Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 25 augusti

Ärkeängeln Gabriel, 25 augusti 2015  

Via Shanta Gabriel

 

Kära vänner. Er medvetna närvaro i den här världen leder till öppnandet av medvetandet hos hela befolkningen. Din själs uppgift är att bära med sig Kärlekens och Sanningens Ljus, vart du än går och vad du än gör. På så sätt kommer du att föra in mer fred och ljus i världen.

Som visionärer ser ni det som ni vill uppnå. Det blir er intention – som om ni tar sikte, spänner bågen och skjuter pilen mot ert mål. Med denna klarsynthet kommer ni självklart att träffa mitt i prick. Det finns dock en fråga om när.

Det finns en grundregel om Gudomlig Timing. Det är en av de oföränderliga lagarna i Universum, såsom Gudomlig Ordning och Gudomlig Rättvisa. Det är ingenting ni kan pusha på för att få det att gå fortare. Det finns tillfällen när ni måste vänta på Guds vilja för att manifestera er dröm på lämpligaste sätt och för allas bästa. Detta kräver tålamod. Det är ibland svårt att vara tålmodig när man kan se sin vision så tydligt.

Ofta vill man att det händer NU. Det är inte Guds vilja, utan egot som träder fram. Ni kanske kan tvinga fram en manifestation av vissa delar i er vision, men det kommer inte att kännas rätt när det inträffar. När allt flyter enligt Guds vilja, sker mirakler.

Föreställ er att ni är vid en av dessa punkter i livet, där ni verkligen vill ha en viss vision manifesterad. Låt oss säga att ni absolut vill ha den nu, men ni kämpar mot en mur av hinder. Om ni är mentalt eller känslomässigt spända, ängsliga eller otåliga, kommer allt som ni gör fysiskt, att förstärka den energin. Det är vid sådana tillfällen som ni måste stiga åt sidan, även om det kan kännas väldigt svårt. Släpp er strävan och lämna över hela situationen till Gud och Änglarna.

Ni kan hjälpa manifesteringen av era drömmar genom att helt enkelt sitta tysta och andas in Gudomligt Ljus och Kärlek. När ni fortsätter att andas in dessa balanserade andetag, se då er själva i en gyllene ljuspelare. Det är ljus av frid, kärlek och visdom som förbinder er med Gudomlig Inspiration. Medan ni sitter i det här ljuset minns då er vision, den dröm som ni har för ert liv just nu. Låt er dröm stimuleras av denna gyllene ljuspelare och vet att ni alltid får det som är bäst för er.

Vet också att Änglarna välsignar er med kärlek och visdom. De välsignar allt ni behöver göra för att er dröm ska gå i uppfyllelse. Känn denna kärleksfulla närvaro som är med er och som omsluter er med kärlek och ljus. Känn hur frid genomsyrar varje fiber i er kropp. Vet i ert hjärta att allt kommer att komma till er när tiden är den rätta. Tacka för alla välsignelser i ert liv och att er dröm manifesterar sig i sin egen takt när tiden är inne. Och när ni andas ut, överlämna då er vision till Gud och Änglarna och låt den energin arbeta för er.

Denna övning kommer att bidra till att ge er tålamod och tillit till Gudomlig Timing. Med en liten mängd medveten koncentration kan ni börja tillämpa dessa principer i ert dagliga liv och skapa ett liv fyllt med frid, glädje och kärlek. Det här är Guds vilja för alla. Kalla på Änglarna när ni behöver hjälp och kom ihåg att ta er tid att andas, och vet inom er att allt är i flödet av Gudomlig kreativ energi.

Och kom ihåg att utan tålamod kan ni aldrig förstå innebörden i Gudomlig Timing.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...