Ärkeängeln Gabriel, 29 januari 2015

Återkomsten till Oskuld

29 januari 2015

Kanal: Sheila Young

Hälsningar, Kära Ni! Vi är så glada att vara i er närvaro idag igen. Vi hedrar er för att ni kommer in och förankrar energierna i gruppen och naturligtvis, när vi säger grupp menar vi inte bara de som är i rummet nu, utan också de som kommer att uppleva denna sändning på ert internet, vid en senare tidpunkt.

Välkommen till vår första fullängds kanal för 2015. Vid det här laget börjar ni vänja er vid de energier som är betydligt mer annorlunda i detta nya linjära år. Energierna är snabbare, de är lättare, ni manifesterar snabbt, och ni justerar till energier mycket snabbt. Det är en sådan markant skillnad från 2014 års energier. Det har krävt en hel del förändring från er sida för att få er på fötter, om ni så vill, och ni börjar få en bra känsla för vad det här året har att erbjuda er energimässigt.

Ni är väl medvetna om att ni har förändrat och renat och rensat ganska intensivt under de senaste åren. Och nu, så länge ni inte är på en karusell av ständigt jakt efter mer problem att lösa, så finner ni att ni  förändras enklare än någonsin tidigare.

Ni har släppt gamla tillstånd i stor utsträckning, ni har släppt trossystem, ni har släppt sår från tidigare liv, ni har släppt alla typer av densitet utan avbrott, på allvar, för de senaste åren, och nu närmar ni er det som är er kärna. Och hör och häpna, där ligger er oskuld. Det är det söta sliskiga godis centret som vi skämtsamt hänvisar till. Det är er rena essens. Ni kan tänka på denna oskuld som ert oskrivna blad, som er gudomlighet, ert sannaste energimässiga uttryck.

Så vi skulle vilja förklara för er vad vi menar med oskuld. Tänk på att hålla en nyfödd baby. När ni ser en ny människa kommit till världen och ni håller dem och ni känner deras energi och ser in i deras ögon, så slås ni av hur de är som en tom duk, genom den rena essensen som de innehar. Och ändå, när man tittar in i deras ögon och man ser en sådan visdom, såsom en gammal själ, en så djup vetskap, så är det ofta nog att det rör er till tårar, eller hur?

Ni kommer med er renaste essens. Ni kommer med förståelse för er visdom, er gudomlighet, er anslutning till Källan. Och från den dag ni föds börjar ni anpassas till övertygelser från dem omkring er. Så, beroende på er familjedynamik, eller er kultur, eller era omständigheter är ni matade med trossystem och villkor som redan finns inom familjen, och detta börjar att forma er mänskliga erfarenhet.

Ni har hört många människor tala om att den andliga resan, handlar om att förflyttas genom lagren och komma tillbaka till er sanning. Det ni gör är att arbeta er på väg tillbaka till detta tillstånd av ansluten oskuld och detta är glädjen, fröjden, kraften, av var ni är nu på er resa.

När ni kan ansluta till den oskuld som alltid har funnits inom er, så inser ni att tanken på att vara permanent sårad är falsk. Tanken att ni aldrig kan få er oskuld tillbaka är en av de största lögnerna som hindrar människor från att gå mot hel läkning. Mina Kära, ingen kan ta något från er! Er oskuld, ert rena, öppna och tillitsfulla väsen, ert sannaste, anslutna varande, finns alltid där för er att gå tillbaka till.

När ni förstår att ni inte kan vara permanent sårade, är det förståeligt att ni sedan kommer att gå in i förlåtelse eftersom ni kommer att inse att tanken att ni har skadats på ett sätt som är bortom reparation, var illusion. Detta betyder inte att ni tolererar vad som hänt som var sårande för er, eller att ni skulle föra er tillbaka i den positionen att åter bli sårade gång på gång. Inte alls! Det betyder bara att ni väljer att lära från det som kom från den erfarenheten och gå tillbaka till helheten.

På ett sätt, att gå tillbaka till er oskuld är som att göra en systemåterställning på datorn, tillbaka till det perfekt optimerade operativsystemet, medan ni behåller filerna (erfarenheter) som ni värdesätter och låta resten försvinna.

När ni väl återansluter med ert hela läkta väsen kommer det att skapa en kaskad av helande i ert liv på ett djupgående sätt. Ni kommer att läka känslomässigt, ni kommer att läka fysiskt, ni kommer att läka på alla nivåer.

När ni ansluter med er oskuld, är ni en ren utstrålning av ert gudomliga väsen. Tänk på oskulden av ett barn. Ett barn tvivlar aldrig på att det kommer att vårdas – det ser till att få alla sina behov tillgodosedda som sin rätt. Barn är naturligt självälskande och går intuitivt mot eller efterfrågar vad de behöver. De äter när de är hungriga. De sover när de är trötta. De överanalyserar inte saker. De leker, och erfar och provar många olika saker.

