Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 10 september 2021

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 10 september 2021

 

Ärkeängel Metatron

Illumination – Archangel Metatron 

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag sträcker ut min energi och vibration för att omfamna er nu, jag är Ärkeängel Metatron. Det är en glädje att vara i er närvaro och att frambringa Änglarnas vibrationer för att stödja er på alla sätt i er verklighet och existens på Jorden. Jag vill dela med dig idag att du är ett Upplysningsväsen.

Du är det starka ljus som du söker på Jorden. Du är det starka ljuset du söker inom Skaparens Universum. Du är det starka ljus som du söker inom Skaparen. Jag uppmanar hela ditt väsen att ta till sig detta eftersom detta kommer att skapa ett nytt perspektiv och en ny riktning för din uppstigningsprocess.

Låt mig dela med dig att du är den gudomliga visdom du söker på Jorden. Du är den gudomliga visdom du söker inom Skaparens Universum. Du är den gudomliga visdom du söker inom Skaparen. Tillåt dig själv att absorbera detta, absorbera det inom ditt väsen, låt dina porer öppna sig, låt dina energisystem öppna upp och absorbera denna förståelse och information.

Jag vill dela med dig att du är den fullständiga uppstigning som du söker på Jorden. Du är den fullständiga uppstigning du söker inom Skaparens Universum. Du är den fullständiga uppstigning du söker inom Skaparen. Ta några ögonblick för att absorbera detta, absorbera denna förståelse och information djupt in i ditt väsen, låt det skapa en reaktion, låt det tända påminnelse, erkännande och acceptans inom ditt väsen. Genom att göra det har det potential att helt ändra din verklighet, din uppstigningsresa och ditt inre perspektiv. När du tillåter dig själv att verkligen absorbera, acceptera och komma ihåg det som jag har delat med dig, inser du att du spenderar det mesta av din verklighet och till och med uppstigningsprocess för att söka, leta efter något, försöka få en förmåga eller en färdighet, du vill ha information, svar, förståelser och upplysning. Du gör din resa, en sökande resa så det är faktiskt så att du inte är på din uppstigningsväg. I själva verket är du på en resa för att söka din uppstigning, leta efter din uppstigningsprocess, din uppstigningsförståelse och hågkomst.

När du tar bort sökandet och letandet, inser du att det du vill vinna redan finns i ditt väsen. Det finns redan på Jorden, det finns redan inom dig, det är redan din andliga existens, och det är redan närvarande inom Skaparen. I själva verket finns det ingen anledning att söka eftersom allt redan är närvarande, och vi återvänder till det första uttalandet om Upplysning.

Du är ljuset, du är klarheten, du är upplysningen. Du är Skaparens medvetande och uttryck. Detta är din nuvarande existens.

Ditt sinne kommer att försöka avskräcka dig och uppmuntra dig att tro att du inte vet, att du inte förstår, och du inte har de förmågor och färdigheter som du önskar. Ditt sinne tycker om att söka, att leta efter och att bli underhållet. När du tillåter dig själv att släppa sinnets sökande och inbjuder sinnet att bli underhållet av en annan verklighet, det vill säga verkligheten att allt du vill uppleva och erkänna redan är närvarande, redan tillgängligt för dig, då kommer sinnet att slappna av. Du kommer fortfarande att behöva föra ditt sinne tillbaka till detta nya perspektiv. Ju mer du gör det, desto mer kommer det att bli underhållet av detta nya perspektiv och mer kommer att avslöjas. Informationen, kunskapen, visdomen, förbindelserna, kommunikationerna, förmågorna och färdigheterna kommer alla att avslöjas för dig med gudomlig timing och timing som är lämplig för dig för att inte bli överväldigad. Allt blir tillgängligt eftersom det bara är ditt sinnes sökande som sätter din uppstigning utom räckhåll. I själva verket har du redan slutfört din uppstigning och du har redan fått tillgång till allt du behöver, alla förmågor och färdigheter. När du låter detta ske, börjar du erkänna dig själv på ett nytt sätt. Du ger kraft, styrka, förtroende, kärlek och grundvalar till dig själv. Du inser att du är en ljus stjärna på jorden. Du är ljuset som ständigt lyser och strålar ut. Du är den konstanta floden av Skaparens energi som flödar kontinuerligt. När du erkänner detta blir du ljuset, du blir Skaparen, du erkänner dig själv som lysande. Och andra kommer att erkänna samma sak och attrahera dem som är ljuset till dig, liksom de som har samma perspektiv.

När du släpper sökandet och får tillgång till en ny lysande förståelse av dig själv, din andliga resa, ditt perspektiv, ändrar sig det du vill uppnå, det du känner dig guidad till att uppnå förändrar sig och skiftar. Du erkänner dig själv som ett ankare för ljuset, en distributör av ljuset, en källa till inspiration och kunskap.

Vi önskar inte att egot ska springa iväg med sig själv och det är naturligtvis inte nödvändigt att du offentligt visar dina färdigheter och förmågor eller ditt nya perspektiv. Du kan uppnå detta i din egen verklighet, som en ljuskälla som ger andra förmåga att förstå vilka de är. När du uppnår detta kommer du att upptäcka att du börjar släppa avståndstagande, separation och ilska, du börjar släppa rädsla och maktlöshet, stärka ditt ljus och du förankrar dig i Jorden.

Du är försörjd, du har allt du behöver, varje gång ditt sinne säger något annat, ta det till ett nytt perspektiv, en ny verklighet. Du är en ledstjärna för upplysning, Skaparens upplysning på Jorden. Det är dags att fokusera på denna förståelse och erkännande med förväntningen i dig om vad som kommer att förändras och vad som kommer att manifestera. Vad kommer att hända med denna nya förståelse och detta nya fokus? Och ja, det är ett enkelt skifte och ändå kan det vara väldigt kraftfullt.

Jag tackar dig för att du är ett starkt ljus på Jorden. Jag tackar dig för att du vill skapa förändring. Jag tackar dig för att du fullföljer din uppstigning. Jag tackar dig för att du sökte och jag ber dig att släppa ditt sökande nu, inse att allt är närvarande.

Jag tackar dig,

Jag är Ärkeängel Metatron.

Jag tackar dig.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...