Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, februari 11, 2016 

 

Caroline Oceana Ryan – ett meddelande till Ljusarbetarna – 11 Februari 2016

Den senaste vägledningen från våra vänner, Galaktikerna och de Änglar som kallas Kollektivet:

 

Hälsningar, vänner! Vi är glada att få möjlighet att tala med er igen i dag.

Vi ser många miljoner som nu etablerar nya och högre nivåer av inre vibrationer som sedan kraftfullt påverkar era yttre liv – och vi fortsätter att fira det, även om vi förstår det tryck ni är under nu.

Vi får ofta frågan, till exempel, hur en känslig person, en empatisk, kan ta itu med de två stora utmaningarna som nästan alla Ljusarbetare har problem med.

Den första är, hur gör jag för att handskas konstruktivt med förlust och smärta som upplevs av dem runt omkring mig, och i världen allmänt?

Och den andra är, hur hanterar jag smärtan från mitt eget förflutna?

Den första frågan är ett mycket stort problem, och en som ni kommer att få ta hand om på olika nivåer under större delen av ert liv.

Redan som barn, lade ni märke till dem omkring er som hade problem – den klasskamrat som alltid verkade hungrig eller arg eller ledsen och tyst, eller vars ögon ofta var röda av gråt.

Nyhetsrapporter och medias nyheter visade er bilder från hela världen av dem som kämpar för att överleva mot krig eller svält, naturkatastrofer, obotade sjukdomar, brist på lämpliga bostäder eller utbildning, eller andra till synes onödiga former av lidande.

Ni kände ofta andras smärta, som om de var era egna problem.

Ni kände deras kamp känslomässigt – energetiskt – tog till er den som er egen, som om det skulle bota eller lösa eller minska deras smärta på något sätt, om ni också bar den.

Och ändå vet ni vid det här laget, att känna er sorgsna för en annan människas skull, kan inte minska eller lindra deras smärta.

Ni vet nu, att dela en annans sorg eller chock eller depressionsvibrationer lindrar inte det de upplever – tvärt om – det ökar på bördan de bär ytterligare.

Ni har upplevt att när ni sitter med en vän som sörjer, och ert sörjande kommer till samma nivå, kommer inte att lindra deras smärta, de kan i själva verket bli mer ledsna av att se att ni också är i resonans med deras sorg.

Men ni kanske känner att ni inte visar tillräcklig medkänsla om ni inte sitter ner och gråter med dem som är förtvivlade, och tror att empati och vänlighet kräver det.

Tänk er nu att ni går bortom sorgen och smärtan, av vilken orsak som helst, med ursäkten att ”jag tröstade en annan” det är inte längre en del av er väg.

Andra berättar inte om sina bekymmer för att ta er till deras nivå av chock eller sorg eller ilska, även om det kan verka så ibland, utan för att be er om hjälp för att höja dem, stegvis, till den nivå som de uppfattar att ni är på.

Det krävs en hel del av er nu.

Ni ombeds av dem runtomkring er att vara en sorts ledare, för att visa dem var det stora ljuset som kommer från er ursprungligen kommer ifrån.

Många är nyfikna på hur de kan utnyttja det och få respons till det, på sina egna sätt.

Att få er att sänka er till nivån för deras förtvivlan – är att lägga ytterligare sten till den tunga bördan av mänsklig sorg – det gör ingenting alls för att hjälpa dem, och de vet det.

Naturligtvis, som en empatisk person (och naturlig healer), är det er instinkt att vibrera i resonans med dem ni anknyter till på hjärtnivå.

Men vi försäkrar er, de ber er inte att göra det på ett sätt som vibrerar i resonans med deras förtvivlan.

De ber att ni visar att ni förstår deras kamp, med fortsatt lugn, så att ni når ut till dem på sin plats av sorg, men från er högre plats med fridfull förståelse att Allt Är Bra I Detta Universum.

De ber er försäkra att de är fullt kapabla att följa med er till denna plats, när de är redo att göra det.

När ni gör det, håll det utrymmet för dem, låt dem känna och tro på sin förmåga att släppa det som bekymrar dem, för att öppna upp till högre svar – för att kunna möta sina utmaningar med mod och den typ av avskildhet som är nödvändig i den femte dimensionen.

Och den vibrationen tillåter inte att känslomässiga reaktioner leder deras tankar för att förstöra deras pågående emotionella vibrationer.

