Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 4 september

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 4 september 2016

 Via Shanta Gabriel

 

När ni djupt inom er ansluter till ert upplysta sinnestillstånd, får ni en utökad uppfattning om världen och alla frågor kan besvaras.

Människor tycks vara fyllda av frågor nuförtiden när livet har tagit betydelsefulla vändningar, som de flesta av oss inte hade förväntat sig. Det verkar finnas ett återkommande behov av inte bara klarhet, utan också för ett upplyst synsätt för att hjälpa oss att lugna våra sinnen. I våra hektiska liv verkar denna förmåga flyktig, för att inte säga ibland hopplös.

För mig finns det inget sätt som jag kan få de svar jag söker från en yttre värld som förändras så snabbt. Jag måste målmedvetet ta mig tid att sakta ner farten, ta djupa andetag och medvetet skapa en anslutning till Källans energi, för att öppna mitt sinne och hjärta för nya medvetenheter.

Eftersom forskarna har upptäckt att våra hjärtan har större intelligens än våra hjärnor, har jag märkt att om jag placerar min hand på mitt hjärta känner jag större enighet med mitt jag mycket snabbare. Djupa andetag in i hjärtat tillåter mig att öppna upp för ett mer vidgat sätt att tänka. Böner för att få vägledning och visdom för med sig en ny öppning i mitt sinne. Sedan behöver jag ge mig själv tid att ansluta mig till den Högsta Ljuskällan för att skapa en bro mellan Himlen och Jorden inom mig.

Om jag är känslig för mitt energifält, märker jag att när jag tar mig tid för denna anslutande process, verkar det bli ett mer expansivt Ljusfält omkring mig. Jag känner mig mycket ljusare, ibland till och med upplyst. Mina frågor kommer antingen att bli besvarade eller försvinna i det större medvetande som denna öppning ger.

De flesta av oss använder oro som en del av vår planering för framtiden. Jag har tillbringat timmar, och ibland dagar, med att oroa mig för något som jag ändå inte kan påverka. Hur mycket bättre det hade varit för mig om jag tillbringat halva den tiden med ett mottagligt hjärta. Att sakta ner verkar omöjligt när mitt liv hela tiden ökar farten, och ändå är det det som kallas fördjupning och anpassning till den mest eviga, gudomliga och upplysta aspekten av min varelse.

Gudomlig Närvaro!

Kan jag be om din vägledning innan jag låter rädslan ta över mitt sinne. Hjälp mig att komma ihåg att sakta ner, ta djupare andetag och erbjuda dig allt det som tynger ner mig?

När jag kallar på Ljuset från den Högsta Källan, bjuder jag in det här Ljuset för att fylla mitt sinne och hjärta och ge mig en djupare anknytning till Gudomlig Visdom och Vägledning. Kan jag tillåta Kreativa Lösningar för att lätta upp alla områden i mitt liv just nu?

Jag är tacksam för att jag känner mer tillit och större inre kunskap och att alla mina behov med lätthet tillgodoses. Tack för att jag fick alla de svar jag behöver för att leva i Harmoni och Frid. Och så är det.

Shanta Gabriel

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://thegabrielmessages.com

Du gillar kanske också...