Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 7 augusti

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 7 augusti 2016

Via Shanta Gabriel

 

Era böner är en fyrbåk som drar till sig det Ljus och den Visdom ni söker.

Precis som ett fartyg kan finna land genom den fyrbåk som blinkar på land, är kraften i era böner. Ledstjärnan i era böner visar en intention för ert liv, som leder vägen till allt ni behöver för ett rikt, hälsosamt och glädjefyllt liv. Bönen är en anpassning till Guds energi och gör att ni kommer i kontakt med den ymniga Källa från vilken allt kommer. Bön är inte något som ni sparar tills det finns ett trängande behov. Den är ett sätt att inrikta era tankar på att skapa mirakler i era liv.

När ni ber sänder ni ut en kraftfull tanke som är som en fyrbåk. Den här tanken inte bara drar till sig det ni ber om, utan den bildar ett energimönster för det allra bästa i era liv. Den ökar ert medvetande för större möjligheter. Bönen skapar en förändring i er attityd, så att ni kan bli en magnet för det goda inom andra.

Era böner måste inte vara en detaljerad ritual. Enkla ord som fungerar för er är den lättaste vägen att tona in er själva till Gud. Bönen fungerar som en påminnelse om att det finns en Högre Makt tillgänglig för att hjälpa er inom varje område av era liv.

 

Öva på:

Att vara medvetna om att tacksamhet kan höja ert medvetande. Det är ofta bra att börja bönen med att tacka för det som redan finns i era liv. Att förkunna Gudomlig Ordning är en annan kraftfull bön när ni inte vet vad ni ska be om. När det finns Gudomlig Ordning i era liv lever ni i harmoni, kärlek och glädje.

Ibland verkar Gud mycket långt borta och alltför stor för att kunna greppa. Vid dessa tillfällen kan ni kalla på er skyddsängel. Var medvetna om att det är okej att be om vad ni vill. Det finns rikligt med själar som kan besvara varje efterfrågan, och ni förtjänar att vara lyckliga och välsignade. Det är ofta bra att känna till de egenskaper som ni önskar dra till er när ni ber.

Om ni är singlar och ber om en partner, var då på det klara över vilka kvalitéer ni önskar hos en livskamrat. Dessa egenskaper kan innefatta en djup samhörighet, samförstånd och harmoni. När ni uppriktigt ber om kvalitéerna bakom de fysiska attributen, ger det er möjligt till en större medvetenhet, så att ni kan ta emot på ett djupare plan.

Visualisering kan och hjälpa era böner. Föreställ er att ni har ett fyrtorn på en klippa vid stranden. Känn expansionskraften när ljuset når ut till världen omkring er i vetskap om att ert ljus drar till sig det som är bra för er, och att ni hjälper andra genom ert ljus. När ni blir det här ljuset i era tankar, utvidgas ert medvetande och bereder väg för ännu mer ljus. Det skapar en ny nivå av tillit inom er. Så låt ert ljus stråla. Ni är tänkta att vara detta fyrbåksljus som strålar ut över världen så att alla kan se det.

Varje person har denna förmåga att lysa, eftersom varje individ är en del av ljus, kärlek och visdom, som är Gud. När ni erkänner denna kraft inom er kommer den att skapa den energi som gör att mirakler inträffar. Tro på att allt det goda i Universum finns tillgängligt för er, för ni är Skaparens älskade barn.

När ni strålar ert ljus över världen, vet då att ni inte är ensamma. Guds överflödande energi strömmar in i er för att hjälpa er att hålla ert ljus högt. Vet att Änglarna också är tillgängliga som följeslagare på er resa, redo att hjälpa er när ni ber om det och kom ihåg att:

Era böner är en fyrbåk som drar till sig det Ljus och den Visdom ni söker.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. augusti 10, 2016

    […] via Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 7 augusti — […]