Ärkeängel Gabrielle via Genoveva Coyle, 22 december 2017

Ärkeängel Gabrielle via Genoveva Coyle,

22 december 2017

 

Hälsningar, mina käraste bröder och systrar! Jag är Suzanna Michaela Gabrielle, Ärkeängeln och Liljan av Kärlek, Förkunnare av Sanningen, Budbärare för den Enda, Bringaren av Nyheter och ja, det kommer inom kort många, många underbara tillkännagivanden med de stora och positiva förändringarna.

Känner ni min glädje och upphetsning, kära hjärtan, hör ni klockorna och änglakören?

Jag är säker på det eftersom mycket har ändrats, och hela det mänskliga kollektivet lyfts upp och finns på gränsen till ett massivt uppvaknande, och det beror på allt arbete som utförts av er fredskrigare, ljusarbetare och kärlekshållare, i detta forum och bortom.

Gratulerar! Det här är en tid för firande, och att ge er själva den kärlek och tacksamhet som ni absolut förtjänar. Sitt och njut av segerns ögonblick, sitt med mig i det här stunden och låt er fyllas till bredden med glädje, kärlek, djup frid och mod.

Tiderna som följer kommer att bli annorlunda på ett mycket bra sätt, vilket gör det mycket lättare att navigera, resa och arbeta med era gudomliga planer och skapelser. Det blir mer transparens och lättnader eftersom ert absoluta vetande kommer att vägleda er utan större störningar. Ja, ni kommer fortfarande att ha några utmaningar att ta tag i, för det kommer att finnas många själar som behöver er assistans, och er kärleksfulla och hjälpande hand.

Att ta sig fram på kärlekens nya gyllene nät är lätt, och för var och en av er har det blivit helt klart, när era gamla vanor försöker dra in er i något oönskat, som tar er tillbaka till en återvändsgränd. Eftersom det här är vad ni har åstadkommit, med fast avsikt att vara till största hjälp för Modern, så kommer det inte att finnas några natursköna omvägar att ta, utan varje gång ni halkar av det nya nätet, varje gång er gamla GPS tar er på sidovägar av den gamla tredje dimensionen, så kommer er resa att sluta mycket snabbt, eller i bästa fall göra en U-sväng.

Men de nyvaknade behöver lite ömhet, kärlek och tålmodigt stöd, så att de också kan ta sig ut ur de gamla vanliga sätten med att stänga sig själva inne, och lida nederlag. De kommer att ha möjlighet att kunna se mer av sanningen, men eftersom det här är en planet av fri vilja och det kommer inte att någonsin förändras, så har de rätt att välja sin egen väg och takt av anpassning till den Gudomliga Sanningen. Er stora utmaning kommer att vara att behålla balansen och centreringen hela tiden, och respektera andras rätt till sina fria val, utan att visa otålighet eller vara fördömande.

Det finns många områden som är i stort behov av er kompetens, kärlek och överföring av kapacitet, och ni kommer att dirigeras dit det är mest lämpligt för er gudomliga plan och nuvarande önskningar. Vissa kommer att göra radikala förändringar angående sitt boende och vad de väljer att göra för sitt livsuppehälle, och för andra kommer förändringen på mindre synbara sätt. Men missförstå inte, alla utökar sina omsorgsområden som hjälpare till Modern, som redskap för Hennes Dröm, och ni förankrar Hennes ljus och kärlek.

Söta änglar av kärlek, för det är vad ni är, oavsett ursprung och form. Förvänta det oväntade! Låt dessa stora förändringar komma till er, och öppna ert sinne för alla möjliga sorters scenarier, och när ni känner att ert hjärta och hela er varelse knuffar er i en viss riktning, när ni hör själens sång spelas om och om igen, så snälla säg ja, och fortsätt framåt med tillit!

Jag kommer att vara här med er, prisa er, flyga med er och fylla er med gyllene bubblor av glädje och beslutsamhet.

Jag lämnar er nu med min eviga tacksamhet och kärlek. Till nästa gång, farväl.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

 

By Permission.

 

© 2017 Council of Love, Inc.

 

http://counciloflove.com/

 

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted

Du gillar kanske också...