Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 25 augusti

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! I den nuvarande världen så är de gamla sätten fortfarande starka. Både finansiella och kulturella händelser görs redo att äga rum. De mörka styrde denna ytvärld under nästan 13 tusen år. En sådan utdragen period av kontroll har skapat ett antal kulturella föregångsätt som nu behöver justeras. Ni kommer att bli fria från ett synbarligen oändligt skuldslaveri och ett konstant överlevnadsbehov. Dessa två frågor kommer att ta slut med ett skuld jubileum (förlåtelse) och ett kommande välstånd. Den mörka kabalen förstår att dess grundläggande bas kommer att transformeras och att de kommer att isoleras från er. Detta är ting som är en ohygglighet för dem. Deras kamp till döden attityd kanske har försenat saker och ting, men deras öde är absolut förseglat av Himlen. De mörka sitter i ett hörn de själva har skapat. De är bankrutta, fyllda med värdelösa fiat pengar och kan inte vidmakthålla sina lögner och enorma påståenden. I korthet så sätter detta snabbt scenen för deras undergång. Krafter går för närvarande igenom ett antal scenario genom vilka allt detta kommer till ett slut. Detta kommer att involvera arresteringar, skandaler och en reform av regeringsskicket som kommer att tillåta er att lära er sanningen om vad som hände sedan slutet av Andra Världskriget.

Amerika blev en Världsmakt och reverserade snabbt alla scenarion som det hade följt sedan slutet av Inbördeskriget. Amerika misslyckades med att omhulda sina civila och isolationstendenser och blev istället det nya Brittiska Imperiet. Denna process ändrade allvarligt på hur Amerika fungerade. Det blev ett land som sökte att etablera sig självt som en stor försvarare av det gamla imperiet, som det tidigare hade motsatt sig. Vi såg hur Amerika skapade ett antal lögner, som blev till det nuvarande UFO mörkandet. Det utförde olagliga krig och fortsatte med att ha allmän militär inkallelse som fullständigt ändrade liven för många unga amerikaner. Amerika utförde orderna från en oligark som spände musklerna för att se hur mäktig den hade blivit. Amerika förlorade sin själ och blev till något som Jefferson och hans många associerade hade varnat för. Amerika skapade ett imperium för att hjälpa de rika och mäktiga. De mäktiga hade växt till ett stort antal efter slutet av inbördeskriget. Vid början av Första Världskriget så hade denna ny clique tagit på sig sin tidigare maktposition.

Resten av 1900 talet var en upprepning av vad England gjorde för att vidmakthålla sin status som en stormakt. Den på konstgjord väg skapade depressionen var i själva verket en inledning till Andra Världskriget. Amerika kom ut ur kriget som en dominerande makt och skapade ett kallt krig för att fortsätta sin dominans. De sätt på vilka de följde det grymma ledarskapet från Anunnaki säkerställde dess roll som den dominerande nationen från vilken de mörka valde ut sina huvudsakliga undersåtar. Trots detta så skapade uttalandena från Ankara Alliansen och avfärden av Anunnaki vid mitten av 1990 talet ett hinder, vilket senare betonades av 9/11 och de resulterande krigen i Afghanistan och Irak. Detta lät dem tillfälligtvis att hålla ut i ytterligare ett decennium och lite till, och för oss till det nuvarande dilemmat. Detta är sluttiden då det oundvikliga verkligen sker. Den nuvarande världen är ovetandes om vad våra allierade och vi håller på att sätta upp. Vi har lovat Himlen och våra Jordliga allierade att inte diskutera mycket mer än så. De mörka vet att ett antal brottsmål dömdes emot dem och att en stor laglig kraft gör sig redo att ta ned dem.

