Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 28 februari

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 28 februari 2016 ,via Shanta Gabriel
Ni är aldrig långt från Ljuset. Det är lika nära som er andedräkt.

Kära Ni!

Er andning är er anslutning till Gud. Att andas är det första ni gör när ni kommer till jorden och det sista när ni ger er av. Er andning föder er kropp och sinne med det syre den behöver för att existera. Er andning innehåller också kraften att skapa en expansion i er energi, så att ni kan vara medveten om er länk till Källan för allt liv.

Gudomligt Ljus regnar över er hela tiden och det utstrålas inifrån er varelse till världen omkring er. Detta ljus håller essensen av Fred och Kärlek. Ju mer ni är medveten om er anslutning till detta ljus, desto lyckligare blir ni.

Det finns tillfällen när ni kan känna er ensam och i kaos på grund av situationer i ert liv. Det är vid dessa tillfällen som det kommer att vara till hjälp att andas medvetet och minnas Guds ljus. När ni ber att få uppleva kraften i er kontakt med den Gudomliga Närvaron, öppnar ni en dörr i ert sinne för att släppa in mer ljus. Ju mer ni öppnar, desto mer är ni översvämmad med ljus och kärlek. Kom ihåg vid dessa tillfällen att er andning är nyckeln till att öppna den dörren.

Övning: När ni andas på ett medvetet sätt, tar in och släpper ut balanserade andetag, kommer det lugna er energi och låta er fokusera på Gud. Fortsätt att andas och be om en ökad kännedom om Gudomlig Närvaro i ert liv hela tiden. Be att få känna er enhet med det Gudomliga medan ni andas djupt, och ångest kommer att sjunka undan. Det är svårt att bli upprörd när ni andas djupt och öppet. En del av er ångest orsakas av att andas mycket grunda andetag. Er kropp börjar frukta att den inte kommer att få tillräckligt med syre för att leva, så det är mycket lugnande för er kropp och ert sinne att ta en stund för att andas på ett medvetet sätt.

När ni andas in, tänk att ni andas in Guds ljus och låter det strömma in i varje cell i er varelse. När ni andas ut, tänk er att ni släpper allt inom er som inte är av ert högsta goda. Varje andetag förnyar er. Medan ljuset skapar mer klarhet och fokus, ger Guds kärlek fred.

Kom ihåg att ni aldrig är ensam. Det finns budbärare från Gud i form av Änglar som alltid är tillgängliga för att ge er frid och vägledning. Ni kan kalla på Gudomliga Ljuset och be att få känna er egen guidande Änglalika närvaro. Bön besvaras alltid. Ni kan be om vad ni vill vara eller ha i ert liv, i vetskap om att det kommer att manifesteras i en form som är för ert högsta goda. Till det Gudomliga kan ni överlåta allt som inte längre tjänar er. Ge sedan er själv tid att andas och ta emot den rikliga nivå av kärlek och visdom som bärs av Gudomliga Ljuset.

Ert liv kommer att förändras på mirakulösa sätt när ni kommer ihåg:

Ni är aldrig långt från Ljuset. Det är lika nära som er andedräkt.

Shanta Gabriel
för Archangel Gabriel

http://www.TheGabrielMessages.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...