Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 juni 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 juni 2022

 

Kommer Matbrist, Ekonomiska Kollapser och Flodvågor?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med era framsteg där på Jorden, och så är era andliga vägledare och högre jag. Alla som ser er från ett högre dimensionellt plan ser på det positiva. Vi betonar alla de steg framåt som ni fortsätter att ta, och vi lägger inte vår uppmärksamhet på några möjligheter som finns för mänskligheten som skulle resultera i katastrofer, både naturliga och mänskliga relaterade. Ingen av dessa finns på någon av vår radar, eftersom vi inte ser poängen med att lägga någon energi eller uppmärksamhet på dessa tidslinjer. Finns dessa tidslinjer? Absolut. Det måste de, för Källan vill uppleva allt.

Men vad ni gör som individ och lever ett liv på Jorden är att ni använder er egen personliga erfarenhet för att hjälpa er att avgöra vad ni vill ha mer av. Vissa människor vill ha mer drama och trauma, och de fokuserar på det, och de får det. Vissa människor vill ha mer fred, kärlek och enhet, och de fokuserar på det, och de får det så småningom. Vänligen notera ordet ”så småningom” i det sista uttalandet. Ni måste vara fokuserade på ett sådant sätt att ni hjälper till att släppa allt drama och trauma från er nuvarande verklighet. Generellt sett hoppar ni inte så snabbt från en verklighet till en som är markant annorlunda att ni skulle märka skillnaderna direkt. Så det är en gradvis resa ni tar. Det är den långsammare men mer tillfredsställande vägen än ett kvantsprång, och ni får uppleva er tillväxt på det sättet.

Ni får uppleva glädjen i att fokusera och känna, och sedan se vad det är som ni har fokuserat på blir förverkligad i er verklighet. Det är en vacker uppbyggnad. Det är en som ni alla gick med på och visste att ni skulle komma in i när ni gick in i detta universum. Det finns inget mer komplicerat än det som händer här. Nu, ja, ni har vissa erfarenheter som ni lägger på er väg för att utmana er och hjälpa er att växa, och det är därför det inte alltid är regnbågar, enhörningar och blommor på någons väg.

Det tjänar alltid er att ha det hindret i er väg, för då upptäcker ni hur mycket mer det finns inom er som hjälper er att ta er bortom det hindret. Också ett mycket bra upplägg, eftersom ni vill uppleva er själva som Källan, och om ni aldrig behöver sträcka er inuti och hitta mer av Källenergin inuti er, eftersom allt utvecklas perfekt utanför er, då berövar ni er själva en mycket viktig erfarenhet. Det är upplevelsen som vi alla ville ha när vi kom till detta universum, och det är upplevelsen som alla får på sitt eget sätt och i sin egen timing.

Vi kommer att fortsätta att se er som de som står inför dessa utmaningar och ser möjligheterna till tillväxt inom sig. Vi kommer att fortsätta att se er som de som leder vägen för mänskligheten genom att göra, och vi kommer att fortsätta att påpeka för er att det faktiskt finns fler tidslinjer tillgängliga för er nu där saker och ting blir bättre och bättre där på Jorden, snarare än värre och värre. Så när ni ser de där rapporterna om matbrist, och finansiella kollapser, och flodvågor och alla typer av andra katastrofer som inträffar där på jorden, kan ni ignorera dem. Ni kan inse att de möjligheterna finns och att människor kan välja dem själva, men att ni inte måste göra det.

Er framtid är inte huggen i sten, och ingens är det. Så visst rör sig inte mänsklighetens kollektiv mot en oundviklig framtid. Det enda ni alla gör är att stiga upp, för det händer på den universella nivån. Ni expanderar, växer och blir mer av den ni är. Det är er framtid; hur ni gör det är upp till er, men vi kommer alltid att påminna er om att ni har ett val.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...