Vi står för närvarande vid ett stort stup. Ett antal handlingar fortsätter att föra sig framåt i sin egen tilldelade takt. Vi observerar intensivt när det spelar ut sig. Denna tid kommer att sätta stopp på era egna uppfattningar som ni har haft sedan barnsben. Med fallet av de mörka kan ni till sist veta vad frihet verkligen handlar om. När Anunnaki gav sig av för 20 år sedan så bad de uppriktigt kabalen att ge upp sina sätt och istället tillåta överflöd och nytt regeringsskick att blomstra. Kabalen fattade ett beslut emot detta och under följande årtionde så blev den amerikanska kabalen dominerande. Dominansen har lättat då världen har återhämtat sig från amerikanernas dåd. Vi ber er att vara tålmodiga och förstå att vad som händer är bakom lyckta dörrar och hålls hemligt. Kabalen söker att på något sätt vända på detta. Det finns nu alltför många som känner till kabalens sätt för att de skall kunna vinna igen. Vet därför djupt i era hjärtan att ni har vunnit och att detta kommer att manifesteras inom kort. Då kommer ni att bli fria och en ny värld manifesteras inför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna värld är nu mitt i en stor transformation. För över två decennier sedan förde Himlen in ett team för första kontakt, vars storslagna övervakare skulle bli de välsignade syster- och brödraskapen, vilket inkluderar Gaias ordnar av Uppstigna Mästare. I början så behövde vi formulera en plan för att byte ut mörkret mot ett nytt Ljus för denna gudomliga verklighet. Efter ett årtionde av felsteg så vände sakta trenden vid slutet av det första årtiondet i detta sekel. Vi kunde skapa ett antal lämpliga strategier helt kapabla att uppnå våra olika mål. Det viktigaste av detta var att förklara för de många urgamla familjerna hur de stora resurserna som hade samlats ihop under århundradena skulle användas för att fälla de mörka och deras resurser och makt. Detta har nu helt förklarats för dessa många faktioner och en plan finns för närvarande på plats. Datumet för denna plans avslutning kommer nu inom synhåll.

Denna plan närmar sig trots att de mörka hotar med att dra ned ytvärlden in i en ekonomisk kollaps. Vi ber er här att fokusera er på framgång. De mörka kommer inte att tillåtas kasta denna verklighet in i någon form av kaos. – Oberoende av om det är ekonomiskt, filosofiskt eller ett påhitt för att skapa ett nytt krig. Än så länge så misslyckas de med sina ansträngningar. De mörka kan inte undgå sitt valda öde. Himlens tid för att tillåta deras dumheter och hålla er i mörkret har till sist kommit till ett slut. Fällorna som har lagts i de mörka planer avslöjas för dem då de ser på. Därför mina kära var starka och ha tillit till Skaparen och de många utsedda att de kan föra Himlens storslagna plan till framgång. Informationen behöver vara hemlig tills att de osynliga delarna av vår plan har manifesterat fullt. Mina kära, var tacksamma då denna tid nu nästan är här.

Vi avslutar vårt meddelande fyllda med glädje och den stundande framgången för alla. För länge sedan gav Himlen denna ytvärld till de mörka för ett visst antal tusen år. Detta ”kontrakt” är nu redo att upplösas. Ljuset fick ett hemligt mandat och gör sig självt redo att avsätta de mörka och föra er in i ett nytt land där ni är fria och verkligen framgångsrika. Ta denna tid för att förbereda er för hur och när ni kan sätta i handling de gudomliga sätt genom vilka ni kan uppnå era hjärtans sanna mål. Tillsammans skall vi göra om denna värld och förena oss med våra spirituella, Inre Jorden och rymd-familjer. I denna tid av fullt medvetande kommer ni att få lära er om era spirituella och intuitiva färdigheter och förmågor. Lägg märke till hur dessa gåvor ökar och vet, Mina Kära, att ni görs redo för högst underbara tider. Vi kommer att se hur Gaia förbereder sig för detta och hur ni kommer att träffa era bröder och systrar av Ljuset. Halleluja! Halleluja!

Idag har ytterligare ett meddelande gått ut. Dekreten från Skaparen manifesteras. Var i Glädje och var redo att ta emot många gåvor. Var väl förberedda att använda era färdigheter för att bilda en ny och magnifik verklighet! Goda ting händer de som väntar! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...