viktigt att inse hur kraftfullt det kan vara, speciellt när du väljer det du andas in. Ljuset, frekvenserna, medvetandet, visdomen, även aktiveringarna och uppvaknandet från Skaparen.

Din andedräkt har förmågan att aktivera alla aspekter av din varelse från den fysiska nivån till den energetiska nivån genom att helt enkelt andas in och andas ut med syfte och avsikt. Det kan vara så enkelt som att andas för att skapa ett andligt uppvaknande i ditt väsen. När du förstår och upplever detta till fullo; att en andningscykel kan aktivera hela din varelse, börjar du inse att uppstigning faktiskt kan äga rum ganska snabbt och enkelt. Ofta finns det inget behov av hårt arbete, engagemang eller ens fokus under långa perioder. När dina avsikter är rena och du tror på dina avsikter, kan uppstigning äga rum mycket enkelt och snabbt. Jag, Ärkeängel Gabriel uppmuntrar dig att träna detta de närmaste dagarna. Du kanske vill använda min energi och be mig att ge dig mitt ljus för att andas in ljuset så djupt som möjligt. Du kanske vill hålla det i ditt väsen ett ögonblick och sedan andas ut ljuset så djupt och så expansivt som möjligt, i vetskap om att det ljus du har accepterat, och utstrålat i hela din varelse och dina omgivningar, skapar nödvändiga förändringar, transformationer och uppvaknande.

Sedan kan du sitta några ögonblick bara för att erkänna uppvaknandet, transformationen som äger rum i ditt väsen. Du behöver inte nödvändigtvis förstå det, bara erkänna, acceptera, vara närvarande i de skiften som sker inom ditt väsen. Du kan uppnå detta med vilken varelse som helst, med vilken ljuskälla som helst som du känner dig guidad att ansluta till. Jag, Ärkeängel Gabriel uppmuntrar dig de närmaste dagarna att utforska och experimentera. Ju mer du utforskar denna övning, desto känsligare blir du för de förändringar som sker. Ju mer kommer du att kunna förstå vad som verkligen äger rum i ditt väsen. Det här är min enkla gåva till dig, särskilt just nu. Det är ett underbart sätt att fullborda ett år, höja dina sinnen, dina andliga förmågor och din intuition som förberedelse inför ett nytt år. Jag, Ärkeängel Gabriel, känner att när så många energier förankras till jorden nu, kommer den övning som jag har delat med dig låta dig förbli balanserad och jordad, så att du kan rida på vågorna med lätthet och perfektion, med vetskap om att du har ett verktyg och en förmåga att stödja dig.

Min andra gåva

Den andra gåvan, som jag, Ärkeängel Gabriel, vill dela med dig är känd som Fredstriangeln. Denna gåva är att hjälpa dig att vara balanserad, harmoniserad, jordad och ansluten till din inre frid. När du ansluter till din inre frid låter du din inre sanning blomstra och utstrålar stöd på sätt som du behöver och fordrar.

Jag, Ärkeängel Gabriel, vill vägleda dig för att skapa Fredstriangeln:
Bjud först in mig, Ärkeängel Gabriel, för att komma fram och existera framför dig.
Sedan uppmanar jag dig att välja två ljusvarelser som du vill arbeta med, som för dig representerar vibrationen och frekvensen av Skaparens frid. Låt dessa två varelser sätta sig på båda sidor av dig, du skapar en triangel som du är centrum i. Var och en av dessa varelser skickar energi in i din varelse. Du är kärnan i denna triangel, låt dig själv ta emot ljuset, friden som överförs till dig.

Nu kallar vi från Änglarnas Rike på Fredstriangeln som en mall, ett energetiskt nätverk och en triangel. Den är holografisk och mångfärgad samtidigt som den är genomskinlig. När du är redo kommer denna Fredstriangel att sänkas ner på dig, så du existerar inom Fredens Triangel. Denna Triangel av Fred blir nästan en pyramid. När den lägger sig platt vid dina fötter strömmar energierna uppåt till en punkt ovanför ditt huvud. Var och en av dina valda guider sitter på var sin punkt. Fridens vibrationer inom denna Fredstriangel är oerhört kraftfulla och rena från Änglariket. Jag, Ärkeängel Gabriel, bjuder in dig helt enkelt att sitta, att andas med syfte och avsikt när du existerar i Fredstriangeln.

När du har upplevt några cykler av inandning och utandning, uppmuntrar jag, Ärkeängel Gabriel dig att kontemplera fred.

Vad är fred?

Vad betyder det för dig?

Hur uppfattar du att fred kommer att påverka din varelse och din verklighet såväl som dina skapelser?

Fundera över detta några ögonblick, börja sedan cykeln igen av andning med avsikt.

Ta dig tid i lugn och stillhet för att bekräfta vad som manifesterar sig? Vad förändras? Vad skapas?

Du kan begära frid för att hjälpa dig i vissa områden av din varelse och din verklighet. Sedan på slutet när du är klar bjuder jag, Ärkeängel Gabriel, dig att skicka ner Fredstriangeln till Moder Jord och ge denna vibration av frid och uppvaknande fred till Moder Jord och alla varelser.

Min övning är enkel, när vi arbetar med fredens vibrationer behöver det bara vara enkelt. Jag uppmanar er under de kommande dagarna att erkänna var freden kan saknas. Bekräfta om du utsänder fred från ditt väsen eller till och med tror att det finns fred i dig. Erkänn dina inspirerade handlingar av fred, erkänn andras handlingar och hur de skapar fred i ditt väsen. När du undersöker vibrationen av fred i din verklighet och existens, kommer du att märka att du förblir balanserad, jordad och att din uppstigning accelererar med lätthet.

Jag älskar er varmt, jag tackar er,

Jag är Ärkeängel Gabriel

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...