Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 december 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 december 2020

 

Vägspärrar på Vägen för den Uppvaknade Själen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi släpper vad som tynger oss vid den här tiden eftersom vi också stiger upp, precis som mänskligheten gör. Vi vet att något finns i vårt medvetande som hindrar oss från att vara tionde, elfte eller tolfte dimensionella, och vi vet att uppstigningsprocessen för oss innebär att man släpper det som är tillräckligt trögt i vårt medvetande för att hindra oss från att stiga upp just nu.

Ni stiger upp; det är en garanti. Men om ni vill ha en vackrare upplevelse av er uppstigning, kommer ni att leta efter vad som är trögt som finns i ert medvetande, och ni kommer medvetet och avsiktligt att släppa det. Ni kan behöva släppa missunnsamhet, dömande, förbittring, och ni har definitivt några tyngre övertygelser och trossystem att släppa på väg upp till den femte dimensionen. Frågan är och kommer att förbli: ’Ska ni släppa medvetet, eller måste dessa saker bändas loss från ert mycket snäva grepp?’

Vad griper ni hårt just nu? Det är det ni behöver titta på, och det är vad ni behöver för att bestämma er för att släppa taget om ni ska få bästa möjliga upplevelse av er uppstigning. Er uppstigning kommer att fortsätta att vara en gradvis process, så ni kommer inte att släppa allt på en gång. Men återigen, att göra det medvetet är roligare, desto mer intressant, desto mer expansivt och desto mer livsbejakande sätt att höja nivån på ert medvetande.

Ni vill inte tvinga er själva att höja er medvetenhetsnivå. Ni vill välja att göra det, precis som ni vill välja ljuset över mörkret, snarare än att tro att ni som ljus är där för att besegra mörkret. Att välja en väg av lätthet under denna mycket spännande livstid innebär viss självreflektion. Det innebär en viss själviakttagelse, en del går inuti. Och ni kan göra dessa saker, eller så kan ni titta utanför er själva för att bekräfta er begränsande tro, era bedömningar, era skäl för att vara i raseri eller rädsla. Det är upp till er.

Bara för att ni är vakna betyder det inte att ni tar bästa möjliga väg. Det finns många fallgropar, landminor och vägspärrar som är tillgängliga för er på alla vägar, och vi föreslår bara att ni undviker dem genom val. Välj ljuset; om något inte känns som ljuset för er, så är det inte, och ni behöver inte välja det för er. Ni behöver inte släcka ut det eller se till att ingen annan väljer det. Föregå med gott exempel; leda genom att stråla ert ljus, och andra kommer att följa.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...