Arkturierna via Natalie Glasson, 3 april, 2020

Arkturierna

via Natalie Glasson

den 3 april, 2020

”Sanningens spegel”

Hälsningar och kärlek från Arkturierna, vi önskar öppna upp vår energi till er, så att ni ska kunna ta emot och förkroppsliga vårt ljus, vår visdom och våra heliga verktyg. I en tid av många uppstignings-skiften som äger rum på Jorden, så tror vi att våra heliga verktyg kan vara extremt värdefulla. Därför ger vi allt vad vi är, samt vårt uttryck för Skaparen till er och bjuder in er att öppna ert sinne och hjärta för nya möjligheter. För att uppleva våra gåvor, uttala helt enkelt under meditation:

’Kära Arkturier, jag öppnar mitt sinne och hjärta för er energi för att få ta emot ljuset, visdomen och de heliga verktygen från er civilisation, vilka är de mest ändamålsenliga för att nu underlätta min uppstigning på Jorden. Vänligen hjälp mig att få tillgång till och förstå allt som ni önskar dela med mig, samt att verkställa det i mitt liv. Ni kan genom mig leverera heliga verktyg som ska förankras till Jorden för att underlätta mänsklighetens och Moder Jords uppstigning. I frid tackar jag er.’

Föreställ er under meditation att ni utvidgar er hjärtenergi och sedan ert sinnes energi, för att ta emot våra gåvor.

Uppenbarelsen av Enhet

Jordens uppstigningsskiften är multi-dimensionella, vilket innebär att det finns så mycket att utforska, förstå och förkroppsliga. Aldrig tidigare har så många uppstignings-transformationer, uppvaknanden och förändringar samtidigt ägt rum för Jorden. Detta är en bekräftelse för mänskligheten och ljusarbetarna på de inre planen, att mänskligheten som ett kollektiv nu är redo att påbörja en medveten uppstigning. Under en tid har nu individer på Jorden fokuserat på sitt andliga mästerskap och uppvaknande, de har utstrålat sitt ljus till alla i sin omgivning. Jordens Ljusarbetares arbete har fram till dags dato lönat sig, eftersom den andliga uppstigningen inte längre kommer att vara isolerande, individuell eller ens personlig. Uppstigningen som äger rum från och med nu kommer att ske i egenskap av kollektivet, samt på kollektivets vägnar. Ni kommer fortfarande att uppleva er uppstigning såsom personlig och unik för er, men mycket av er healing, upplysning och ert inre utforskande kommer att i hög grad att inverka på och tjäna mänskligheten samt helheten.

Mänskligheten bjuds in till att man inom sig själv ska sträva efter att på nytt skapa och på nytt så frön i världen, i sina verkligheter och i sitt sätt att vistas i världen. Sålunda kommer varje person att på nytt ta kontakt med ljuset och vibrationen av enhet samt Skaparens harmoni. Med vibrationen av enhet på nytt aktiverad inom sin energifrekvens, kan mänskligheten börja skapa utifrån en plats av balans, sanning, medkänsla och endräkt. Det leder till skapelser, upplevelser och situationer som vibrerar i harmoni med varandra och ett större förenande till uppfyllelse för samtliga. För att fred ska kunna upplevas på Jorden måste mänskligheten förena sig i frekvensen av enhet, uppnå denna frekvens inifrån sina varelser så att den återvänder för att bli en del av varje persons essens.

Att utforska sin förbindelse med varje människa på Jorden genom ett sökande inom sin egen varelse är under det pågående uppstignings-skiftet ett väsentligt fokus för en själv att förkroppsliga. När rädslan kan släppas kommer ni lättare kunna se, förnimma och uppmärksamma den enhet som sammanbinder alla varelser och som gör det möjligt för Skaparens livskraft att flöda. Detta kommer att bli en stor uppenbarelse som påverkar allt som ni är och skapar. Det är varför rädslan nu kommer upp till ytan för att bli frisläppt, så att varje människa ska kunna se renheten i sin enhet med alla på Jorden, inklusive Moder Jord.

