Shanta Gabriel ~ 11:11 Portalen till Högre Medvetande, 11 november 2021

Shanta Gabriel ~ 11:11 Portalen till Högre Medvetande

11 november 2021

 

11 november 2021, shantagabriel.com

 

https://tinyurl.com/4je6yncc

 

Kära Ni,

Från tidernas begynnelse har det funnits tydliga ögonblick då Portaler för Uppvaknande öppnas för individer att kunna avancera. 11:11-Portalen är en kollektiv, högvibrerande portal som öppnar sig för att hjälpa utvecklingen av medvetandet på jorden vid denna tid.

Att gå igenom portalen i bildlig mening, låter er flytta in i ert mest utvecklade Själv, i enighet med Allt Som Är. Vi kommer att erbjuda förslag och visualiseringar så att er fantasi kan hjälpa er att skapa ett vackert scenario, för att stärka denna Ljusfyllda ritual. Ni har kodats inombords för detta uppvakningsögonblick. Det är ytterligare ett steg i medvetandets utveckling, ett med stor kraft och stort stöd. Ärkeänglarna står vid portalen för att hålla er i kärlek, samtidigt som de erbjuder er styrka och mod att kliva in i ert nya uppvaknade liv.

Sedan digitala klockor blivit mer vanliga, känns bilden av 11:11 mer bekant. Meningen bakom symbolen är mindre känd. 11 har länge varit numret på Änglarnas Dimension vilken erbjuder hjälp till de på Jorden. När 11:orna ses tillsammans, blir 11:11 en portal vilken symboliserar himlen som kommer till Jorden, precis som när toppen på ett högt berg når från jorden till himlen.

Den viktigaste betydelsen av 11:11 är dess tillgänglighet som en Portal till högre medvetande, ett ögonblick i tiden där Ljusets Änglar kan använda era böner och goda intentioner och hjälpa till att manifestera dem på Jorden. Närhelst 11:11 visar sig, fungerar det som en daglig påminnelse om att ta den där minuten för att hålla era drömmar i ert hjärta, erkänna det stöd som finns tillgängligt från Änglarnas riken och ha modet att bekräfta er vilja att gå in i nya dimensioner av Kärlek. Genom kraftsamlingen de senaste 35 åren, finns en ny nivå av förening med era Ängla-jag tillgängligt, vilket erbjuder ett underbart ögonblick av ökad befrielse från gamla mönster.

De nya möjligheter som finns tillgängliga bortom 11:11-Portalen, är högre medvetenhet och den djupare sanningen om era val och möjligheter. Många kommer att välja det gamla sättet, men kan ändå attraheras av denna nådens tid och nyttja möjligheten att stiga, kraftigt stärkta av Ärkeänglarna. 11:11 är en ceremoni av medveten avsikt, som i harmoni med det Gudomliga Ljuset kommer att påskynda utvecklingen av medvetandet inom er och på Jorden.

Filtrering och Störning

Det är en tid med filtrering och störning. Nya uppfattningar om verkligheten filtreras genom era energicenter. Störningar uppstår när dessa nya uppfattningar träffar kodningen i era kroppars system på sätt som får er att förändras, så som larvens metamorfos till en vacker fjäril.

Universum drar sig inte för något för att få er uppmärksamhet, för att få er att uppfylla er själs öde. Störningar är obekväma i sina olika framträdanden, vilket gör att ni känner er väldigt agiterade. Men förstå att alla sådana katalysatorer är designade av er själ, för att ta er till en ny nivå av evolution. Eftersom stödet från Änglarnas dimension finns tillgängligt, erbjuder den här portalen er en smidig övergång, så att ni tydligare kan se den värld ni väljer att skapa på Jorden, samtidigt som ni hjälper till med dess utveckling.

Portalen 11:11 med skiftet till den 5:e dimensionens Ålder, tillåter att ni får ett harmoniskt flöde av Gudomlig Kärlek in i er varelse. Detta kan påverka amygdala i hjärnans tinninglob, på ett sätt som lugnar flykt- eller kamp-området och får det att återgå till dimensionen av er ursprungliga Gudomliga ritning. Under åren har detta rädslocenter överstimulerats av trycket, tron och elektroniken i denna tidsålder. Mycket av det som kallas information, är utformad för att öka flödet av rädsloenergi till denna plats i hjärnan, vilket gjort att den ökat i storlek. Den resulterande ökningen av obalanser, såsom panikstörningar, PTSD och allvarligare psykiska tillstånd har uppenbarligen blivit utbredd.

Flödet av Gudomlig Kärlek genom varje person kan skapa en expansion i uppfattningen, som om slöjorna har skiljts åt så att en ny klarhet gryr. Denna ökade klarhet framkallar en känsla av befrielse, och friheten av andligt uttryck inom er. Böner om att Jorden ska få en positiv fördel från detta ögonblick, kommer att vara till stor nytta. Tryckets lättnad från 11:11-Portalen, liknar starten på en hästkapplöpning, när hästarna hålls kvar bakom grinden. När grindarna slängs upp, rusar råstyrkan framåt och instinkterna tar över. Råheten i denna kraft kräver noggrann träning och vägledning, så att den rör sig i riktningar som gör att målen kan nås och skörda frukterna. Era böner hjälper denna process.