Ett barn oroas inte. Ett barn kommer inte att blockera tillväxt och erfarenhet från en rädsla av att få till det fel. Barn är fantastiska manifesterare eftersom de inte tvivlar. När ni börjar att omfamna er renaste essens, så är det på sätt och vis, att ta tillbaka er makt och från den platsen kommer ni att skapa alla de saker som ni vill uppleva med en mycket större lätthet än någonsin tidigare. Detta är en möjlighet att börja om, att vårda, uppmuntra, stödja och älska er själva på ett sätt som ni alltid förtjänat, men att ändå behålla den visdom ni har fått från era många upplevelser.

När ni uttrycker er renaste essens av självet, kommer ni att attrahera de partnerskap som ni söker som kommer att vara perfekta för er eftersom de svarar på den rena utstrålningen av vilka ni egentligen är. Mer än så, med en återgång till oskuld, kommer ni att få tillbaka kontakten med er fantasi som är bron till era skapelser, era upptäckter, era erfarenheter, er glädje, till ert skratt, ert nöje, till att vara närvarande , för att se de underverk som finns runt omkring er. Det är er oskuld som ser och erkänner magi och håller er närvarande och tillgängliga.

Eftersom ni är så rena utstrålningar av er själva kommer ni att kunna tillåta er själva att VARA och ni kommer att ha tillit eftersom ni kommer att utstråla sådan ren vibration som bara kommer att dra tillbaka till er,det som ni själva håller. Många av de rädslor som ni har levt med har ålagts på er av era vårdgivare, i sin önskan att hålla er säkra, eller för att styra er. Ni kommer att leva bortom detta. Så under alla lager av densitet, alla historier, alla illusioner, alla upplevda smärtor, alla sår, alla rädslor, alla tvivel, var ert skrämda lilla inre barn som bara väntade på att bli erkänt och lugnat.

Så hitta den del av er själva som har stängts, som har blivit sårade, rädda och ignorerade, och bli era egna kärleksfulla förälder. Försäkra den att det kan komma tillbaka och integreras med er och att ni alltid kommer att hålla den säker. Ni kommer att hålla den säker genom att åta er att villkorslöst älska er själva. Ni kommer inte att acceptera någon form av behandling för er själva som ni skulle tycka vore oacceptabel för något barn eller någon av era kära.

Ni kommer att vara snälla, ni kommer att vårda, ni kommer att älska er själva som aldrig förr. Detta är den självälskande del ni har letat efter! Detta är den djupa healing ni har letat efter. Detta är den integration som är nödvändig för att gå in det enhetsmedvetandet som ni önskar.

Det egoistiska självet som så många av er har försökt att utrota så hårt, är helt enkelt ert inre barn som gnäller efter er uppmärksamhet. Har ni någonsin märkt att många av de människor som är mest sårade, utåtagerar? Det är deras inre barn som desperat önskar vara skyddade, önskar vårdas, vill bli älskade, vill bli omhändertagna och erkända. Kan ni se betydelsen av denna integration för att ni ska gå vidare?

Mina Kära, hur i all världen ska ni gå mot enhetsmedvetande om ni förkastar delar av er själva och fortsätta att missbruka er med ert negativa prat om er själva och försummelse? Den ovillkorliga kärleken och enigheten måste inledas i ert inre, först. Och då ni gör ett åtagande att älska och hedra alla delar av er själva, kommer ni vara hela, och förväntansfulla, och närvarande och fullt kapabla att kliva in i det livet som ni alltid har velat leva. Det kan inte finnas någon annan väg. Detta är den makt som ni har, och detta är det sista steget att gå vidare bortom illusionen, en gång för alla.

Detta är otroliga tider! Vi är så hedrade över att vara en del av denna processen tillsammans med er. Ni glädjer oss varje dag med era val, era upptäckter och prestationer. Ni gör ett fantastiskt jobb! Älska er själva helt och fullständigt. Omfamna er härliga sanning och ert gudomliga väsen, och ni kommer att förvånas över den otroliga skillnad det kommer att göra för er, och för hela mänskligheten, eftersom då ni älskar, accepterar och förenar er själva, kan ni inte låta bli att gå mot kärlek, acceptans och enhet med andra, heller. Detta är vad vi ville dela med er idag. Det har varit vår stora glädje.

ÄÄ Gabriel genom Shelley Young

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

www.trinityesoterics.com
Facebook:TrinityEsoterics
Twitter:@trinityesoteric
YouTube: http://www.youtube.com/user/trinityesoterics

Du gillar kanske också...