Sarah via Rachel, 29 juli

Sara

Sarah, 29 juli 2015

Via Rachel Goodwin

Välkomna, mitt namn är Sarah. Idag har jag kommit för att tala med er om glädje. Ett sådant litet ord. Ett sådant stort problem!! Glädje ordineras i de högre världarna, för oss är det lika naturligt som luften vi andas. Vi har anpassat oss själva till glädje och lärt oss förstå att det Gudomliga är glädje. Ord kan bara beskriva en sak, så man måste uppleva det för att förstå det. Men ord kan visa vägen till den, det är inte en omöjlig uppgift, när det kommer till kritan så är glädje redan en del av er, den finns inom er och är därför en fråga om att hitta det som redan finns där. Och hur ska ni hitta den? Tja, ni måste ändra ert sätt att söka.

Glädje är en frekvens, en vibration. Det är också en gudomlig sanning. Det är fakta. Man kan till och med säga att den har en fysisk närvaro, för det har den faktiskt. Glädje manifesterar sig på de lägre planen, men dess säte är i det eteriska, som är det materiella plan precis ovanför den fysiska värld som ni kan se och röra vid. Men det är fortfarande ett materiellt plan – det som finns på det eteriska planet är en blåkopia av den fysiska världen. Alltså, det Gudomligas högre sanning, det som verkligen ÄR, uppenbarar sig i den fysiska världen, men måste föras dit i medveten avsikt.

Och där kommer ni in, det är er roll – att ha en roll i den Gudomliga Planen och att fysiskt manifestera glädje. Om ni tänker på glädje som en substans som ni väver in i ert dagliga liv, hur skulle det då se ut? Mindre som en omöjlig verklighet och mer som något ni har samskapat med lite hjälp från änglarna och alla Guds himmelska hjälpare (inklusive de som är närvarande på Jorden).

Och där är er viktigaste ledtråd – medveten avsikt. Ni är medvetna, eller hur? Och ni kan lägga fram en åsikt om något, eller hur? Då har vi en utväg. Här är ett sätt för var och en av er, gudomliga medvetna medskapare, att skapa väven av glädje i era dagliga liv.

Och den avsikten kan se ut så här – kära guider och änglar, gudar/gudinnor, gudomliga delfiner, enhörningar eller vilken annan form ni vill – visa mig hur jag kan få in glädje i mitt liv idag.

Glädjens vävnad finns redan där på de inre planen, den eteriska världen. Ni behöver bara vara öppna för den så att ni kan samla ihop den i era armar (och i stora fång när ni blir mer och mer skickliga på det.) När ni tillåter möjligheten att ha glädje i era liv, kommer små spiraler av glädje att komma dansande emot er och ni kommer att dra till er dem och det kommer att bli det stoff som ni skapar era liv med den dagen, det ögonblicket, den lunchen eller den konversationen.

Ni kan börja i liten skala, för det kan vara tröttsamt att göra något nytt!! När ni blir mer vana vid att hantera denna nya väv kan ni hantera större och större bitar, och tillåta er mer och mer glädje, större och större möjligheter, men också finna glädje i små saker som ni inte har lagt märke till tidigare.

Fråga er själva: ”Hur kan jag uppleva mer glädje idag?” Och det är allt, allt ni behöver göra för att börja (eller gå vidare) på denna underbara upptäcktsfärd. Jag är Sarah och jag kan hjälpa er med denna resa med att föra in mer glädje i era liv. Be mig och jag kommer att vara där och vandra vid er sida och lysa upp er väg.

Jag är Sarah och jag välsignar. Var välsignade, Amen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

© Rachel Goodwin 2015

Rachel Goodwin is a channel & healer working with the ascended master Sarah, daughter of the Magdalene & Master Jesus.

Sarah is an ascended master guide for the Age of Aquarius and is working with the Earth and humanity to assist us in our process of ascension, and in manifesting our Higher Selves here on earth.

Rachel offers a free monthly blessing service, Sarah distance initiations and also does skype sessions; to read more channellings, and find out more about their work, you can go to http://www.sarayei.com

You can also visit their facebook page at

http://www.facebook.com/pages/Ascended-Master-Sarah/110836575599947

 

Du gillar kanske också...