Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel 18 december 2022

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

18 december 2022

 

Ha tillit till det universella flödet av godhet, och vet att det finns en kreativ lösning i alla situationer.

Kära Ni,

Den Gudomliga Närvaron är en energi som är allsmäktig, den finns överallt och har oändlig kapacitet till godhet. Denna energi flödar genom er och omger er alltid. Det finns inget ögonblick då ni inte är en del av detta energiflöde av Gud, som är Gudomlig Kärlek. I detta kan ni lägga er tillit. Ni kan också vara säkra på att oavsett var ni är eller hur situationen ser ut, så flödar alla energier för det högsta bästa för alla inblandade, alltid.

Övning:

Ni kan sätta en avsikt i ert sinne eller på papper på vad ni vill se manifesterat i ert liv. Detta ger det universella flödet av energi en riktning. Det är som att ni har en vision av ert mål i sinnet och sedan siktar med pil och båge. När ni släpper iväg pilen, litar ni på att den går dit ni siktar. Guds kraft finns bakom släppningen av pilen, men ni är den som siktar. När ni tydligt vet vilka kvaliteter ni vill ha i ert liv och kan behålla fokus, kommer denna Universella energi att flöda dit ni vill, den följer riktningen på er avsikt.

De kvaliteter vi refererar till är medvetandets kvaliteter – sådant som Frid, Kärlek, Harmoni, Välmående, Gudomlig Ordning och Överflöd. Alla dessa ord har använts för att beskriva den Högre Maktens kvaliteter, och då de manifesterar genom det universella flödet av energi i ert liv, skapar de det perfekta utarbetandet av er själs uttryck i varje situation. När ni håller dessa gudomliga kvaliteter som er avsikt, dyker kreativa mirakulösa lösningar upp.

Gud vill att ska uppleva lycka, kärlek och allt gott. Ni har gudomlig rätt att be att dessa kvaliteter manifesterar. Oavsett era omständigheter, börja nu att vara mycket klara över vilka kvaliteter ni vill ha i ert liv. Skriv ned dem. Sätt upp dem på en plats där ni blir påminda om dem. Ni kan lägga upp kursen för ert liv på det här sättet. Gå ofta genom era avsikter och förbli medvetna om dem när omständigheterna förefaller upprörande. Det är i dessa stunder av upprördhet som ni tydligt kan be att en Kreativ Lösning manifesterar. Efter det måste ni släppa taget och ha tillit.

Guds nåd är tillgänglig för alla som ber om den, som vet vilka kvaliteter de vill manifestera i sina liv, och är öppna för att ha tillit till processen. Kom ihåg dagens vägledning:

Ha tillit till det universella flödet av godhet, och vet att det finns en kreativ lösning i alla situationer.

Du gillar kanske också...