Belöningarna från denna tid som vi talar om, är de vanliga önskningarna hos ett hjärta som söker Enhet, Frid och Harmoni inom er. Tillgången till dessa upphöjda tillstånd finns bortom Portalen. Ärkeänglarna finns närvarande och håller Ljusets krafter som pelare vid portalen. Ni kan göra anspråk på denna kraft av Gudomlig Kärlek för att använda den i ert eget liv.

Intentionen med Kraften i 11:11

Den större intentionen med denna 11:11-Kraft, har alltid varit att grunda Gudomlig Energi. Meningen är att att det ska ske genom er. Att förkroppsliga det Gudomliga är vårt uppdrag när vi förenar oss med Källenergin hos var och en. Den Planetariska evolutionen kommer att segra. Det görs på ett smidigare sätt när miljontals uppvaknade människor genom portalerna kommer åt det Gudomliga Ljuset, och kraften av enhetsmedvetande är det som genomsyrar hela mänsklighetens hjärtan. Tvivla aldrig på miraklet med Spontan Evolution, som en verklig möjlighet för det femdimensionella skiftet på denna planet. Att be om mirakel vid denna tidpunkt är mycket passande.

 

 

Den sammanflätade DNA-spiralen är en stark bild för denna portalupplevelse. När strängarna i den dubbla helixen flätas samman i den subtila kroppen, förbinder den de övre chakrana i energihöljet ovanför hjässan, till Universell Närvaro. De slingrar sig neråt och förbinder kronchakrat med baschakrat genom kroppens ryggrad. De fortsätter från ryggradens slut ner i jorden och ansluter till energihöljet under jorden, och lyser upp den subtila kroppens tolv chakran.

Bilden av den dubbla helixen med DNA-strängar, fungerar som en metafor för Glyfen av Uppvaknat Medvetande ~ så ovan, så nedan, och denna glyf representerar den förkroppsligade gudomligheten på en jord som blivit helig. Det finns också en djup koppling till flödet i Kundalinins andliga energi, när den slingrar sig genom kroppens energicentra. När ni använder den här bilden så länkar ni ert mest Gudomliga Andliga Själv med ert mänskliga själv, kopplat till Jorden genom er ryggrad.

Föreningen med Självet

11:11-Portalen öppnar vägen till denna förening inom självet. Ni kan använda bilden av den dubbla helixen för att påminna er om er anslutning mellan Himlen och Jorden. Ärkeänglarna står redo att välkomna er in i den nya kreativa kraften av upphöjd medvetenhet. Att vända och vägleda tankarna med rädsla som plågar era dagar, finns bara en bön bort. Varje bön höjer er energifrekvens och kan vara den som frigör den kritiska massan för Spontan Evolution på planeten.

Föreställ er att er bön är vändpunkten – nyckeln som passar till dörren för Enhet.

En Bön för din Egen Personliga 11:11-Ceremoni

Gudomlig Närvaro, Allt Som är och Ljusets Ärkeänglar:

När jag förbereder mig för att bli guidad genom denna 11:11-portal, ber jag att Ljuset av Gudomlig Kärlek rensar bort all disharmoni inom mitt energifält. Jag släpper villigt bördan av gamla övertygelser så att jag kan stå stadigt och röra mig fritt genom portalerna till Enhetsmedvetande.

Jag ber att mitt rensade energifält fylls med kraften av Gudomlig Kärlek, Harmoni och Frid. Jag ber att få styrkan och modet att förkroppsliga dessa fält av Gudomligt Ljus, och förankra närvaron av Kärlek, Hopp och Healing i Jorden för att hjälpa hennes evolution.

Jag förenar mig med Änglarnas Dimensioner och med de miljoner som arbetar i Guds Ljus, när vi leds genom 11:11-Portalen. Jag vet att när en lyfts upp, så lyfts alla. Jag tillåter nya mönster av upphöjd Ljusenergi att komma in i min mänskliga struktur för fullbordandet av Enhet ~ Föreningen inom min varelse med det Gudomliga.

Jag dansar genom de Ljusfyllda portalerna, känner vägledningen och vet att kärleksfull medvetenhet om nya möjligheter i mitt liv, kommer att tillhandahållas i varje ögonblick, med varje hjärtslag. Jag vaknar upp i Ljuset och omfamnar de Gudomliga Gåvorna som erbjuds mig nu med största tacksamhet. Jag får den Gudomliga Anslutningen till ett bättre liv och jag tar tacksamt emot den. Jag är hedrad över att få förankra detta Ljus i Jorden, där Naturens närvaro väntar på min medvetenhet.

Håll mig med Ljus och vägled mig när jag modigt stiger genom denna portal in i den 5:e dimensionens medvetenhet. Må jag använda den Gudomliga Kärleken för att bringa fram bättre Liv, Frid och Glädje genom min varelse, och vara en välsignelse för Jorden.

För detta och för alla välsignelser säger jag Tack. Tack. Tack.

Så är det. Må det bli så. Amen

De nya nivåerna av 5-dimensionell medvetenhet som finns tillgängliga bortom denna portal, kan påverka alla aspekter av er. Ni erbjuds en stödjande och befriande väg genom dessa upphöjda portaler av Ljus, till ett nytt territorium för er själs tillväxt på jorden. 11:1-Portalen är ett enastående ögonblick, men ändå är det det Gudomliga Ljuset som orsakar evolutionen inom er under detta ögonblick, en gåva från en Tidlös Verklighet som är i harmoni med Hela Livet.

 

Och så är det.

© Shanta Gabriel

 

För Ärkeängeln Gabriel

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...