Uppstignings-skiftet som en Sanningens spegel

Medan effekterna av Covid-19 sprids över världen med rädsla och oron skapar en allt större påverkan än själva viruset, så håller något mirakulöst på att ske. En osynlig spegel hålls upp framför mänskligheten och bjuder in alla att titta in i dess närvaro. Spegeln uppmuntrar er att titta in i er egen tillvaro och verklighet med en utvidgad och upplyst medvetenhet. Spegeln inbjuder er till att uppmärksamma det som alltid har funnits närvarande inom er varelse; er essens och ert uttryck för Skaparen. Ni är en aktiv skapande energikraft för Skaparen, livet på Jorden och i själva verket skapas samtliga 352 dimensioner i Skaparens Universum genom er och alla övriga Skaparens uttryck.

Sanningens Spegel bjuder in dig till att observera, överväga och ta hänsyn till vad du hittills har skapat i din verklighet och i världen.

Vad har du skapat som har uppstått utifrån din sanna essens, avsikt och intuition?

Vad har du skapat som har uppstått utifrån vanor eller andras övertygelser?

Vad har du skapat som har fötts utifrån kaos, negativitet och sår inom din varelse?

Då inbjuder Sanningens Spegel dig till att uppmärksamma vad som redan har satts i rörelse i ditt liv och huruvida detta i sanning står i linje med din inre sanning och verklighet för uppfyllelse och som ständigt finns tillgänglig för dig. Sanningens Spegel uppmuntrar dig till att verkligen uppmärksamma ifall skapelserna som befinner sig i rörelse i din verklighet i sanning kommer att skapa den uppfyllelse som hela din varelse längtar efter att ännu en gång få förkroppsliga. Uppfyllelse är en konstant energi inom din varelse, den kräver helt enkelt din ständiga harmonisering och ditt förkroppsligande för att kunna manifesteras i din verklighet.

Håller skapelserna och avsikterna för närvarande på att sättas i rörelse eller i en rörelse för dig och ditt liv, i linje med vad du i sanning önskar uppleva?

Med dessa frågor som vi, Arkturierna, delar, hoppas vi göra det möjligt för er att få kontakt med Sanningens Spegel och vi uppmuntrar er till att blicka bortom rädsla, kaos, negativitet och separation. Sanningens Spegel inbjuder er till att göra skiften, förändringar och förändringar i ert liv, era handlingar, reaktioner, skapelser och energier som ni sår, för att förverkliga vad ni verkligen vill uppleva på Jorden. Spegeln uppmanar er till att sträva efter en verklighet som påverkas av er sanning, själ, essens och Skaparen, snarare än av begränsningar, tvivel, desillusion och en brist på makt. Det är dags att uppmärksamma att vissa av era skapelser som har satts i rörelse i ert liv har uppstått på grund av er övertygelse om er brist på makt och misstro till er förmåga att bli förverkligad. Det är dags att släppa taget om dessa och skapa utifrån en plats av bemäktigande och tillit, samt att därmed skapa en verklighet av kärleksfull kraft för er själv.

Ta er tid till att överväga vilka övertygelser, skapelser, handlingar, reaktioner och upplevelser som har uppstått utifrån er brist på makt och er misstro till er förmåga att bli förverkligad.

I och med varje kontakt och kommunikation med Sanningens Spegel kommer ni att avslöja för er själv den kärlek, frid, klarhet och sanning som redan har såtts och har manifesterats inom er varelse. Sålunda kommer ni att skapa en Ny Värld, för er själv och andra. I och med att viruset löses upp genom att rädslan frisläpps, så kommer ni och mänskligheten att kunna framträda, nästan som en fjäril, en helt ny, och som uttrycker en högre vibration, djupare klarhet och ett större förkroppsligande för Skaparens sanning.

Den sista initieringen hos Sanningens Spegel är att inse vad ni önskar skapa i er nya verklighet och att ha tillit till er förmåga att fullständigt och absolut bli uppfylld.

’Jag har tillit till min förmåga att fullständigt och absolut bli uppfylld’

När ni reciterar detta påstående, och känner energin och vibrationen i dess ord och innebörd pulsera genom er varelse, så kommer ni att börja förkroppsliga initieringen hos Sanningens Spegel. Utifrån en plats av tillit, kommer ni att märka att det är lätt att upptäcka vad ni önskar skapa i er verklighet och hur ni fullt ut ska manifestera det för er upplevelse. Sålunda föds ett nytt sätt att leva och vara fram utifrån er och hela mänskligheten.

Med upplysande och stöttande ljus,

Arkturierna

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...