Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 september, 2021

 

Att Mottaga den Förestående Nedladdningen av Energier ∞ 9D:s Arkturiska Råd 

Kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi gör framsteg i vår förmåga att leverera till mänskligheten exakt det ni behöver, och vi kan se och känna det i de framsteg i er andliga utveckling som ni gjort, direkt efter att vi gett er en gigantisk nedladdning av energi. Nu förtjänar vi naturligtvis inte all ära. Ni har öppnat upp er mer för att ta emot. Ni har kunnat vara i ett tillstånd av glädje eller avslappning tillräckligt ofta, för att kunna ta emot det vi levererar. Ni har gjort framsteg tillsammans med oss, och så brukar det alltid vara.

Nu vill vi förbereda er för nästa nedladdning av energier, som ni kommer att få  mycket snart, och vi låter er nu veta att dessa energier har som syfte att ge er större tillgång till era högre sinnen. Era högre sinnen är era högre Självs sinnen, och när ni blir era högre Själv, kommer ni naturligtvis att börja tänka som de. Den här nedladdningen av energier som vi ska leverera, kommer att föra er till ett högre vibrationellt tillstånd, med just den speciella aspekten av ert högre Själv.

Ni kommer att få tillgång till femdimensionella tankar, idéer, begrepp och naturligtvis övertygelser, och detta gör att ni kan släppa begränsningarna i det tredimensionella fysiska sinnet som har varit ett verktyg för egot, och som i slutändan måste släppas för att ni ska släppa in det som är av det högre sinnet. Ett av de sätt på vilka ni kommer att kunna testa om ni till fullo kan dra nytta av denna energetiska nedladdning, är genom att meditera mer eller åtminstone meditera lika mycket, men då med en förväntan om att när ni rensar ert tredimensionella sinne från alla tankar, så kommer ni också att låta tankar med högre frekvens komma in. Ni kommer att släppa in begrepp, idéer och övertygelser från era högre sinnen, och detta kommer att hjälpa er att gå vidare i ert liv med större självförtroende.

Ni kommer att känna resonansen av de nedladdningar ni får från era högre sinnen, och ni kommer att kunna fatta beslut baserat på vad ni får. Ni kommer att kunna känna ett större inre lugn. Ni kommer att kunna utföra saker som ni tidigare har skjutit upp. Ni kommer att bli mer effektiva i era ageranden, och ni kommer att vara mer kreativa. Nedladdningen av alla aspekter av ert högre själv kommer naturligtvis att fortsätta, och kommer att stödjas av detta nya tankesätt som ni kommer att ta till er, och det blir lättare för er att känna att ni redan lever i den femte dimensionen, på grund av tillgången till ert högre sinne.

Detta är naturligtvis ytterligare ett monumentalt steg framåt för mänskligheten, och därför tar vi den kommande nedladdningen med energier på största allvar, och vi kommer att fortsätta att lära oss genom våra upplevelser med er, hur vi på bästa sätt levererar dessa nedladdningar. Allt vi ber er om är att ni dricker mycket, mediterar och jordar era fysiska kroppar. Allt detta gör att ni blir mycket bättre på att ta emot, och vi vet att många av er redan gör det, men vi berättar det för er ändå, för vi vill att så många som möjligt av er ska få allt som avsetts med de kommande nedladdningarna från dessa vackra energier vi har förberett för er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

Översättning: Maggan

You may also like...