Den fridfulla avskildhet – som ni har uppnått många gånger, är mycket av karaktären medkänsla.

Det är en fråga om att behålla förståelsen för varandras utmaningar i ena handen, och verkligheten av deras kraftfulla själ i den andra handen, med förståelse för att deras högre jag kan föra hem dem till fred och helhet, oavsett vad som verkar hända med dem just nu.

Ni kan inte veta hur deras väg ser ut, och vad de bestämde, innan inkarnationen, och vad som bäst skulle stimulera själens tillväxt och expansion, eller vilket slit de skulle gå igenom under ännu ett jordliv för att uppnå detta.

Likaså när tanken på en smärtsam episod från ert eget förflutna kommer upp till ytan, av medkänsla – omsorg, välj med tilltro er högre väg – till era yngre själv.

Att bli arg eller ledsen, om och om igen, kan tyckas vara ett sätt att visa solidaritet med den person ni var då, och det är förståeligt.

Men ni kan inte hjälpa eller läka era yngre jag, när de kommer till er för att få den förståelse och visdom som de ännu inte har, när ni håller med om att den eller den personen var en missbrukande skummis, och ni hoppas att de fick sitt straff.

Vi försäkrar er, allt kommer till sin rättmätiga plats nu på er planet.

Ingenting kan döljas på den Nya Jorden ni skapar, och rättvisa och jämlikhet är en mycket stor del av ekvationen.

Varje person måste möta sin domare – sin egen själ och Gudomliga Själv – för att bestämma vem de ska be om förlåtelse, vilket känslotillstånd, välmående och balans de har undvikit eller berövats hittills.

Låt era yngre själv läkas från chocker och trauman från det förflutna, genom att säga till dem, när dessa minnen uppstår, ”Ja, jag ser att du har lidit. Jag är ledsen att jag inte var där för att skydda dig. Vi är mycket starkare nu. Släpp det. Det har ingen makt över dig längre. Jag har visat bort det. Du är fri.”

De kommer till er och gråter över tidigare övergrepp och förluster, därför att ni då inte kunde ge dem den säkerhet och komfort som ni nu har möjlighet att ge.

Men ni kommer att märka att innan ni har möjlighet att tro på er högre väg med tillförsikt, inte ilska eller sorg, tenderar de att förbli oläkta.

Detta är kontra-intuitivt, kanske kommer – ert ego-sinne att undra, varför skulle ni inte vara arga på en grym orättvisa, mot er eller någon annan?

Ändå prova detta med er själva, som ett experiment.

Se om ni medvetet kan vända er till era yngre själv, som slängdes till en eller annan varg innan försvaret, självkänslan, och egenvården var helt på plats, och prata å deras vägnar nu.

Interagera medvetet med dessa minnen, oavsett om ni talar mentalt till förövaren och informerar den om att inget av detta kommer att tolereras, eller om ni talar med ert yngre jag att säger: ”De har ingen makt över dig nu. Lämna denna plats. Jag kommer skydda dig. Du är säker!”

Ni har sökt detta under många år – denna försäkran för att tro på era eller varandras styrkor och förmåga att återhämta er och fortsätta på vägen, utan bitterhet.

Och i dessa tider när Ljusarbetarna är beroende av att inte falla för den gamla regimens knep för att försöka att dra in er i en vibration av ilska, förtvivlan, sorg, eller chock, din rörelse framåt i detta är inte bara påkallad, utan är ett krav för er Uppstigning.

Och kommer vi att vara så fristående och lugna i allt så vi inte längre fullt ut deltar i livet – inte längre fullt ut känner livet? Kanske ni frågar.

Ni har inte sett era högre jags fulla närvaro.

Ni har inte sett honom eller henne dansa på färger och Ljusformer av dessa nya och högre frekvenser, sjungande med tonala vibrationer från växande månar, Naturandar, och legioner av Änglar, som vi har sett, annars skulle ni inte fråga.

Ni rider på den stora vågen av planetar- och individuell Uppstigning som Poseidon rider på vågor som är hans hästbesättningar – och ni är inte mindre kraftfulla, dramatiska, högtidliga och häpnadsväckande.

Namaste, kraftfulla ni! Stå upp och var ert fullständiga och högre jag.

Universum väntar.

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan


If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

HTTP://CAROLINEOCEANARYAN.COM/2016/02/11/MESSAGE-TO-LIGHTWORKERS-FEB-11-2015/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...