Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 5 september 2021

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

5 september 2021

Kära läsare, välkommen. Våra meddelanden flödar till er med kärlek och avsikten att bringa vägledning och upplysning till alla som är i resonans med dem.

Allt fortskrider enligt plan, utvecklas som det måste för att skapa större medvetenhet om närvaron av otaliga allmänt accepterade agendor baserade på separation. Exponering tjänar till att öppna ögonen på en tredje-dimensionell majoritet för den smärta och det lidande som har och fortfarande är resultatet av många lagar och sociala normer.

Översvämningarna, bränder, orkaner är energi. Energier av lidande, krig, våld och alla aktiviteter baserade på separation som länge varit något vilande men ändå närvarande. Dessa energier kommer nu till ytan och rensas och tvingar i processen många som levt lyckligt i ett tillstånd av bortkoppling från naturen och andra människor att börja tänka på planeten jorden, alla hennes livsformer och hur allt är sammanbundet.

Vissa, inte alla, som upplever destruktiva händelser i denna tid valde att få den upplevelsen som en del i deras lärprocess (deras andliga ”bucket list”, så att säga) medan andra valde att vara del av dessa händelser för att de ger möjligheter till kärlek och tjänst till andra. Den stora majoriteten dock, är andligt redo för mer, men behöver upplevelser som tvingar ut dem ur självbelåtenhet och in i djupare inre utforskning.

EMELLERTID … vet att

Gud gör inte, kan inte forma Sig Själv som destruktiv aktivitet. Extremt destruktiva händelser bildas ur den kollektiva övertygelsen om separation och dessa resulterande rädsla. Kom ihåg, ni är skapare.

Var tålmodiga och försök att inte döma det ni för närvarande ser och hör från medierna, för det är nästan alltid baserat på tredje-dimensionella övertygelser och koncept om hur saker ska vara för att vara korrekta. Det är här som tilliten till er egen intuition blir mycket viktig.

Rädsla har i denna tid blivit den dominerande känslan i världen. Bli uppmärksamma och medvetna om hur propagandan försätter er i rädsla på flera nivåer. Även den mest basala och enkla reklamen säger er att om ni inte använder deras produkt kommer något dåligt att inträffa. Nyheterna i alla sina former är nästan till 100% baserat på någon sorts rädsla, vilka, när den accepteras,  blir ert medvetandetillstånd och kanske eller kanske inte uttrycks på något sätt.

Känn igen de många former genom vilka rädsla presenteras – regler, föreskrifter, nyheter, koncept, kollektiva övertygelser, läror – religiösa och andra, och traditioner, som alla bär varierande nivåer av rädslobaserade övertygelser, vilka över tid blivit fullt ingjutna i och som det kollektiva medvetandet.

Rädsla härrör alltid ur övertygelsen om separation, att man är separerad från sitt fysiska, känslomässiga, mentala eller andliga goda, om man inte tror på ett visst sätt, uppför sig på det här sättet, gör si eller så, som dikteras av individer eller grupper som hävdar sig ha bättre vetande. I realiteten är mycket av vad de förespråkar bara en spegling av kollektiva koncept som formats över tid av majoritetens övertygelse om två makter, dualitet och separation.

Rädsla är en illusion kära ni, en tät dimma som bildas ur inget annat än illusionen om separation. De som inser att de och alla livsformer är Gudomligt medvetande i uttryck hjälper till att lösa upp denna uråldriga täta dimma genom närvaron av det högre-resonans Ljus de bär i sitt medvetande. Många mycket utvecklade själar inkarnerar nu för att addera detta högre-resonans Ljus i deras medvetande till jordens uppstigningsprocess.

Det är svårt att sluta vara rädd eftersom rädsla har tjänat väl i dess förmåga att larma individer i farliga situationer. Lär er att se skillnaden mellan intuitionens vägledande röst och obefogad rädsla. Gör inte motstånd mot rädslan när den kommer upp i någon form, erkänn den bara och avgör för er själva om det ni känner är giltigt eller inte.

Var uppmärksamma på de subtila budskap som ligger inbäddade i kommersiella annonser och uttalanden ”för ert eget bästa” som flödar till er i medierna. Ni kommer snart att känna igen de underliggande rädslobaserade koncepten som ni avses läsa, observera och sedan acceptera som er verklighet. De som befrämjar dessa saker försöker inte alltid luras eller skrämmas, för de är ofta omedvetna om att de befrämjar rädsla och tror att de hjälper andra eller att deras befrämjanden bara representerar bra affärer.

Rädsla är subliminal och tar sig många former, vilka alla finns närvarande hos kollektivet och tillgängliga för alla som är i linje med dess speciella energi. Många av er upplever rädsla och ängslan i denna tid, men vet inte varför. Eftersom det bara finns EN är alla mottagliga för kollektivets energier vi någon tidpunkt. Vet att rädsla, ängslan eller någon annan negativ energi aldrig är er egen personliga. Det är bara om eller när ni gör anspråk på att de är era personliga som de blir era.

Det här betyder inte att de som är andligt vakna borde strunta i de praktiska saker i livet som behöver uppmärksamhet, utan istället att göra det ni vägleds till utan att begåva situationer med makt för gott eller ont. Ingen kan leva det absoluta förrän det blir deras uppnådda medvetandetillstånd, vilket är vad andlig utveckling handlar om. Lita på att ert Högre Själv drar er till vad ni behöver för att lära och utvecklas, även om de upplevelser ni har inte verkar speciellt positiva eller andliga.

Vi har ofta talat om behovet att släppa beroendet av andliga/metafysiska verktyg. Vi skulle vilja förtydliga att det inte betyder att ni inte längre ska äga eller älska kristaller, oljor etc. som ni kommit att älska på er andliga resa. När vi säger att ni ska släppa verktygen, menar vi att det kommer en punkt i alla människors andliga resa då de måste upphöra med att ge dessa saker en makt större än deras egen, i tron att dessa har förmåga att ge er något ni inte redan har inom er.

Kristaller, ljudvibrationer, färger, oljor är alla kraftfulla verktyg för balansering av energi (healing) och var huvudfokus i de forntida healingtempel där många av er arbetade. Varje kristall, olja eller ljud bär sin egen unika energi, vilken sedan kan förstärka och aktivera samma energi som ligger vilande men fullt närvarande inom en individ.

Kom ihåg att andliga verktyg inte ger, har aldrig gett och kan aldrig ge er något ni inte redan har. Använd dem och älska dem, men förlora aldrig siktet på det faktum att de är av samma energi som ni, därför att det bara finns EN, oavsett om det manifesterar Sig Själv som en person, kristall, ett djur eller träd.

Slappna av i processen. Andlig utveckling har i eoner baserats på ansträngning, övning och aktiviteter av en eller annan sort avsedda att göra någon mer ”andlig” eller närmare Gud. Det är dags att släppa taget om allt sådant eftersom den typen av övertygelser är föråldrade och inte längre relevanta när ni väl blir medvetna om det faktum att Gud redan finns fullt närvarande inombords. Slappna av, upphör att kämpa emot och tillåt er vara det ni redan är.

Räds aldrig förändring, för förändring är den process genom vilken vanligt leverne blir vänligare, rättvisare, bättre, lättare, mer utvecklat och kärleksfullt.

Det finns mycket som är på väg, kära ni. Var tålmodiga då mörkret stiger till ytan för att ses och erkännas av majoriteten. Vet och lita på att det finns en Gudomlig plan och att ni valde att vara del av den. Tillåt, vetande att allt är som det ska vara.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...