Maha Chohan via Jahn J Kassl, 25 november 2019

Maha Chohan via Jahn J Kassl, 25 november 2019

 

Tala med Gud | Maha Chohan via Jahn J Kassl

Det inre ljuset,

lågan i era hjärtan är orienteringen genom denna tid – och att hålla denna låga brinnande är er mest angelägna uppgift.

De flesta svårigheter och problem, fel och rädslor uppstår när människan kapar och kapar den inre kopplingen till sig själv.

Detta sker genom olyckliga åtgärder och är en del av äventyret att uppleva sig helt åtskild från sig själv och Källan.

Om detta ljus inte längre uppfattas, råder desorientering och förvirring. Från detta ögonblick kommer de mörka krafterna in i en person och de börjar bestämma livet.

Genom många inkarnationer har människor upplevt denna separation. Detta åtföljdes av många dramer och ett djupt mörker spred sig i deras hjärtan.

Det är en kruka som de människor som detta meddelande riktas till verkligen har uttömt.

Många människor står idag inför ruinerna av deras många liv. Människor ser att låga motiv aldrig främjar inre välbefinnande och att girighet, avund, rädsla eller hat inte var effektiva medel för att skapa deras egen lycka.

Besvikelse sprider sig bland människor, för många inser att de har satsat på fel häst och tjänat fel Herre.

Tårarnas Dal

Därför hamnar de i en djup meningskris – den ena är inte längre effektiv och den andra, den nya, är ännu inte i sikte. Denna tårarnas dal, som varje själ måste gå igenom vid denna tidpunkt, öppnas nu upp inför dessa människor – och många tvekar.

Det här meddelandet läggs i de människors hjärtan som står inför ingenting idag, som har tappat all trygghet och som ännu inte vet hur de kan finna ett fast grepp igen.

DU ÄR ALDRIG ENSAM!

Om det gäller dig, om du följer dessa linjer nu, och vill och måste helt vända ditt liv upp och ned, kan du vara säker på att du också kommer att passera denna tårarnas dal i närvaro av din andliga vägledning. Du är till en del medveten om detta, annars skulle du inte vara i denna desperata situation.

Börja därför kommunicera med din inre vägledning. Även om detta verkar löjligt för dig i början, eftersom du har aldrig har känt en resonans eller fått konkret hjälp.

Börja bara din konversation med Gud och ge inte upp förrän du får svar.

Det är budskapet och det tar dig till den punkt där du kan återuppta den levande förbindelsen med ditt hjärta.

Eftersom din själ vill kommunicera med dig och ditt Högre Jag vill navigera dig igenom denna tid.

Den som vågar vinner!

Om du saknar den här direkta anslutningen och stapplar från en smärta till nästa, om du inte pekar vägen framåt och att lägga skulden på uppdragen inte hjälper längre, är du redo att våga något helt nytt – och: ”Den som vågar, han vinner! Detta ordspråk är mycket användbart i detta fall och livet kommer att bekräfta det för dig.

Under denna tid, där manipulationer är mångfaldiga och allmänna, är det nödvändigt att hålla sig till sig själv.

Utan en stabil inre anslutning till dig själv och en konstant anslutning till Källan, förblir du ett löv för vinden.

Du kan uppnå allt för dig själv och ändra allt. Din nöd slutar idag, när du tar upp förbindelsen till din andliga familj och riktar blicken från utsidan till din inre varelse.

Du kan inte korsa ett hav om du förblir orörlig på stranden. Rör dig, sedan rör sig världen med dig. Detta är livet!

Jag är med dig.

 

MAHA CHOHAN.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...