Arkturierna via Daniel Scranton, 5 november, 2017

Arkturierna, 5 november 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

 Det är minst sagt uppmuntrande att se hur fantastiskt ni gör övergången från att lära känna er själva som de egoistiska varelser som ni alltid har känt er själva som, till att uttrycka ert Högre Jag som ni alltid har vetat att ni skulle göra under den här livstiden. Vi övervakar framstegen i denna övergång, och den varierar naturligtvis från individ till individ, men på det stora hela är framstegen något att vara upprymda och stolta över.

Er medvetenhet ökar för varje dag, och er förmåga att älska och visa medkänsla för varandra ökar också. Så den fulla införlivningen av ert Högre Jags medvetande står då inför ett val. Det är ett val som ni gör när ni står inför ett dilemma i era liv, och när ni tillåter det högre perspektivet att dominera, gör ni i det ögonblicket valet att vara ert Högre Jag.

När ni tar ett beslut, baserat på något ganska föråldrat, som till exempel en önskan om att överleva, klamrar ni er fast vid den egoistiska vägen. Det är viktigt att se den större bilden, och det är precis vad det Högre Jaget gör. När ni drar er tillbaka från ett scenario som ni står inför i ert liv, och ni ser hur det kan gagna er och alla andra inblandade, tar ni in det Högre Jagets medvetande och släpper det som egot ofta klamrar sig fast vid.

När ni upptäcker att denna uppstigningsprocess också omfattar egots uppstigning, det är då ni inser att alla delar av er har ett värde och har gagnat er. När ni aktiverar det Högre Jagets perspektiv och laddar ner det Högre Jagets medvetande, ser vi de framsteg som så många av er gör, och de är mycket imponerande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...