Mästaren i Kristallriket via Carina Davidsson, 3 september, 2020

 

Mästaren i Kristallriket kanaliserat av Carina Davidsson, 2020-09-03

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Era energihöjningar förändrar er på insidan vilket medför att ni väljer att förändra era liv genom handling på utsidan. Era förutsättning för att förändras på jorden förbättras ständigt då jordens egen energihöjning påverkar er på ett mycket positivt sätt.

Att inkarnera i en tid som denna på jorden är en oändlig upplevelse för er själva som själ och alla andra inkarnerade själar på jorden. Varje liten insikt om förändring som ni kommer till påverkar inte bara er själva utan också de i er närhet. Energimässigt hänger ni alla ihop och de förändringar som du väljer att skapa i ditt liv får genomslagskraft i andra själars energi när de tar sig en funderare över det som händer och gör nya val även för sin egen del. Små förändringar i era liv löper vidare till andra, likt dominobrickor fortsätter era förändringar att påverkar andra långt utanför er själva.

Era nuvarande energier är inne i en stor förändringsfas som ni alla kan känna av på ett eller annat sätt. En del av er har gjort anspråk på er nya högre energi för att nu helt släppa taget om alla de rädslor som pandemier och annat påverkas av. Alla har ni ett Kristallrike inom er som ni kan välja att vända er till när ni själva så önskar. Ert Kristallrike är en exakt kopia av det Kristallrike som ni genom er visualisering sett utanför er själva, långt upp i de högre sfärerna.

Var medveten om att alla de vackra riken som ni besökt i era meditationer är en del av er själva. De finns inom er själva att tillgå när ni så önskar. Faktum är att allt det som Universum innehåller har ni som en kopia av i er egen energi och ni väljer själva när och var ni vill lägga ert fokus.

Minns att ni valt att inkarnera i er mänskliga kropp för att ni valt att uppleva den tredje dimensionens fasta energiform och det liv som ni kan skapa med den. Ni har också valt att vara med om denna uppstigning där ni kommer att kunna vara medveten om flera av era dimensioner samtidigt. När ni t ex blir medvetna om att ni har Kristallriket inom er själva och kan känna alla de ljuvliga känslor som är fullkomligt naturliga där, inte minst den enorma kärleken som finns där till er själva, kommer ni att kunna vara i en mycket hög energidimension med ert medvetande samtidigt som ni är medvetna om ert liv på jorden i er mänskliga kropp på den tredje dimensionens energinivå och era tankar i er mentala kropp som ligger på den fjärde dimensionen.

Såklart har ni vissa inkörningsproblem i ert mänskliga liv när ni öppnar upp för denna nya verklighet inom er, men när ni acklimatiserat er till er nya verklighet kommer era liv förändras då det blir lätt och enkelt för er att göra nya val på jorden, i den tredje dimensionens fysiska form, men utifrån ert medvetande i en högre dimension. Alla de dimensioner som ni befinner er i samtidigt, från den tredje och uppåt, kommer att ingå i ert nya liv så fortsätt att vara tacksamma och vårda er vackra kropp och ert mentala sinne.

Era nya val utifrån de högre dimensionerna kommer att vara fyllda av kärlek till er själva. När ni strålar ut er energi på jorden genom att ni visar andra att ni kan skapa ett fantastiskt liv för er själva kommer ni att sprida glädje omkring er. Ni kommer att vibrera med en hög vibration inom er och ni kommer att leda ut den på jorden genom era vackra handlingar för er själva. I takt med att ni skapar er ett ljuvligt liv utifrån era högdimensionella känslor kommer ni att bli mer och mer kärleksfull som människa och gärna stäcka ut en hand till dem som behöver er hjälp.

Era upplevelser av de högre dimensioner inom er själva kommer att förflytta ert fokus på olika sätt. Kanske tänker ni nu att när ni kommer till de nya insikter som ett högre medvetande medför ska ni skapa ett liv som ser ut på ett visst sätt. En del av er kommer att förverkliga dessa drömmar exakt så som ni tänker just nu men många av er kommer att förändra er uppfattning om vad som är viktigt i livet och välja att skapa annat. Som ett exempel vet vi att många av er lägger ner stor vikt och kärlek på den mat som ni äter på jorden. I frånvaro av inre kärlek har ni funnit en kärlek till maten som gett er glädje i den dimension av medvetande där ni varit. Med ett högre medvetande kommer många av er att släppa taget om maten som kärleksfull upplevelse. Ni kommer att äta den mat som er kropp behöver för att fungera och må bra men ni kommer inte äta för att det är roligt, trevligt eller för att ni helt enkelt inte kan komma på något annat att göra. Nej, i ett högre medvetandetillstånd kommer ni ha fullt upp med att älska er själva och känna alla de ljuvliga känslor som finns inom er. Ni kommer helt enkelt att tappa intresset för mat som en stor och viktig upplevelse på jorden.

Kraftfulla energihöjningar pågår på jorden. Pandemier, våld och elände skakar om världen för att hjälpa till med den omkalibrering som nu är en naturlig del av det fysiska livet på jorden i denna omställning av energi. Det liv som ni upplevde innan pandemin bröt ut kommer inte att komma tillbaka på exakt samma sätt då den krävdes för att ställa om ordningen på jorden till högre medvetande. Alla på jorden kommer inte vara medvetna om att jorden har förändras när pandemin är över men ni kommer att veta och känna att ni har många nya val som ni tidigare inte kunnat omvandla till fysisk form om pandemin inte fört med alla dessa omskakningar som skett.

Var i frid kära vänner. Ni är alla skapare av er egen tillvaro och genom att gå inom er och söka det högre medvetandet i de högre rikena som ni alla har tillgång till kommer ni lätt och enkelt in på era nya fina vägar till ett nytt liv på jorden. Vi är med er om ni så önskar.

Du gillar kanske också...