Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 1 november

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 1 november 2015

Via Shanta Gabriel

Ett sätt att balansera ert inre är att tillåta er själva att älska och bli älskade.

När ni tillåter er själva att älska en annan människa, öppnar det upp en kanal inom er för att ta emot kärlek från Gud, den Oändliga Källan. Det finns ett outtömligt förråd av denna kärlek. När ni fritt börjar ge av den här kärleken, blir ni välsignade med mer kärlek, så att ni kan fortsätta att ge. På så sätt kommer ni aldrig att lida brist på kärlek. Ni kan inte ge för mycket kärlek, eftersom Guds outtömliga förråd aldrig sinar.

Det finns många sätt att ge kärlek på. Ibland kan den mest kärleksfulla sak ni kan göra vara, att lämna människor ifred så att de kan följa sin egen väg. Även om ni inte utestänger dem från ert hjärta, kanske ni aldrig ser dem igen. Att fritt ge kärlek betyder att ni älskar er själva tillräckligt för att försätta er i situationer som tjänar det högsta goda vid alla tidpunkter, och som gör att ni blir behandlade på ett respektfullt sätt.

Att ta emot kärlek är ibland svårare än att ge, men er villighet att ta emot är också nödvändig för att få en perfekt balans i ert liv. När ni tar emot kärlek från andra, tillåter ni dem att ge. Det fullbordar cirkulationen av Guds Kärlek. Att tillåta er själva att bli älskade öppnar dörren till Universums överflöd, och skapar kanaler för att på ett fantastiskt sätt ta emot från andra.

Det innebär att ta emot hjälp för ert liv, vilket är viktigt, eftersom det aldrig var meningen att ni skulle kämpa ensamma. Ni är ett barn av den Gudomliga Källan, och som sådana har ni fått oändliga möjligheter att ta emot kärlek. Tillåt er själva att ta emot och var tacksamma för all den kärlek ni får varje dag.

När ni öppnar ert hjärta för en annan människa, skapar det en kärleksenergi inom er som i sin tur ger balans till kroppens alla system. När er kropp är i balans skapar den helande flöden inom sig. Det är ett av skälen till att kärlek är en så starkt helande kraft. När ni har en hälsosam kropp kan ni inte tillåta ert hjärta att stänga ute kärleken.

När ni lever ett balanserat liv, verkar allt att falla på plats. Det är balans i finanserna, hälsan, hemmet och i ert andliga liv. När ni ger och tar på ett balanserat sätt, är ni öppna för flödet av Gudomlig energi vilket ger djup, skönhet och en mening med ert liv. Ni kommer att känna er rikligt välsignade på alla sätt.

Det är viktigt att ”tillåtande energi” aktivt påverkar ert liv. När ni låter saker hända, finns det ingen känsla av att ni driver på ”livets flöde”. Ni tar ett steg och vägen är öppen för nästa steg, och så fortsätter det utan ansträngning. När ni driver på för att saker och ting ska hända, skapas stress i er hjärna och kropp.

Det leder till en obalans som kan orsaka sjukdomar. Så försök att agera i balans med allt i livet. Tillåt att andra hjälper och stödjer er. Det kommer då att bli lättare att ha ett mer glädjefyllt och meningsfullt liv, eftersom den här känslan av tillåtelse kommer att bidra till att skapa den nödvändiga öppenhet som krävs för att mirakler ska inträffa.

Ge er själva möjligheten att bli älskade av Gud och dem omkring er. Var frikostig med att ge kärlek i vetskap om att den kommer att återgäldas på mirakulösa sätt. Tillåt er själva att ge kärlek så att ni skapar balans i er kropp, sinne och era känslor. Var medvetna om att omständigheterna arbetar för ert allra bästa när ni är i balans med allt i ert liv.

Kom ihåg dagens budskap från änglarna:

Ett sätt att balansera ert inre är att tillåta er själva att älska och bli älskade.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

 

Du gillar kanske också...